Fyzika

31.3. 9.tř.  Prosím, pošlete mi vaši prezentaci na mail: V.krivohlavkova@seznam.cz. Další práce na tento týden: přečtěte si v učebnici str.34-37, do sešitu překreslete ob.2.4, vyznačte periodu, vypočtěte frekvenci střídavého proudu.

 
16.3. 7. a 8.tř. - nutné neustále opakovat převody jednotek a značky fyz.veličin! Další látku najdete přímo pod svou třídou na tomto webu.
 
16.3. 9.tř. Žáci si rozebrali témata referátů - mohou si vytvořit prezentaci nebo přednést referát. Ke každému z referátu si žák připraví video na 5 - 10 minut + stručný zápis pro žáky do sešitů.
 
1.3. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2) 3x, 3) 9x, 4) 9x, 5) 0x, čekala jsem lepší výsledky.
 
1.3. 8.tř.  Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2) 7x, 3) 6x, 4) 4x, 5) 2x, pokrčujeme látkou: vnitřní energie těles.
 
23.2. 7., 8. a 9. tř. - příští týden budou psát žáci prověrku z převodů jednotek a značek fyz.veličin.
 
23.2. 7.tř. Výsledky prověrky (síla): 1) 9x, 2) 5x, 3) 6x, 4) 2x, 5) 2x, někdo využil možnost a psal opravno prověrku. Dokončíme téma: Newtonovy pohybové záony.
 
23.2. 8.tř. Výsledky prověrky (mech.práce a výkon): 1) 6x, 2) 5x, 3) 10x, 4) 2x, 5) 0x, někdo psal poprvé, někdo využil monosti opravy. Pokračuje téma: poloh. a pohyb.energie, zákon zachování mech.energie.
 
23.2. 9.tř. Výsledky prověrky (zvuk): 1) 2x, 2) 5x, 3) 8x, 4) 5x, 5) 1x, dopsali již všichni žáci, někteří využili možnost a psali "na opravu". Pokračuje téma: elektromagnet.jevy.
 
16.2. 7.tř. Většina žáků odevzdala protokol LP v termínu a mohli si do ŽK zapsat pěkné známky. Výsledky prověrky (síla): 1) 7x, 2) 4x, 3) 4x, 4) 1x, 5) 2x, více žáků nepsalo - dopíší příští týden. Pokračujeme látkou: Newtonovy pohybové zákony.
 
14.2. 8.tř. Výsledky prověrky (mech.práce a výkon):1(1-) 2x, 2) 3x, 3) 9x, 4) 1x, 5) 0x, více žáků nepsalo, dopíší příští týden. Proběhla lab.práce na téma: výkon, polohová a pohybová energie. Žáci mohli vypracovat protokol a odevzdat k oznámkování.
 
12.2. 9.tř. I když měli žáci rozdané otázky a při hodinách jsme téma: zvuk opakovali, výsledky nejsou nejlepší: 1) 0x, 2) 2x, 3) 4x, 4) 7x, 5) 1x. Více žáků nepsalo, dopíší příští týden a ostatní mohou psát prověrku opravnou. Pokračujeme látkou: elektromagnet.jevy.
 
3.2. 7.tř. Žáci obdrželi otázky, podle kterých jsme začali opakovat. Druhý týden v únoru bude prověrka
 
1.2. 7.tř.Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 4x, 2) 3x, 3) 9x, 4) 3x, 5) 1x. Proběhne lab.práce na téma: těžiště tělesa, grav.síla.
 
1.2. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 3x, 2(2-) 11x, 3) 3x, 4) 5x, 5) 1x. Opakujeme podle otázek z učebnice téma: mech.práce, výkon, účinnost. Druhý týden v únoru bude na toto téma prověrka.
 
1.2. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1(1-) 4x, 2(2-) 5x, 3) 9x, 4) 2x, 5) 0x, Dva žáci dopíší příští hodinu. Chválím žáky za pěkně připravené prezentace. Opakujeme téma zvuk (žáci obdrželi pojmy k opakování), 2.týden v únoru bude na toto téma prověrka.
 
11.1. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2) 6x, 3) 6x, 4) 6x, 5) 1x. Pokračujeme tématem: mech.práce, výkon.
 
11.1. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 5x, 3) 11x, 4) 5x, 5) 2x. I přesto, že jsme nepsali hned po vánocích (v pondělí), ale až ve čtvrtek, prověrka nedopadla nejlépe. Pokračujeme tématem: síla.
 
20.12. 9.tř. po ván.prázninách žáci přednesou své referáty (prezentace) na téma zvuk.
 
20.12. 7. a 8.tř. hned v pondělí 6.1.2020 bude prověrka z převodů jednotek a značek fyz.veličin.
 
14.12. 9.tř. někteří žáci ještě neodevzdali protokol LP. Těm, co mají stále nerozhodnou známku, budou zadány referáty na téma: zvuk.
 
10.12. 7.tř. Výsledky prověrky (pohyb těles): 1) 1x, 2(2-) 6x, 3(3-) 11x, 4) 4x 5) 0x. Pokrčuje téma: síla
 
10.12. 8.tř. Výsledky prověrky (Lom světla): 1(1-) 11x, 2(2-) 5x, 3(3-) 3x, 4) 1x, 5) 1x. Dalším tématem je: mech.práce
 
6.12. 7.tř. Zopakovali jsme téma:pohyb, příští hodinu bude prověrka. Někteří žáci neodevzdali ještě protokol LP.
 
6.12. 8.tř. Zopakovali jsme téma: čočky, příští týden bude prověrka.
 
6.12. 9.tř. Zopakovali jsme téma: Ohmův zákon, čeká nás počítání proudu a odporu v obvodech. Někteří žáci neodevzdali protokol LP.
 
30.11. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 2x, 3) 6x, 4) 5x, 5) 4x, více žáků nepsalo. I když jsme byli v počítačové učebně a převody individuálně trénovali, výsledky jsou špatné. Nutné se doučit! Stále probíráme pohyb těles.
 
30.11. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2) 11x, 3) 4x, 4) 5x, 5) 1x. Příští týden proběhne lab.práce (téma: čočky).
 
30.11. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2) 11x, 3) 8x, 4) 3x, 5) 0x. Příští hodinu proběhne labor.práce (téma: měření proudu a napětí).
 
24.11. 7.tř. Někteří žáci ještě neodevzdali protokol LP. Nutné nosit kalkulačku - počítáme rychlost, čas nebo dráhu pohybu těles.
 
20.11. 8.tř. Výsledky prověrky (šíření světla): 1(1-) 6x, 2(2-) 6x, 3(3-) 7x, 4) 2x, 5) 1x. Skvělé výsledky! Pokračujeme látkou lom světla.
 
18.11. 9.tř. Příští hodinu mohou žáci psát opravnou prověrku. Děkuji žákům, kteří počítají příklady do fyz.olympiády.
 
18.11. 7.tř. Výsledky prověrky (magnet.pole): 1(1-) 7x, 2(2-) 8x, 3(3-) 9x, 4) 1x, 5) 0x. Pěkné výsledky. Příští hodinu proběhne lab.práce na téma: výpočet rychlosti.
 
16.11. 8.tř. Žáci dostali otázky, podle kterých jsme látku zopakovali. Příští týden bude prověrka. Pokračuje téma: odraz světla - nutné pravítko a úhloměr.
 
16.11. 8. a 9.tř. Někteří žáci se v Jaroměři na SŠ řemeslné zůčastnili Soutěže zručnosti. Kromě soutěžení jsme mohli projít dílnami a vidět při práci žáky z různých oborů (např.kovář, truhlář, automechanik, keramička,..)
 
9.11. 7.tř. Vzhledem k množství písemek z jiných předmětů, prověrka posunuta až na pondělí 11.11.
 
9.11. 9.tř. Výsledky prověrky (měření proudu a napětí): 1(1-) 3x, 2) 0x, 3(3-) 8x, 4(4-) 4x, 5) 3x. Na to, že žáci měli rozdány otázky a všechny jsme je při hodině prošli, prověrka nedopadla nejlépe. Pokračuje téma: Ohmův zákon.
 
6.11. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2) 7x, 3(3-) 8x, 4) 1x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Proběhla lab.práce, žáci mají vypracovat protokol LP do příští hodiny. Pokračuje téma: zrcadla.
 
31.10. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 3x, 2(2-) 2x, 3) 8x, 4(4-) 5x, 5) 0x. Žákům byly rozdány otázky k ukončenému tém.celku (magnet.pole a el.proud), příští týden budou psát prověrku. Začali jsme nové téma: pohyb těles.
 
25.10. 9.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 1x, 2) 4x, 3(3-) 10x, 4) 7x, 5) 0x. Další téma: zdroje el.napětí.
 
23.10. 8.a 9.tř. Žáci se zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan - výsledky umístění již vědí. V hodinách fyziky se vracíme k fyzikálním příkladům (dělaly problémy).
 
20.10. 8.tř. Výsledky prověrky (atmosf.tlak): 1(1-) 4x, 2(2-) 9x, 3(3-) 6x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Pokračujeme tématem: světelné jevy.
 
20.10. 9.tř. Výsledky prověrky (el.náboj): 1(1-) 6x, 2(2-) 11x, 3(3-) 5x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky, pokračujeme tématem: měření el.proudu a napětí.
 
20.10. 7.tř. Někteří žáci již odevzdali protokol LP, ostatní by měli zítra. Na konci měsíce bude opět prověrka na převody jednotek a značky fyz.veličin.
 
13.10. 8. a 9.tř. Žákům byly rozdány otázky k zopakování, příští týden budou psát prověrku.
 
13.10. 7.tř. Výsledky prověrky (elektr.obvod): 1(1-) 10x, 2(2-) 11x, 3) 3x, 4) 0x, 5) 0x. Skvělé výsledky! Pokračujeme tématem: Magnetické pole cívky. Příští týden bude labor.práce.
 
3.10. 7.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2) 3x, 3) 11x, 4) 5x, 5) 1x. Zopakujeme a příští hodinu bude prověrka z tématu: elektr.obvod.
 
30.9. 9.tř. Téma: elektrický náboj, výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 2x, 2(2-) 7x, 3) 3x, 4) 7x, 5) 1x.
 
30.9. 7.tř. Téma: elektrický obvod
 
30.9. 8.tř. Výsledky prověrky (převody jednotek a značky fyz.veličin): 1) 0x, 2) 13x, 3) 5x, 4) 3x, 5) 1x. Téma: atmosférický tlak
 
září 7., 8. a 9.tř. - opakujeme značky a vzorce pro fyz.veličiny, také převody jednotek. Na konci měsíce bude prověrka.