Vážení rodiče,
v příloze naleznete upřesněné informace k podmínkám vzdělávání žáků 2. stupně od 8.6.2020. Dodržování těchto podmínek je pro přihlášené žáky povinné, jejich opakované porušení může být důvodem k vyloučení z výuky.
Při prvním nástupu k výuce je nutné přinést vyplněné Čestné prohlášení, které lze vyzvednout při vstupu do školy nebo jej máte zde.
Příloha:Zpřesněné podmínky výuky od 8.6..2020.docx (15505)
Zde naleznete celé znění dokumentu Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce roku 2019/20:Ochrana zdraví při nástupu do školy 8.6. - aktualizace.pdf (1059824)
Rozvrh hodin: Rozvrh hodin 6.-8. třídy (8.6.-26.6.2020).odt (18317)

 

 

Rozvrh hodin zde

 

Vážení rodiče,

z rozhodnutí vlády je možná dobrovolná přítomnost žáků na prezenční výuce od 8. června 2020.

Vzhledem k epidemiologickým podmínkám (dezinfekce prostor, 15 žáků ve skupině, ...) a organizaci výuky žáků 1. stupně není začlenění všech žáků 6. - 8. třídy každý vyučovací den na naší škole možné.

 

Pro zájemce se přesto pokusíme výuku zajistit. Časové rozložení výuky, její náplň a organizace (výuka nemusí být každý den, jen některé předměty,..) bude vyplývat z počtu přihlášených zájemců.

V případě velkého počtu zájemců a nemožnosti organizačně výuku zajistit, může být přítomnost žáků na výuce řešena losováním.

 

Prosíme o závaznou přihlášku, zda Váš syn (dcera) se výuky zúčastní.

Přihlášku vhoďte do schránky u vchodu do školy, pošlete emailem na www. stránky své třídy nebo po dohodě s třídními učiteli nejpozději do pátku 29.5.2020 do 14:00 hodin (spěchá). Pozdější přihlášení nebude možné.Více zde: https://www.zsvporici.cz/news/informace-pro-rodice-a-zaky-6-8-rocniku/


 

 

 

Do konce dubna můžete závazně přihlásit své děti na volitelný předmět sportovní hry pro školní rok 2020/2021 více info na Vašich e-mailech.

 

 

Prosím sledujte webové stránky, v týdnu 6.4. - 10.4. zde bude vyvěšen provizorní rozvrh hodin s důrazem na prioritní předměty (Čj, Aj, M)

PROVIZRNÍ ROZVRH HODIN:

Rozvrh 8. třída.odt (15324)

 

Vážení rodiče

veškeré informace k jednotlivým předmětům od všech vyučujících budou na našich webových stránkách v sekci informace pro rodiče.  Nadále bude fungovat postup, na kterém jsme se společně v pátek domluvili. Pro rychlejší komunikaci mám e-mailové adresy dětí a založila jsem skupinu na Messengeru, kde budu fungovat každé dopoledne od 8.00 do 12.00 hod. V odpoledních hodinách dle potřeby. Pro výuku budu využívat Google Classroom, který si měli žáci možnost přes víkend vyzkoušet. Pokud tedy budou žáci mít potřebu cokoli konzultovat, můžou se na mě prostřednictvím těchto komunikačních kanálů kdykoli obrátit. Nechci je nějakým způsobem časově omezovat. Práce bude vždy zadána na den/týden, aby měli možnost si ji zpracovat dle svých momentálních potřeb a časových možností. Klasifikovat budu v tomto období sporadicky – převážně za odvedenou práci, splnění úkolu, zodpovězení otázek atd. Rozhodně Vám nechci v této situaci ještě přidělávat starosti s učivem a vzděláváním vašich dětí. Náplň předmětů bude převážně opakovací a procvičovací, nové učivo bude probíráno minimálně s ohledem na schopnosti a dovednosti žáků.

Protože předpokládaná doba domácího vzdělávání je uváděna v rozmezí jednoho měsíce, byla bych ráda, aby si žáci veškeré výstupy zakládali do tzv. PORTFOLIA v rámci předmětu Český jazyk a literatura (provedení nechám na nich).

Pokud budete mít jakékoli dotazy, můžete se na mě kdykoli obrátit l.zelena@zsvporici.cz

Pevně věřím, že se nejpozději za měsíc všichni společně sejdeme ve třídě a celá tato situace již bude minulostí.

Berme toto opatření jako možnost vyzkoušet něco nového a dát více důvěry, zodpovědnosti  a samostanosti za učení samotným dětem, oni to zvládnou!

 

 

 

 

v pondělí 16.12. se zúčastníme preventivního programu Kyberlife - 50 Kč uhradím z fondu; žáci budou potřebovat mobilní telefony!

 

Ve čtvrtek 7.11. navštívíme v rámci výtvarné výchovy výukový program v GVUN, vstupné 20 Kč a doprava cca 10 Kč bude uhrazeno z třídního fondu

 

V úterý 22.10. jedeme na exkurzi do Prahy. Děti dostali návratky, prosím o vyplnění a zaslání zpět společně s částkou 330 Kč (většina má u mě 178 Kč přeplatek z cyklistického kurzu)

Sraz bude v 6:15 před školou, předpokládaný návrat kolem 19:00 hodiny.

 

 

Vážení rodiče,

pro usnadnění Vaší i mé informovanosti a zpětné vazby (absence žáků a její omluva, informace o třídních schůzkách a jiných školních akcích) Vám nabízím možnost komunikace přes e-mail. Proto Vás prosím, pokud souhlasíte, abyste mi napsali potvrzovací e-mail z Vaší adresy, kterou běžně používáte na  l.zelena@zsvporici.cz.

Zároveň Vás ale prosím, abyste e-mail nepoužívali k řešení jakýchkoli problémů. V tomto případě upřednostňuji osobní schůzku.

 

Prosím rodiče, aby omluvenky zapisovali výhradně do žákovské knížky, ne na papírky! (a to i v případě, že má žák sám odejít např. po 3. vyučovací hodině)
Dále prosím, abyste omlouvali děti v případě nepřítomnosti ihned - nejlépe telefonicky, následně pak omluvenkou v žákovské knížce!
 
Veďte své děti k samostatnosti a zodpovědnosti, děkuji.