Informace k ukončení školního roku 2019-20

19.06.2020 08:41

Vážení rodiče, žáci,

informace k ukončení školního roku:

1. odevzdání učebnic a klíčů od šatních skříněk podle informací třídních učitelů (www stránky tříd)

2. sportovní a společné akce se nekonají

3. výuka žáků 1. stupně v pondělí 29.6.2020 bude zkrácena na 3 vyučovací hodiny tj. asi do 11:00 hodin (dle rozvrhu třídy)

4. předání vysvědčení žákům 2. stupně se uskuteční v pondělí 29.6.2020 v 11:00 hodin dle pokynů třídních učitelů (www stránky třídy), v úterý výuka odpadá

5. předání vysvědčení žákům 1. stupně se uskuteční v úterý 30.6.2020 v 9:00 hodin dle pokynů třídního učitele (www stránky třídy)

6. předání vysvědčení se mohou zúčastnit všichni žáci, proběhne-li v budově školy, je nutné čestné prohlášení rodičů (www stránky třídy)

formulář čestného prohlášení zde, nebo v budově školy

7. v případě, že se žák nedostaví k převzetí vysvědčení, kontaktujte třídního učitele

vedení školy