Školní družina

Přijímání žáků do školní družiny.doc (27648)

Zápisní lístek do školní družiny

1. strana:
SKMBT_C22020061212500.pdf (221614)

2. srtana

SKMBT_C22020061212501.pdf (146729)
 

 

25.3.2020

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU
 

Vzhledem k mimořádné situaci se do odvolání nebude vybírat úplata za školní družinu. Úplata za měsíc březen, eventuálně za další měsíce, bude řešena po znovuotevření škol a školských zařízení.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA OD 11.3.2020 

z rozhodnutí 

Ministerstva zdravotnictví 

UZAVŘENA.

Odkaz na www stránky je zde.
 

Organizace školní družiny 

                                                                          
 

 

Provoz ŠD: 6:30 - 7:45 hod, 11:40 - 16:00 hod

 

Vedoucí vychovatelka školní družiny -     Eliška Hrubá

Vychovatelka -                                      Martina Martinová

Do školní družiny se děti přihlašují zápisním lístkem, na kterém rodiče řádně vyplní všechny údaje ( zvláště kdy a s kým bude dítě ze školní družiny odcházet - samo nebo v doprovodu rodičů, popř. sourozenců, kontakt na rodiče, ...)

Změny na zápisních lístcích oznámí rodiče vychovatelce písemně s podpisem a datem. Po vyučování předá příslušná paní učitelka děti do ŠD paní vychovatelce. Rodiče jsou povinni platit měsíční příspěvek 100,- Kč na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. Příspěvek je splatný do 10-tého příslušného měsíce.

Docházka je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně nebo telefonicky na čísle školy.

ředitelna:                     491 482 286

mobil školní družina :   733 170 178

Řád školní družiny si můžete otevřít zde.