Náš tým

Ředitel

Telefon: 491 482 286

E-mail: dole@zsvporici.cz

mail pro žáky 9. třídy: M9zsvporici@seznam.cz

Zástupce ředitele

Telefon:491 482 286

E-mail: dole@zsvporici.cz

Email pro výjimečný stav:

7zsvporici@seznam.cz

dějepis, český jazyk

Účetní

E-mail: ucetni@zsvporici.cz

učitelka na 1.stupni

Email: jana.skopova@centrum.cz

učitelka na 1.stupni, německý jazyk

Email: i.havlova@zsvporici.cz

 

učitelka 1. stupeň

Email: adel.gultova@email.cz

 

učitelka 1. stupeň

Email: jana.pitasova@seznam.cz

učitelka na 1.stupni

Učitelka na 1. stupni

učitel na 1.stupni, společenské vědy, preventista

Email: hoolek@post.cz

matematika, fyzika, výchovný poradce

E-mail: v.krivohlavkova@seznam.cz

anglický jazyk

E-mail: iveta.borsova@seznam.cz

 

přírodopis, chemie

Email: p.lokvenc@zsvporici.cz

 

český jazyk - angličtina

Email:    l.zelena@zsvporici.cz

Španělský a anglický jazyk

E-mail: zsvp.jandackova@gmail.com

Angličtina, český jazyk

tělesná výchova, zeměpis, informatika, ICT koordinátor

Email: j.polej@zsvporici.cz

asistenka pedagoga

asistentka pedagoga

Asistentka pedagoga, vychovatelka v družině

učitelka na 1.stupni - uvolněna (místostarostka)

školní družina - vedoucí vychovatelka

školník

uklizečka

uklizečka

ŠKOLNÍ JÍDELNA - vedoucí - mateřská a rodičovská dovolená

E-mail jidelna@zsvporici.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA - vedoucí

E-mail: jidelna.porici@seznam.cz

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ JÍDELNA

ŠKOLNÍ JÍDELNA