Dobrý den.

12.týden, 3.6.2020

A nyní chemie!!

 

Téma: Neutralizace

 

myšlenka:

1. čím uhasíš oheň? Vodou.

2. čím odpaříš vodu ? Ohněm.

 

Zápis: NEUTRALIZACE

DEFINICE ( modrý rámeček) str.75

 

 

 

 

příklad:

 

hydroxid + kyselina ------------→ sůl (různé soli) + H2O

 

Na+OH- +         H+Cl- ------------------------------→ Na+Cl- + H2O

 

hydroxid         kyselina                             chlorid sodný     voda

sodný             chlorovodíková

 

NEUTRALIZACE je reakce , při které se uvolňuje teplo ( ENERGIE)

reakce , při které se uvolňuje teplo – REAKCE EXOTERMICKÁ

 

Doplň názvy: str. 75 dole

 

a)Na+OH- + H+NO3- -------------------------------→ Na+NO3- + H2O

 

 

 

- všimni si, z čeho vznikla voda a jak vznikla sůl ( dusičnan sodný)

- NO3- (-1 platí pro celý NO3) : pro zvídavé: dusičná dusík +5,

 tři kyslíky 3 x -2 = -6 , takže součet: +5 – 6 = -1

 

 

b) doplň obdobně sám str. 75 dole!!

 

 

 

Význam neutralizace: str.76

 

1. Překyselení žaludku ( „pálení žáhy“ tzv. REFLUX): doplň str.76

………………………………………………………………..

……………………………………………………………….

2. Včelí bodnutí: doplň str. 76

 

 

3. Vosí bodnutí: doplň str.76

 

 

 

 

A to pro dnešek vše!

 

Poznámka: Prosím o doplnění veškerých zápisů a úkolů. Blíží se váš návrat do školy a vysvědčení. Budete předkládat sešity a vypracované domácí práce. Někomu z vás jsem již sdělil, že vzhledem k vynikající domácí práci bude mít z Che a Př za jedna.

 

 

 

 

 

 

Dobrý den!

11.týden, 27.5.2020

 

TÉMA: KYSELOST A ZÁSDADITOST LÁTEK

 

1. krok: YOUTUBE zapiš KYSELOST a ZÁSADITOST, měření pH

8.třída Ch, 46 čas 12.43

 

- pustit video, dle instrukcí klidně zastavit a pustit ještě jednou, přemýšlet!!! o každém slově !

 

2.krok: ZÁPIS:

 

Kyselost látek: kyselé roztoky obsahují vodíkové KATIONTY H+

název KYSELINY

Zásaditost látek: zásadité látky obsahují hydroxidové ANIONTY OH-

název HYDROXIDY ( ZÁSADY)

 

Míra kyselosti nebo zásaditosti udává STUPNICE pH

 

PLATÍ : pH < 7 kyselý roztok ( čím menší pH, tím silnější KYSELINA)

rozmezí 0 - 7

pH = 7 NEUTRÁLNÍ ROZTOK ( H+ = OH- )

pH > 7 zásaditý roztok ( čím větší pH, tím silnější ZÁSADA ,HYDROXID)

rozmezí 7 – 14

 

Zjišťování kyselosti a zásaditosti: INDIKÁTORY

 

1. umělé

a) UNIVERSÁLNÍ INDIKÁTOROVÝ PAPÍREK  vypadá jako tabulka na str. 74 VPRAVO !! dole

 d.úkol: překleslit a přepsat

 

b) FENOLFTALEIN

 

 

2. přírodní

a) vývar z červeného zelí, nálev z červené řepy

b) LAKMUS ( např. Islandský LIŠEJNÍK)

 

 

3.KROK

 

DOMÁCÍ POKUS: použij vývar z červeného zelí nebo nálev z červené řepy,

rozděl ho na několik částí do skleniček, lahviček a přidávej k nim

různé látky z DOMÁCNOSTI.( např.ocet, mýdlový roztok, SAVO,vápno(POZOR NA OČI, limonáda, …. co vás napadne)

 POZORUJ ZBARVENÍ ROZTOKŮ

 

Hodně pracovních úspěchů přeje

 

Pavel Lokvenc

 

11.týden, 27.5.2020

 

 

10.týden, 20.5.,2020

 

Opakování: YOUTUBE: zapiš : KYSELINY 8.třída

odkaz: KYSELINY( ÚVOD a BEZPEČNOST PRÁCE) ( Ch,41) čas 12.59

 

zápis:

KYSLÍKATÉ KYSELINY: zástupci

YOUTUBE : zapiš KYSELINY 8.třída (Ch,44) Nedůležitější kyslíkaté kyseliny

čas: 11.15

 

vypiš vlastnosti a použití z této on- line výuky:

 

1. KYSELINA SÍROVÁ H2SO4

- nejpoužívanější kyselina

- koncentrovaná 96% - název OLEUM

 

vlastnosti:

 

použití:

 

 

 

2. KYSELINA DUSIČNÁ HNO3

 

vlastnosti:

 

 

použití:

 

 

 

3. KYSELINA FOSFOREČNÁ: HPO3 ( přesněji vzorec H3PO4)

 

-je- li v molekule kseliny 3 a více atomů vodíku, musí se jejich počet uvést pomocí latinské předpony: pro 3 je předpona – tri a mezinárodního názvu pro vodík – hydrogenium

TEDY: trihydrogen a oxidační číslo fosforu je +V – koncovka – ečná

TEDY: kyselina trihydrogenfosforečná

 

vlastnosti:

 

použití:

 

 

 

 

S přáním hezkého dne

 

 

Pavel Lokvenc

 

 

9.týden, 13.5.2020

 

Dobrý slunečný den!

 

 

TÉMA: KYSELINY KYSLÍKATÉ

 

Zápis:

 

bezkyslíkatá kyselina : např. HCl kys.chlorovodíková

kyslíkatá kyselina: např. H2SO4 sírová

SLOŽENÍ.: vodík, síra (atom uprostřed), KYSLÍK

 

 

Dnes nebudu vysvětlovat já, zkusíme to pouze na YOUTUBE!!

 

Takže:

1. YOUTUBE- kyseliny názvosloví

2. odkaz druhý: NÁZVOSLOVÍ IV. - KYSELINY ( první část) 7.42 min.

 

Až to z YOUTUBE pochopíte (pevně věřím, že nebude problém), tak zkusíme vytvořit nékolik vzorců a názvů!

 

1. TVORBA vzorce:

 

kyselina dusičná

kyselina dusitá

kyselina siřičitá

kyselina chlorečná

kyselina selenová (Se)

kyselina dusná

 

2. TVORBA názvu:

 

HClO4

HBO2

H2CrO4

H2NO3

H2SO4

HbrO

 

A to je pro tento týden vše!

S přátelským pozdravem

Pavel Lokvenc

 

 

8.týden, 6.5.2020

 A vzhledem ke svátkům opět  kratší nová látka

 

Nová látka:  KYSELINY (str. 70-71) 

 

Příklady kyselin ze života:  ………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………str.70 nahoře

 

CO JE TO KYSELINA:

 • Dvouprvková nebo tříprvková sloučenina
 • V molekule je vždy H ( 1 nebo více atomů vodíku)
 • Ve vodě tzv. DISOCIUJE ( jiný název pro disociaci = IONIZACE)
 • Disociace: štěpení molekuly na IONTY  ) kation + anion)
 • Příklad:  HCl   disociace na  H+ +   Cl-

kyselina chlorovodíková se štěpí  kation vodíku ( H+) a anion chloridový (CL-)

 • H+ způsobuje základní vlastnost kyselin – jsou kyselé
 • Výsledek:  jsou to ŽÍRAVINY (leptají pokožku, dráždí sliznice, způsobují poškození zdraví( ZRAK!!!), poškozují oblečení

Bezpečná práce s kyselinami:      1………………………………………………………

                                               2……………………………………………………..

                                                3…………………………………………………… str.7O uprostřed

 

ROZDĚLENÍ:     1. bezkyslíkaté  ( dvouprvkové: HF, HCl,.tříprvkové: HCN)

                        2.kyslíkaté        všechny tříprvkové:  H2SO4,            HNO3

 

BEZKYSLÍKATÉ:  názvosloví  ( jednoduché!!!!)

 1. Tvorba  vzorce:     kyselina bromovodíková   :

                            Kyselina……..vodíková:  zapíšeme H+

                                               ……………. Bromo………….: zapíšeme Br-

                                          Vzorec: HBr

 1. Tvorba názvu:    HI    vodík je na 1. místě použijeme slovo kyselina, na 2.místě je jód

Použijeme slovo jodo a doplníme příponu vodíková

Název:  kyselina jodo vodíková

PRAXE: používáme jich na ZŠ pouze 6  !!!!!

 

Doplň:  1. HF                kyselina fluorovodíková

            2……..               kyselina chlorovodíková

            3.HBr                ………………………………..

            4………….          kyselina jodovodíková

5.H2S                kyselina sulfanová ( sirovodíková ) zápach po zkažených vejcích

6. HCN             kyselina kyanovodíková ( tříprvková)

 

A na závěr:

Vypiš str. 71

 

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ       HCl

 

1.vlastnosti………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

 

2.použití:…………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

 

A to je na tento týden VŠE!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Asi to nebolelo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Hezký teplý víkend přeje

 

 Pavel Lokvenc

 

 

 

 

 

 

7.týden, 29.4. 2020

OPRAVA: minulá hodina, pokus b) chybné zadání, OPRAVENO

 

Dobrý den všem žákům 8.třídy

UPOZORNĚNÍ:

1. Minulá hodina byla vlastně bez zápisu. Přesto jsem Vám zadal 5 otázek , na které  jsem očekával odpověď.A čekám dál!!!!!!!!!Od všech.

 1. Na styl naší práce jste si již během 7 týdnů mohli zvyknout. Zadání jednou týdně. Jednou týdně  ale očekávám Vaši reakci (odpověď). Většina to tak dělá, ale některé musím často upozorńovat, že něco nedodali. A mě to zdržuje . A štve!!!

NOVÁ LÁTKA

Poznámka: jednoduchá, navazující na to, co již umíme!!!

 

HYDROXIDY    zápis(TUČNÝ TYP PÍSMA)

 • Tříprvkové sloučeniny  !!!!
 • Vlastnosti: nebezpečné žíraviny( leptají pokožku, dráždí sliznice)

                   práce s nimi: maximální opatrnost!!!!!

      BEZPEČNOST: přečti modrý odstavec, strana 68 uprostřed

 

SLOŽENÍ:

1. kation kovu  ( příklady)    Na +, kation sod

                                         Ca 2+, kation vápenatý

                                          Al 3+  kation hlinitý

                                         Ti 4+ kation titaničitý

                                         V 5+ kation vanadičný

                                         W 6+ kation wolframový

                                         Mn 7+ kation manganistý

                                          Os 8+ kation osmičelý a další

2.SKUPINA  OHskupina hydroxidová,

 oxidační číslo VŽDY minus jedna            

příklad:  Na+OH- hydroxid sodný

 

Názvosloví:

1. TVORBA VZORCE

 • Hydroxid draselný     :   draselný   K+    hydroxid OH-   vzorec KOH
 • Hydroxid  vápenatý :  vápenatý   Ca+ II   hydroxid OH-  
  • vzorec Ca+II(OH)-I2   čteno  CaOH 2 krát!!!!!   ( ne např. na druhou)

OH je v ZÁVORCE( ne, když OH je jednou, např.NaOH)

      jednoduše: jaké bude ox. číslo KOVU, tolik bude skupin –OH (třikrát, čtyřikrát,…)

 

2.TVORBA NÁZVU

př.   Fe (OH)3      OH je vždy minus jedna( podstatné jméno HYDROXID)

jaké bude oxidační číslo železa??

         křížové pravidlo: trojka křížem k železu Fe+III   koncovka – itý

         hydroxid železitý

 

A na  závěr procvičení:

vzorce

 1. hydroxid hořečnatý
 2. hydroxid lithný
 3. hydroxid vanadičný
 4. hydroxid barnatý
 5. hydroxid sodný
 6. hydroxid wolframový
 7. hydroxid zlatitý
 8. hydroxid měďnatý

názvy

 1. Be (OH)2
 2. Hg (OH)2
 3. Mn (OH)7
 4. Cr (OH)5
 5. Cr (OH)3
 6. Ni (OH)2
 7. CuOH
 8. Zn (OH)2
 
 
 

6.týden, 22.4.2020

Dobrý den!

Dnes trochu jinak a doufám zábavněji

Forma práce: POZOROVÁNÍ,POKUS

Projdeme si jednotlivé oxidy a sulfidy znovu:

 1. CO2   oxid uhličitý        UPOZORNÉNí O BEZPEČNOSTI :

POUŽÍVÁME OTEVŘENÝ OHEŇ, pokus proved za dozoru rodiče

 

Domácí pokus:a) příprava CO2

Chemikálie: ocet (8% roztok kyseliny octové) , jedlá soda

Postup: Použijeme větší nádobu ( mísa, zavařovací sklenice apod.)

               vložíme zapálenou svíčku , přisypeme troche jedlé sody a přilijeme

                 trochu  octa a POZORUJEME

Jaký je výsledek pozorování. Co jsme zjistili o vlastnostech CO2??

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

b)Hoření svíčky v zavařovací sklenici

Na talíř , misku nalej trochu vody , vlož zapálenou svíčku, přikryj zavařovací sklenicí dnem vzhůru.

Chemická rovnice dokonalého  hoření

C     +     O2           vznikne           CO2

            Jaký je výsledek pozorování.?

            ………………………………………………………………………………………………………

 1. CO  oxid uhelnatý   bez pokusu, je smrtelně jedovatý (váže se na HEMOGLOBIN)
 • je například v cigaretovém dýmu(snižuje přenos kyslíku do svalů, tedy výkonost)
 
 1. SO2 oxid siřičitý

Vznik:   hoření síry ( síra je třeba v uhlí)

     je jedovatý   Proč vinař tzv. SÍŘÍ svoje sudy na víno ( zapálí v nich síru)

     Co  myslíš?..............................................................................................

 

 1. CaO oxid vápenatý  

TRIVIÁLNÍ NŹEV : pálené vápno

Použití: 2 směsi  a)  MALTA : Co to je? …………………………………………………..

    b  BETON: Co to je? ……………………………………………………..

 1. SiO2 oxid křemičitý

nejběžnější nerost KŘEMEN

najdi si na GOOGLE odrůdy křemene

 

 • Obecný křemen (bílý)
 • RÚŽENÍN
 • AMETYST
 • CITRÝN
 • ZÁHNĚDA
 • AMETYST
 • MORION
 • JASPIS
 • TYGŘÍ OKO

 

 1. PbS sulfid olovnatý  

Nerost GALENIT , najdi na GOOGLE

 1. ZnS sulfid zinečnatý

Nerost SFALERIT, najdina GOOGLE

 

A to je vše!!!!

 

 

Hodně poučení a zábavy přeje

Pavel Lokvenc

 

 

 

5.týden, 15.4.2020

Oxidy : zápis do sešitu ( učebnice str.65-66)

 

- zápis dle následujícího postupu:

 

1. název, vzorec

2.výskyt……………………………………….

2.vlastnosti ……………………………………

3.použití……………………………………….

 

a) oxid uhličitý

b) oxid uhelnatý

c) oxid siřičitý

d) oxid vápenatý

e)oxid křemičitý

 

SULFIDY: dvouprvkové sloučeniny SÍRY s kovem

 

názvosloví: jako u oxidů, místo kyslíku je v molekule SÍRA( název = sulfid)

síra má oxidační číslo vždy -II (stejné jako u oxidů)

 

Takže zkusím vzorce a názvy:

 

1.vzorce: 

 

sulfid stříbrný …………

sulfid vápenatý …………

sulfid železitý …………

sulfid manganistý …………

sulfid titaničitý …………

 

2.názvy

 

PbS ……………………..

Al2S3 ……………………….

Na2S ……………………….

WS3 ………………………..

TiS2 ……………………….dvojka je samozřejmě malá

 

4.týden, 8.4.2020

 

Názvosloví oxidů TEST Zašli k opravení

 

Zkusíme, uvidíme, nastavíme si zrcadlo:

 

1. Tvorba vzorce

 

příklad: oxid siřičitý pořadí prvků SO, oxid= kyslík,ox,číslo -II

siřičítý= koncovka -ičitý, ox.číslo +IV

takže S+IVO2-II kontrola správnosti +4 – 2x(-2) = 0

oxid sod

oxid maganistý

oxid vápenatý

oxid fosforečný

oxid uhličitý

oxid uhelnatý

oxid sírový

oxid siřičitý

oxid hlinitý

oxid chloristý

 

2.Tvorba názvu

příklad: WO3 ox.číslo kyslíku je -II , tři kyslíky = -2x3 = -6,

to znamená že na W wolframu musí být +VI , to je koncovka

-ový : výsledek: oxid wolframový

 

ZnO

I2O7

Fe2O3

SiO2

Ag2O

OsO4

N2O5

TiO2

As2O3

PbO

 

Zkus to vyřešit dnes, nastává čas prázdninový(za normální situace) a pokud jsi doma dobře pracoval, tak i čas odpočinku.

 

Pěkné svátky

Pavel Lokvenc

 

 

 

  

 

 

3.TÝDEN,1.4.2020

 

Nová látka:

Takže dobrý den a hurrá!

Všichni látku pochopili (nikdo mně nenapsal,že chce poradit),což je výborné,takže Vám zasílám testíček.

 

TEST : názvosloví halogenidů

 

1. vytvoř vzorce z názvů:

 

fluorid vápenatý

jodid drasel

bromid titaničitý

chlorid sírový

fluorid hlinitý

jodid barnatý

bromid křemičitý

chlorid fosforečný

fluorid sod

jodid manganistý

bromid osmičelý

chlorid vanadičný

 

-halogen oxidační číslo -I,koncovky prvků jsou zvýrazněny!

-platí: součet oxidačních čísel rovný nule!!!

 

Poznámka: je možné použít tzv.KŘÍŽOVÉ PRAVIDLO

 

příklad: S+IVBr-I4 , to znamená čtyřka jde křížem od síry k bromu,

jednička jde křížem bez znaménka mínus

od bromu k síře(a jednička se nepíše)

 

 

 

2.vytvoř názvy ze vzorce

 

BCl3

MgI2

AgF

AuBr3

SbCl5

SnI4

AsF5

AsBr3

ZnCl2

BaI2

HgF2

NiBr2

 

Výsledky zašli na můj e-mail.

 

Vypiš: učebnice str.63,(zápis sešit)

 

chlorid sodný, NaCl , mineralogicky česky: sůl kamenná

mezinárodně:HALIT , technicky: sůl kuchyňská

výskyt………………

vlastnost…………...

použití……………..


 -------------------------------------------------------------------------------------------

NOVÁ LÁTKA NA TENTO TÝDEN

 

Zapiš do sešitu: OXIDY, SULFIDY

 

Definice:

 

1. oxid je dvouprvková sloučenina KYSLÍKU a jiného PRVKU

 

platí: KYSLÍK v oxidech má VŽDY OXIDAČNÍ ČÍSLO - II

psáno: O-II , koncovka -ID

 

příklad: C-IVO2-II oxid uhličitý

 

-to samé platí pro sulfidy,místo kyslíku je tam síra

 

2. sulfid je dvouprvková sloučenina SÍRY a jiného PRVKU

 

platí: SÍRA v sulfidech má VŽDY OXIDAČNÍ ČÍSLO - II

psáno: S-II , koncovka -ID

 

příklad: S-IVO2-II oxid siřičitý

VYSVĚTLENÍ
1.YOUTUBE - zapiš NÁZVOSLOVÍ OXIDÚ (chemická nalejvárna)
 
procvičení: to samé jako u halogenidů
2.www.nazvoslovi.cz
 
                                            POSTUP na stránce: PROCVIČOVÁNÍ
                                                                          obtížnost:ZŠ
                                                                          OBSAH: a)pouze vzorce b)pouze
                                                                                                             názvy
                                                                          počet: např.15
                                                                          sloučeniny: vybrané - šipkou dolů na
                                                                          oxidy a zkoušejte tvořit !!!
                            -nebo jiná stránka
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-................................................................................................................................
 
 
 

2.TÝDEN,25.3.2020

 
 
Zpráva:
1.koncovka kladného oxidačního čísla,str.61
+I   - ný
+II   - natý
+III  - itý
+IV  - itý
+V   - ečný nebo -ičný
+VI  -ový
+VII - istý
+ VIII -ičelý     nazpaměť
               2.YOUTUBE - zapiš NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDÚ .3.odkaz chemická nalejvárna
              
Nová zpráva: na základě informace tř.učitelky navrhuji tento postup:
 
1. YOUTUBE - zapiš NÁZVOSLOVÍ HALOGENIDÚ
                         zvol 2.nebo3.odkaz- POKUS SE VNÍMAT ! (klidně 2x,3x)
 
2. Přečti si ještě jednou pozorně následující text
POJMY:  -halogenid:  dvouprvková sloučenina halogenu (F,Cl.Br,I) s atomem jiného prvku,př. NaCl - 1 atom sodíku+1 atom chloru
                                CaF2(jeden atom vápníku,2 atomy fluoru)
            - názvosloví:íNaCl  podstatné jméno 2.prvek CHLORID,koncovka-ID
                                        přídavné jméno 1.prvek SODNÝ,koncovka - NÝ
            -OXIDAČNÍ ČÍSLO !!!!!!!!!: KLADNÉ +I, +II, +III, +IV,+V, +VI, +VII, +VIII   římská číslice od 1 do 8
                                                  ZÁPORNÉ: -I,-II,..... římská číslice,v rámci ZŠ nejčastěji -I a -II
                                                  místo zapsání v chem.vzorci:  malá číslice vlevo nahoře u značky  
            Platí:  1. ATOMY nesloučené,např. Na,Fe,Au,.... mají vždy oxidační číslo = 0
                      2.ATOMY sloučené téhož prvku, např. H2, O2 (poznámka:ta 2 je malá vpravo dole,to znáte) ,N2,P4,...... mají vždy ox.číslo = 0
                      3. součet kladného a zápornéh ox.čísla je ve sloučenině = 0 !!!!!!!!!. příklad viz učebnice str.61,prostřední rámeček.
 
KAŽDÉ KLADNÉ OXIDAČNÍ ČÍSLO má příslušnou koncovku přídavného jména, VIZ TABULKA vpravo dole str.61!!!!!
Příslušné kocovky kladných ox.čísel bezpodmínečně naučit zpaměti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,tzn.např. +III -koncovka -ITÝ, +V vyjímečně dvě koncovky
    -ičný nebo -ečný.
 
 
3.
Procvičení na IT:                 www.nazvoslovi.cz
 
                                            POSTUP na stránce: PROCVIČOVÁNÍ
                                                                          obtížnost:ZŠ
                                                                          OBSAH: a)pouze vzorce b)pouze
                                                                                                             názvy
                                                                          počet: např.15
                                                                          sloučeniny: vybrané - šipkou dolů na
                                                                           halogenidy a zkoušejte tvořit !!!
                            -nebo jiná stránka
 
4. YOUTUBE NÁZVOSLOVÍ OXIDÚ ( zkusit pustit vysvětlení)
 
Zvládneme to !!!!!!!!!! Komunikujte se mnou: p.lokvenc@zsvporici.cz
Pavel Lokvenc
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
PLATÍ: HALOGEN (F,Cl,Br,I) má v halogenidech oxidační číslo vždy -I  !!!!!!!!!!!   
 postup: 1. tvorba vzorce z názvu   např.  název: fluorid draselný   vzorec: KF   str.62
             2. tvorba názvu ze vzorce např.  vzorec SiCl4  název: chlorid křemičitý (ne pouze -itý,ale- ičitý !!!!!!!!!!) str.63
 
 
 

1.TÝDEN,18.3.2020

 
Dobrý den!
 
Látka: CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ
Téma: HALOGENIDY
 
POJMY:  -halogenid:  dvouprvková sloučenina halogenu (F,Cl.Br,I) s atomem jiného prvku,př. NaCl - 1 atom sodíku+1 atom chloru
                                CaF2(jeden atom vápníku,2 atomy fluoru)
            - názvosloví:íNaCl  podstatné jméno 2.prvek CHLORID,koncovka-ID
                                        přídavné jméno 1.prvek SODNÝ,koncovka - NÝ
            -OXIDAČNÍ ČÍSLO !!!!!!!!!: KLADNÉ +I, +II, +III, +IV,+V, +VI, +VII, +VIII   římská číslice od 1 do 8
                                                  ZÁPORNÉ: -I,-II,..... římská číslice,v rámci ZŠ nejčastěji -I a -II
                                                  místo zapsání v chem.vzorci:  malá číslice vlevo nahoře u značky  
            Platí:  1. ATOMY nesloučené,např. Na,Fe,Au,.... mají vždy oxidační číslo = 0
                      2.ATOMY sloučené téhož prvku, např. H2, O2 (poznámka:ta 2 je malá vpravo dole,to znáte) ,N2,P4,...... mají vždy ox.číslo = 0
                      3. součet kladného a zápornéh ox.čísla je ve sloučenině = 0 !!!!!!!!!. příklad viz učebnice str.61,prostřední rámeček.
 
KAŽDÉ KLADNÉ OXIDAČNÍ ČÍSLO má příslušnou koncovku přídavného jména, VIZ TABULKA vpravo dole str.61!!!!!
Příslušné kocovky kladných ox.čísel bezpodmínečně naučit zpaměti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,tzn.např. +III -koncovka -ITÝ, +V vyjímečně dvě koncovky
    -ičný nebo -ečný.
 
Takže hurá na názvosloví halogenidů.
 
PLATÍ: HALOGEN (F,Cl,Br,I) má v halogenidech oxidační číslo vždy -I  !!!!!!!!!!!   
 postup: 1. tvorba vzorce z názvu   např.  název: fluorid draselný   vzorec: KF   str.62
             2. tvorba názvu ze vzorce např.  vzorec SiCl4  název: chlorid křemičitý (ne pouze -itý,ale- ičitý !!!!!!!!!!) str.63
 
TABULKA K POROVNÁNÍ: str.62 uprostřed
 
Učební TEXT na IT:     GOOGLE ,názvosloví halogenidů
                                 www.zschemie.euweb.cz
                                    1. až 4. stránka
Procvičení: učebnice str.63,cv.2,3
Procvičení na IT:   GOOGLE - VZORCE a NÁZVY halogenidů
                                           Halogenidy-názvosloví.cz
                                           www.nazvoslovi.cz
 
                                            POSTUP na stránce: PROCVIČOVÁNÍ
                                                                          obtížnost:ZŠ
                                                                          OBSAH: a)pouze vzorce b)pouze názvy
                                                                          počet: např.15
                                                                          sloučeniny: vybrané - šipkou dolů na
                                                                           halogenidy a zkoušejte tvořit !!!
Přeji chuť přemýšlet a snahu o pochopení !
S pozdravem
Pavel Lokvenc
 

Dobrý den!

Informace o přírodopisu a chemii.

Jeden z možných termínů návratu do školy je  2.pol. května,to  znamená,že musíme min.2 měsíce komunikovat pomocí IT,v mém případě je to e-mail

p.lokvenc@zsvporici.cz. Pro výuku budu připravovat text s různými odkazy na samostatnou práci,  GOOGLE,YOUTUBE,..aj.Práce bude vždy  na týden,zadání v pondělí-středa,čas na zpracování cca do následující  neděle.

Povinné výstupy pro moje žáky z hlediska klasifikace:

 1.zápis do sešitu dle zadání

 2.založené portfolio písemných a opakovacích zkušebních prací

 3. v uvedených případech odpovědi na zadání v rámci e-mailové korespondence.

 Děkuji

S pozdravem

Pavel Lokvenc