Školní jídelna

20.4.2020

Školní nídelna od 20.4.2020 vaří pouze pro cizí strávníky do přinesených nádob. Výdej  v 11. hod.

 

Školní jídelna při ZŠ Velké Poříčí zabezpečuje nejen stravování žáků naší školy, ale i stravování zaměstnanců školy a cizích strávníků (zaměstnanci okolních firem, důchodci, maminky na mateřské dovolené,..).

 

  

                                                                                          

 

VSTUP DO SYSTÉMU OBJEDNÁVEK

JÍDELNÍ LÍSTEK

 V tomto školním roce  cena oběda  byla stanovena takto:

Na základě vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. se žáci zařazují do kategorií podle věku, jakého ve školním roce dosáhnou. Za školní rok se považuje období od 1.9.2019 -31.8.2020.

od 1.9.2019

kategorie cena Kč
7 - 10 let 26
11-14let 27
15 let a více 29
důchodci 64
ostatní strávníci 71

U důchodců je již v ceně zahrnut příspěvek obce 5 Kč na oběd.

K rozvozu si obec účtuje poplatek za dopravné.

Od 13.12.2014 vzniká školním jídelnám nová povinnost informovat strávníka

o ALERGENECH obsažených v připravovaných jídlech. Podrobné informace

o alergenech jsou zde.

 

Co je to SPOTŘEBNÍ KOŠ? Podrobné informace zde

 

Vnitřní řád školní jídelny

Řád školní jídelny: zde:

kontakt:     tel. č.     491 482 279

                E-mail    jidelna.porici@seznam.cz

                č. účtu: 35-5876900217/0100