Fyzika

15.6. Práce na týden 15.-19.6.2020 (dvě vyuč.hodiny): Sledujte video https://www.youtube.com/watch?v=51LS1wk0CDU vysvětlete princip jaderného reaktoru, z učebnice na str.139 nakreslete obrázek 8.8 (nebo okopírujte a vlepte do sešitu), vysvětlete silně vytištěné pojmy na str.138. Kdo mi ještě neodevzdal sešit ke kontrole buď okopíruje zápisy a pošle na můj mail nebo nechá sešit na poličce u sborovny. Děkuji.

 

9.6. Práce na týden 8. - 12.6.2020 (jedna vyuč.hodina): str.135 Uvolňování jaderné energie - nakreslete oba obrázky na str.136 a vysvětlete (řetězová reakce + princip jader.bomby).

 

3.6. Práce na týden 1. - 5.6.2020 (dvě vyuč.hodiny): str.131 Využití jader.záření - přečtěte str.131 a 132, opište žlutý rámeček na str.133. Dále na str.133 Jaderné reakce - opište rovnici první jaderné reakce (Rutherford), na str.134 opište rovnici A.Einsteina a přečtěte odstavec pod touto rovnicí - pokuste se vypočítat str.135/6

 

27.5. Práce na týden 25. - 29.5.2020 (dvě vyuč.hodiny): str.128 Radioaktivita - na str.130 nakreslete obr.8.3 a opište žlutý rámeček, na str.128 a 129 opište modré rámečky. Při hodině bychom určitě shlédli video: Nezkreslená věda - radioaktivita a cokoli o M.Curieové - Sklodowské (např. Byl jednou jeden….)

 

20.5. Práce na týden 18. - 22.5.2020 (dvě vyuč.hodiny): až do konce šk.roku  se budeme zabývat Jadernou energií (str.124 - 148). Můžete si přečíst str.124 - 126 (to je opakování zákl.pojmů), opište ze str.126 modrý rámeček, ze str.127 nakreslete  obrázek 8.2 (stačí izotopy vodíku) a opište žlutý rámeček.

 

13.5. Práce na týden 11. - 15.5.2020 (dvě vyuč.hodiny): str.66 Polovodičová dioda - nakreslete na str.67 zapojení v propustném a závěrném směru, přečtěte str.67, na str.68 opište poznámku dole (drobný text), nakreslete na str.69 graf, opište rámeček ze str.70, vypočtěte str.70/2, na str.71 nakresli a vysvětli tepavý proud.

 

6.5. Práce na zkrácený týden 4.5. - 7.5.2020: (jedna vyuč.hodina): přečtěte str.65 nebo si pusťte Nezkreslená věda - polovodiče, do sešitu ze str.66 nakreslete obr.4.7 a opište rámeček.

 

29.4. Práce na zkrácený týden 27. - 30.4.2020: (jedna vyuč.hodina): přečtěte si str.62 až 63, do sešitu opište rámeček na str.62 (pokračuje i na str.63), nakreslete na str.62 značky pro fotorezistor a termistor.

 

20.4. práce na týden 20. - 24.4.2020 (dvě vyuč.hodiny): přečtěte si str.46 Rozvodná el.síť - nakreslete obr. 2.10 (stačí schéma - pouze text bez obrázků), umět vysvětlit zkratky vn, vvn, nn (napsat i jejich hodnoty), do sešitu vypracovat str.49/7. Druhou vyuč.hodinu přejdeme až na str.60 Polovodiče - přečtěte str. 60 a 61, načrtněte (nemusíte rýsovat přesně) oba grafy ze str.61 a pokuste se vyřešit ze str.64 buď 8 nebo 9 (kontrola podle výsledků).

 

13.4. práce na zkrácený týden 14. - 17.4. (jedna vyučovací hodina): str.42 Transformátory - nakreslit obr.2.6 + 2.7 na str.42, opsat rámeček na str.44, vypočítat str.44/7 (nemusíte řešit přes vzorec, můžete použít trojčlenku přímé úměrnosti).

 
8.4. práce na jednu vyuč.hodinu: přečtěte str.38 a 40, zapište do sešiu, co je perioda a frekvence (značka, jednotka, definice), do sešitu vypracujte str.39/10,11 a str.41/6
 

31.3. Prosím, pošlete mi vaši prezentaci na mail: V.krivohlavkova@seznam.cz. Další práce na tento týden: přečtěte si v učebnici str.34 -37, do sešitu překreslete ob.2.4, vyznačte periodu, vypočtěte frekvenci střídavého proudu.