Matematika:

22.6. Téma tohoto týdne: rovnice - procvičování  https://www.youtube.com/watch?v=GXb8_04iRak

Pro ty, co nechodí do školy, chci upozornit, že nevracíte učebnici z matematiky 2.díl.

 
19.6. včera jsme procvičovali rovnice ze 2.dílu str.20/D, 5 + str.21/E, 8 (rovnice se závorkami a se zlomky)
 

15.6. Práce na tři vyuč.hodiny 15. - 17.6.2020: ze 3.dílu přepište a přerýsujte celé cvičení str.69/E, ze str.70 a 71 opište rámečky. Ze 2.dílu přepište str.16/G + str.18/B. Naposledy sledujte video od 11minuty https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY a přepište do sešitu.

 

11.6. Dvě vyuč.hodiny jsme ve škole pracovali ze 2.dílu str.13/E, str.14/3,5, na str.15 si přečtěte oba rámečky a str.16/8,9

 

8.6. Práce na dvě vyuč.hodiny 8.+ 9.6.2020: sledujte video z minulého týdne od 4.40 do 11minut a přepište si do sešitu slovní úlohu (stačí jeden způsob řešení). Z uč.3.díl přepište a přerýsujte celé cvičení str.66/B.

 

1.6. Práce na týden 1. - 5.6.2020: Jednu vyuč.hodinu budete rýsovat ze 3.dílu str.65/A - opište celý řešený příklad (náčrtek + rozbor + postup konstrukce) a narýsujte. Dvě vyuč.hodinu řešte rovnice ze 2.dílu str.8/3,4,5 ( bez zkoušek, kontrolujte podle výsledků), přečtěte str.9, řešte str.10/7,9,10. Jednu vyuč.hodinu sledujte video do 4.40min: https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY a opište první dvě stránky videa do sešitu - pošlete na můj mail spolu s str.8/4 jen ti, co nepřijdou do školy. Děkuji.

 

25.5. práce na týden 25. - 29.5.2020: Jednu vyuč.hodinu budete rýsovat ze 3.dílu str.63/F - opište celý řešený příklad (náčrtek + rozbor + postup konstrukce + narýsovat) a na str.64 opište růžový rámeček. Jednu vyuč.hodinu počítejte ze 2.dílu str.6/6c,f, 8, 9, 10A (opište vždy i zadání příkladu). Dvě vyuč.hodiny budete řešit rovnice z videa od 13.minuty do konce - zapište všechny rovnice + zkoušky a pošlete na můj mail. Děkuji.

 

18.5. Práce na týden 18. - 22. 2020: dvě vyuč.hodiny budou patřit geometrii.  Ze 3.dílu přečtěte str.58 a 59, vypište geom.symboliku v růžových rámečcích na str.59 a 60 (zopakujte i na str.82), přepište str.61/D celý příklad a narýsujte, přečtěte str.62/E. Jednu vyuč.hodinu pracujte ze 2.dílu str.5/ 3A, 4A (v uč.bez žlutého čtverečku to je str.3/ 3A, 4A) - opište celé zadání, vypracujte a pošlete na můj mail. A jednu vyuč.hodinu sledujte video od 9. - 13.minuty, přepište do sešitu a také pošlete na můj mail. Děkuji.

 

11.5. Práce na týden 11. - 15. 2020: dvě vyuč.hodiny budete rýsovat ze 3.dílu str.57/D, 9 + oba rámečky, dále opište celé zadání str.58/10 + narýsujte (odpověď můžete vyhledat ve výsledcích). Pošlete na můj mail všechna tři cvičení (nezapomeňte, že osa úhlu se rýsuje kružítkem). Dvě vyuč.hodiny věnujeme rovnicím. Pokračujte ve sledování videa z minulého týdne od 6. - 9.minuty a přepište si do sešitu obě rovnice s řešením a zkouškou. Z uč.2.díl počítejte (bez kalkulaček) str.5/A + 1 (v uč.bez žlutého čtverečku to je str.3/A +1).

 

4.5. Práce na zkrácený týden 4.5. - 7.5.2020: celý květen budeme zároveň pracovat ze 3.dílu (rýsování str.54 - 76) a ze 2.dílu (rovnice str. 4 - 39) - zapisujte si raději jednu látku zepředu sešitu a jednu zezadu. Dvě vyuč.hodiny budete rýsovat ze 3.dílu str.54 - růžový rámeček nahoře, přečíst str.54/A, opsat na str.55 rámeček dole (definice kružnice a kruhu), vyřešit na str.55/2,3, narýsovat na str.56/C + rámeček nahoře. Jednu vyuč.hodinu budete sledovat video pouze 6 minut https://www.youtube.com/watch?v=iL6awqCDvEU a opíšete si zkoušku a dvě rovnice do sešitu.

 

27.4. Práce na zkrácený týden 27. - 30.4.2020: Jednu vyuč.hodinu se budeme věnovat příkladům z přijímaček. Minulý týden jsme vynechali př.11. Našla jsem video, které vám poradí: https://www.youtube.com/watch?v=0ZctCITpdZk . Vrátíme se k příkladu s válcem - r.2019 ostrý test 2.řádného termínu - jde o př.13.  Dvě vyuč.hodiny budete pracovat do sešitu z uč.3.díl (používejte kalkulačku) str.46/5,6,7. Na můj mail pošlete str.47/13A + 14 oba příklady narýsujte a ti, co se chystají na SŠ s maturitou se pokusí i o výpočet.

 

20.4. Práce na týden 20. - 24.4.2020: dvě vyuč.hodiny vyčleníme na příklady ze státních přijímaček. Už jsme u roku 2018 - 1. termín ostrého testu M9PAD18COTO1 (neřešte př.5, 6.3, 11). Dvě vyuč.hodiny budete pracovat do sešitu z uč.3.díl str.42/1a, 3, 4a + str.45 - opsat rámeček nahoře, řešit str.45/1a, 3, 4. Na můj mail prosím zašlete jen př.3 + 4 (nezapomeňte na náčrtky s údaji). Děkuji.

 

13.4. Práce na zkrácený týden 14. - 17.4.2020 : dvě vyučovací hodiny se budeme věnovat řešení příkladů z přijímacích zkoušek r.2019, tentokrát je to 2.náhradní termín - M9PDD19COTO4 (neřešte př.5,6.3 a 7.2). Jednu vyuč.hodinu vyčleníme na geometrii: do sešitu opište ze 3.dílu rámeček na str.41 a přečtěte str.41/B. Do sešitu řešte str.40/10 + vypočtěte povrch a pošlete na můj mail. Zhodnoťte prosím přij.zoušky. Zajímalo by mne, co vám šlo nejlépe a co vůbec nešlo (jaké kolo bylo pro vás nejlehčí). Připište mi to do mailu. Děkuji.

 

6.4. Práce na zkrácený týden 6. - 8.4.2020 : dvě vyučovací hodiny se budeme věnovat řešení příkladů z přijímacích zkoušek r.2019, tentokrát je to 1.náhradní termín - M9PCD19COTO3 (neřešte př.5 a 6.). Jednu vyuč.hodinu vyčleníme na geometii: do sešitu opište rámeček ze 3.dílu str.39 a řešte str.40/7,9. (fyziku zadám ve středu)

 

 29.3. Práce na týden 30.3 - 3.4.2020: Ze státních přijímaček se tento týden budete věnovat ostrému testu 2.řádného termínu r.2019 -  M9PBD19COTO2. Opět si na něj vyčleníte dvě vyučovací hodiny (tentokrát vynecháme př.5. + 13.) Do školního sešitu budete opět pokračovat geometrií ze 3.dílu str.36 - jen sk.A, vypracované úlohy na závěr prosím oskenujte nebo vyfotografujte a pošlete na můj mail: V.krivohlavkova@seznam.cz nejdéle do 3.4. 2020. Poslední úkol: přečíst s porozuměním ze 3.dílu str.37 a 38 - téma válec (cvičení si zodpovězte pouze ústně).

Práce na týden 23-27.3.2020: Založte si nový sešit NEBO pište na volné papíry a vkládejte je do desek - půjde o příklady ze Státních přijímaček 2019. Na internetu najdete zadání, výsledky i postup řešení. Začneme ostrým testem 1.řádného termínu - M9PAD19COTO1. Kromě 5.příkladu (jde o rovnice) byste měli zvládnout všechny příklady a to za 60 minut. My si na ně dáme dvě vyučovací hodiny. (Pokud si někdo neví rady, dá se najít video s postupem řešení. Stačí napsat: Státní přijímačky na SŠ z matem.2019 - řešené příklady ve videích.)

Do sešitu vypracovat ze 3.dílu uč.str.23/4a, str.24/5a, str.25/8 - stačí náčrtek + rys (podobné příklady na youtube). Opakovat na čtvrtletní písemnou práci 3.díl uč.str. 27 - 34.

 
16.3. Vypracovat do sešitu (zadaní na tento týden): uč.3.díl str.18/7,8 + str.20/A - Thaletova věta (narýsovat) + str.21- opsat rámeček dole, dále str. 22/1,2 + str.22/F - opsat zadání, náčrtek, narýsovat podle postupu v učebnici, str.23/G - opsat zadání, náčrtek, popis konstrukce, narýsovat, str.24/H - opsat zadání, náčrtek, postup konstrukce, narýsovat, str.25/10.
 
1.3. Výsledky prověrky (násobení mnohočlenů): 1) 7x, 2) 8x, 3) 2x, 4) 1x, 5) 4x. Opět pěkné výsledky. I dále budeme mnohočleny násobit a také dělit.
 
23.2. Výsledky prověrky (sčítání a odčítání mnohočlenů): 1) 3x, 2) 16x, 3) 1x, 4) 3x, 5) 0x. Skvělé výsledky! Pokračujeme látkou násobení mnohočlenů.
 
14.2. Protože více žáků chybělo, věnovali jsme se procvičování na počítačích v pčítačové učebně, hráli jsme matem.logické hry a prověrka byla opět dobrovolná - její výsledky: 1) 0x, 2(2-) 8x, 3) 0x, 4) 1x, 5) 0x. I dále budeme sčítat a odčítat mnohočleny.
 
 8.2. Výsledky dobrov.prověrky (výrazy): 1(1-) 4x, 2(2-) 11x, 3) 2x, 4) 1x, 5) 0x. Skvělé výsledky. Pokračujeme látkou: sčítání a odčítání mnohočlenů.
 
1.2. Znovu psali žáci prověrku na téma: kruh a kružnice - její výsledky: 1(1-) 2x, 2(2-) 13x, 3(3-) 4x, 4(4-) 4x, 5) 1x. Ve škole proběhla matem.soutěž Pythagoriáda. Pouze jednomu žákovi se podařil postup do okresního kola. Pokračujeme látkou: mnohočleny.
 
19.1. Po dopsání čtvrt.pís.práce je průměr 2,44. Budeme počítat obvod a obsah kružnice. Žáci psali sam.práci - známku si zapíší jen ti, kterým se práce zdařila.
 
11.1. Výsledky 2,písemné práce: 1) 5x, 2) 5x, 3) 6x, 4) 2x, 5) 1x. Více žáků nepsalo, dopíší příští týden. Pokračujeme látkou: kružnice.
 
20.12. Někteří žáci psali dobrovolnou prověrku na téma výrazy. Učivo jsme zopakovali, 9.1.2020 budou psát žáci písemnou práci. Témata: druhá mocnina a odmocnina, třetí mocnina, Pythagorova věta, mocnina s přirozeným mocnitelem, výrazy, kružnice.
 
14.12. Výsledky prověrky (mocniny - shrnutí): 1(1-) 3x, 2(2-) 8x, 3(3-) 4x, 4) 1x, 5) 1x. Pokračujeme geometrií ze 3.dílu - nutné nosit pomůcky na rýsování.
 
6.12. Velká nepřítomnost žáků - psali jsme dobrovolnou prověrku na téma mocniny.
 
24.11. Výsledky prověrky (Pythag.věta v prostoru): 1(1-) 6x, 2(2-) 6x, 3(3-) 6x, 4) 1x, 5) 2x. Čeká nás třetí a vyšší mocniny čísel.
 
16.11. Výsledky prověrky (Pythagorova věta): 1(1-) 14x, 2(2-) 7x, 3) 1x, 4(4-) 2x, 5) 0x. Skvělé výsledky, vidím, že danou látku zvládají. Pokračuje téma: Pythagorova věta v prostoru.
 
9.11. Výsledky 1.pís.čtvrtletní práce: 1) 3x, 2) 10, 3) 5x, 4) 4x, 5) 1x. Pokračujeme látkou: Pythagorova věta ve slovních úlohách.
 
23.10. Průběžně opakujeme na pís.práci, témata: procenta, hranoly, druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta.
 
19.10. Výsledky prověrky (druhá odmocnina): 1(1-) 9x, 2(2-) 8x, 3) 2x, 4(4-) 3x, 5) 1x. Příští týden si zapíšeme témata na 1.pís.práci, kterou budou psát žáci první týden v listopadu.
 
13.10. Výsledky prověrky (druhá mocnina - pomocí tabulek): 1) 1x, 2(2-) 12x, 3(3-) 7x, 4) 0x, 5) 1x. DÚ je na zítřek 14.10. - rozdaný lístek s příklady na druhou mocninu. Pokračujeme tématem: druhá odmocnina.
 
4.10. Výsledky prověrky (druhá mocnina): 1) 5x, 2) 8x, 3) 6x, 4) 1x, 5) 1x. Novou látku většina pochopila skvěle. Dále budeme druhou mocninu odhadovat a hledat v tabulkách. DÚ je na pondělí 7.10. - rozdaný text se slovními úlohami.
 
30.9. Výsledky prověrky (hranoly): 1) 4x, 2(2-) 10x, 3) 2x, 4) 3x, 5) 1x. Vyměnili jsme učebnice (žáci mají nosit 1.díl + tabulky), pokračujeme tématem: druhá mocnina, žáci si mají zopakovat násobení desetinných čísel.
 
23.9. Výsledky prověrky (procenta): 1) 8x, 2) 9x, 3) 2x, 4) 3x, 5)1x. Zadán DÚ z učebnice - výpočet povrchu hranolu, pokračujeme výpočtem objemu hranolu.
 
17.9. DÚ - oprava prověrky na téma procenta, probíráme hranoly - nutné zopakovat vzorce na obvody a obsahy čtyřúhelníků a trojúhelníku
 
9.9. Domácí úkol bude zadáván na začátku týdne, na konci týdne budou žáci psát prověrku. Zatím jsme zopakovali procenta a vzorce pro obvody a obsahy rovinných obrazců.