Matematika

22.6. Téma tohoto týdne jsou procenta - procvičování

Připomínám, že navracíte učebnici 3.díl.

 
17.6. Pro chybějící žáky: dnes jsme řešili ze 2.dílu písemně do sešitu str.57/10, str.62/8,10, str.64/18.19, ústně jsme zkontrolovali str.59/A
 

15.6. Práce na dvě vyuč.hodiny 15. + 16.6.2020: Dvě vyuč.hodiny budete pracovat do šk.sešitu ze 2.dílu str.59/A - opište rámečky a doplňte tabulku. Sledujte video do 6.20 minuty https://www.youtube.com/watch?v=w08rAys1ryg přepište text slovní úlohy a zapište si všechny 4 způsoby řešení slovní úlohy.

 
9.6. Dvě vyuč.hodiny budete pracovat do geom.s. ze 3.dílu str.59 Obsah trojúhelníku. Přečtěte str.59/A, opište str.60 rámeček nahoře. Ze str.62 opište rámeček Lichoběžník a ze str.63 překreslete rámeček dole (Pravoúhlý a rovnoramenný lichoběžník).
 
8.6. Práci na týden 8. - 12.6.2020 zadám až zítra po vyučování. Zatím pracujte na úkolu z fyziky. Děkuji.
 

1.6. Práce na týden 1. - 5.6.2020: Jednu vyuč.hodinu se věnujte sledování videa https://www.youtube.com/watch?v=sG2wI4QUiZs od začátku až do 7.30 min. Z první stránky opište do sešitu tři příklady nepřímé úměrnosti a ze druhé stránky tabulku nepřímé úměrnosti. Dvě vyuč.hodiny pracujte ze 2.dílu str.35/A - přečtěte, opište růžový rámeček dole. Ze str.45/A překreslete tabulku a graf, opište na str.47 rámeček. Jednu vyučovací hodinu sledujte video od 12.20 min. do konce a přepište si slovní úlohu do sešitu (Ve stáji….). Celou práci pošlou na můj mail jen ti, co nepřijdou do školy. Děkuji.

 

25.5. práce na týden 25. - 29.5.2020: Tři vyuč.hodiny se budeme věnovat přímé úměrnosti. Uč.2.díl str.29/A - ústně jen a), dále na str.33 opište rámeček a řešený příklad F (nebo ofoťte a vlepte do sešitu). Pusťte si video od 9.50 minuty https://www.youtube.com/watch?v=ryZXDoxQ_C4 a do sešitu opište příklad (Potrubím přiteklo….). Na můj mail pošlete příklad z videa + str.34/5 stačí cibule a olej  - zapište vždy dva řádky trojčlenky + str.34/6, 7A. Jednu vyuč.hodinu budete rýsovat - str.42/A - přečtěte, přerýsujte str.43/B, opište rámeček pod grafem.

 

18.5. práce na týden 18. - 22.5.2020: Dvě vyučovací hodiny budete procvičovat poměr ve slovních úlohách. Do sešitu si opište z uč.2.díl str.18/B nebo sledujte video https://www.youtube.com/watch?v=MhCwy3wdzfc a opište příklady od 4.20 min do 6. minuty. Pokuste se vyřešit str. 19/1,2. Pošlete mi příklady ze str.20/4,7,8.

Dvě vyuč.hodiny budou patřit Měřítku mapy. Sledujte https://www.youtube.com/watch?v=OvCd1XEVxKM a do sešitu opište 1.stránku (do 2.20min), dále jen sledujte od 2.20 - 5.50min a zapište až příklad na třetí stránce od 5.50 min. (stačí 1.způsob).

 

11.5. práce na týden 11. - 15.5.2020: Dvě vyuč.hodiny se budete věnovat slovním úlohám typu 1) rozděl v poměru  - vypracujte do sešitu uč.2 díl str.17/9 + opište str.18/A, pusťte si pouze do 4.minuty video https://www.youtube.com/watch?v=MhCwy3wdzfc opište 1. nebo 2. slovní úlohu.

Dvě vyuč.hodiny vyčleníme typu 2) změň v poměru - vypracujte do sešitu uč.2.díl str.15/3A, 4A (kdo bude chtít dobrovolně počítat a poslat na můj mail str.16/6 - to už je úroveň přij.zkoušek), pusťte si video tentokrát celé (až do 6.minuty): https://www.youtube.com/watch?v=X081d03lBqs a pomocí něho procvičujte
 

4.5. Práce na zkrácený týden 4.5. - 7.5.2020: dvě vyuč.hodiny budete řešit příklady ze 2.dílu. Do šk.sešitu přepište celé zadání příkladu a teprve potom řešte str.13/7,8,12,13. Přečtěte na str.14/A a pokuste se vypočítat množství dalších potravin. Pošlete na můj mail, kolik brambor, sádla a cibule je potřeba. Jednu vyuč.hodinu budete rýsovat do geom.sešitu ze str.42/4,5 a pošlete také na můj mail. Děkuji. (Ti, co mají úlevy, nemusí řešit vše a mohou používat kalkulačku.)

 

27.4. Práce na zkrácený týden 27.- 30.4. 2020: dvě vyuč.hodiny budete pracovat z 2.dílu. Do šk.sešitu řeště ze str.9/11 a 12, opište rámeček na str.11 Rozšiřování a krácení poměru, řešte do sešitu ze str.11/3B,4,5. Shlédni https://www.youtube.com/watch?v=xqVkhv9hvgo (práce navíc: přepiš do sešitu jakoukoli slovní úlohu z videa - zadání + řešení s odpovědí a pošli na můj mail). Jednu vyuč.hodinu budete pracovat do geom.sešitu ze 2.dílu na str.41/2A - přerýsujte graf a zapište souřadnice přímo k bodům do grafu (do hranaté závorky, zkontrolujte podle výsledků).

 

20.4. Práce na týden 20. - 24.4.2020: dvě vyuč.hodiny budeme pracovat z 2.dílu učebnice. Do školního sešitu řešte ze str.7/2,5,4 (nakreslete i obrázek), přečtěte si str.8/F, opište na str.8 rámeček Převrácený poměr, do šk.sešitu řešte str.9/9, 10 (narýsovat + opsat rámeček). Další dvě hodiny budeme pracovat až ze str.39 Pravoúhlá soustava souřadnic - přečtěte str.39, do geom.s. přepište tabulku, přerýsujte graf a pokuste se vypočítat průměrnou teplotu. Pošlete na můj mail. (Pozor místo teček kreslíme křížky.) Přečtěte si str.40 (tuto látku jsme již probírali).

 

13.4. Práce na zkrácený týden 14. - 17.4.2020 : dvě vyuč. hodiny se budeme věnovat řešení příkladů z přijímacích zkoušek r.2019, tentokrát je to 2.náhradní termín - M9PDD19COTO4: 1, 2.2, 3, 6.1,(případně i 6.2), 8, 9, pouze 10.1, 11, 12 a 16. Geometrii opustíme a přejdeme do 2.dílu (uč.se žlutým čtverečkem). Opište do šk.sešitu rámeček ze str.6 a pokuste se do sešitů vyřešit str.6/C,D.

 

6.4. Práce na zkrácený týden 6. - 8. 4. 2020: : dvě vyučovací hodiny se budeme věnovat příkladům z přij.zkoušek. Pokuste se vyřešit některé příklady z 1.náhradního termínu r.2019 M9PCD19COTO3: 2, 3, 8,1 + 8.2 (8.3 ne), 9, 11, pouze 15.1 a 16. Jednu vyučovací hodinu se budete věnovat geometrii. Do geom.s. ze 3.dílu vypracujte všechny úlohy na závěr na str.58/sk.A. Oskenujte nebo vyfotografujte pouze př.8, 9 a 10 a pošlete na můj mail. Také mi prosím napište, zda na deskách 2.dílu učebnice máte žlutý čtvereček nebo ne. Děkuji.

 

29.3. Práce na týden 30.3. - 3.4.2020: z přij.zkoušek se pokusíme vyřešit některé příklady ze 2.řádného termínu r.2019 M9PBD19COTO2:  2.2, 3.2, 6.1 + 6.2 (6.3 ne), 9, 11, 12, 16. Do geom.sešitu opsat a přerýsovat ze 3.dílu str.53/D (celý řešený příklad), ze str.55 opsat rámeček nahoře a vypočítat str.55/1, přečíst str.55/B, opsat str.56 rámeček, nakreslit a vypočítat str.56/5

 

Práce na týden: 23.- 27.3.2020: Založte si nový sešit nebo pište na volné papíry a vkládejte je do desek - půjde o příklady ze Státních přijímaček 2019. Na internetu najdete zadání, výsledky i postup řešení. Začneme ostrým testem 1.řádného termínu - M9PAD19COTO1. Vybrala jsem příklady z učiva, které máme již probrané. Měli byste zvládnout tyto příklady: 1,2,3,9,12,14,16 - na těchto sedm příkladů by vám měla stačit jedna vyučovací hodina. (Pokud si někdo neví rady, dá se na youtube najít video s postupem řešení. Stačí napsat: Státní přijímačky na SŠ z matem.2019 - řešené příklady ve videích.)

Do geom.sešitu vypracovat ze 3.dílu str.48/1,2,3,4 (kontrolujte si odpovědi ve výsledcích), str.49/D,E,6,7, str.51/B Konstrukce rovnoběžníku - opsat celý příklad (zadání, náčrtek, postup konstrukce slovně i stručně), pokračovat na str.52 - narýsovat, přečíst str.52/C


16.3. Zadání na tento týden (vypracovat do geometr.sešitu): uč.3.díl str.39 až 50 - Čtyřúhelníky a rovnoběžníky, str.40/6- kontrola podle výsledků, str.41/7,8 - kontrola podle výsledků, str.42 - opsat rámeček nahoře, str.43/13 - kontrola podle výsledků, str.44/B přečíst, str.45 - rámeček nahoře opsat, str.45/1,2 - kontrola podle výsledků, str.47/9 - pouze změřit (optický klam), str.50/F - opsat tabulku do sešitu (přemýšlet nad každou opsanou větou - dívat se na obrázky), str.50/8,9

 
1.3. Výsledky prověrky (racion.čísla - násobení a dělení): 1) 2x, 2) 6x, 3) 4x, 4)5x, 5) 2x, více žáků nepsalo. Přešli jsme ke geometrii: čtyřúhelníky.
 
23.2. Výsledky prověrky (sčítání a odčítání racion.čísel): 1) 3x, 2) 5x, 3) 6x, 4) 5x, 5) 2x, pokračujeme látkou násobení a dělení racion.čísel.
 
16.2. Výsledky prověrky (znázorňování rac.čísel na čís.ose): 1(1-) 8x, 2(2-) 3x, 3) 5x, 4) 5x, 5) 0x. Pokračujeme látkou: sčítání, odčítání a násobení racion.č.
 
8.2. Výsledky prověrky (násobení a dělení celých čísel): 1) 0x, 2(2-) 9x, 3) 9x, 4) 3x, 5) 0x. Pokračujeme zobrazováím racion. čísel na čís.ose, převod do smíš.a deset.čísel, porovnávání.
 
1.2. Výsledky prověrky (celá čísla- sčítání a odčítání): 1) 0x, 2) 3x, 3) 11x, 4) 7x, 5) 0x. Ve škole proběhla matem.soutěž Pythagoriáda, která nedopadla nejlépe. Prosím podepište ji (žáci ji obdrží v pondělí 3.2.) Pokračujeme látkou: racionální čísla (tj.záporná deset.čísla a záporné zlomky).
 
19.1. Procvičuje téma: celá čísla. Žáci psali sam.práci procvičovací - známku si zapíší jen ti, kterým dopadla dobře.
 
12.1. Výsledky 2.písemné práce: 1) 2x, 2) 8x, 3) 12x, 4) 1x, 5) 0x. Dva žáci dopíší příští týden. Pokračujeme látkou:celá čísla. Průměr třídy: 2,6
 
20.12. Někteří žáci psali dobrovolnou prověrku na téma: osová a středová souměrnost. Učivo jsme zopakovali, 10.1.2020 bude písemná práce. Témata: osová a středová souměrnost, osově a  středově souměrně útvary, věta sus a usu o shodnosti trojúhelníků, početní operace se zlomky, slovní úlohy.
 
14.12. Výsledky prověrky (celá čísla - absolutní hodnota): 1(1-) 5x, 2(2-) 7x, 3(3-) 6x, 4) 1x, 5) 0x. Další téma: osová a středová souměrnost.
 
6.12. Výsledky dobrovolné prověrky byly špatné, asi jen čtvrtina žáků byla se svojí známkou spokojena - nutné se doučit počítání se zlomky! Budeme pokračovat geometrií - nutné nosit 3.díl učebnice, geom.sešit a rýsovací potřeby.
 
1.12. Výsledky prověrky (početní operace se zlomky): 1(1-) 4x, 2(2-) 2x, 3(3-) 3x, 4(4-) 3x, 5) 1x, více žáků nepsalo. Nutné se doučit! Pokrčujeme látkou: celá čísla.
 
24.11. Výsledky prověrky (násobení zlomků): 1(1-) 11x, 2(2-) 8x, 3) 2x, 4) 1x, 5) 2x. Násobení zlomků jde žákům lépe než sčítání. Budeme procvičovat všechny početní operace se zlomky.
 
16.11. Výsledky prověrky (sčítání zlomků): 1(1-) 5x, 2(2-) 7x, 3) 3x, 4) 5x, 5) 2x. Společně jsme cvičení prošli, před samotnou prověrkou jsme zopakovali i společného jmenovatele zadaných příkladů (dalším ulehčením bylo, že žáci nemuseli vyřešit celé cvičení). Čekala jsem lepší výsledky. Pokračujeme násobením zlomků.
 
9.11. Výsledky 1.písemné čtvrtletní práce: 1) 2x, 2) 10x, 3) 11x, 4) 0x, 5) 2x. Průměr třídy: 2,6 Pokračujeme látkou: sčítání a odčítání zlomků.
 
25.10. Výsledky prověrky (deset.a smíš.čísla): 1) 7x, 2(2-) 9x, 3) 2x, 4) 3x, 5) 1x. Témata na pís. práci: Zlomky, slovní úlohy, geometrie - věta sss, geom.symbolika. Pokračujeme tématem: sčítání a odčítání zlomků.
 
19.10. Výsldky prověrky (věta sss): 1(1-) 8x, 2(2-) 11x, 3) 1x, 4) 1x, 5) 0x. Skvělé výsledky. Do sešitů jsme si zapsali témata na 1.čtvrtlení práci (na celou hodinu), žáci ji budou psát první týden v listopadu, průběžně na ni opakujeme.
 
13.10. Výsledky prověrky (geom.symbolika): 1(1-) 3x, 2(2-) 11x, 3) žx, 4) 1x, 5) 1x. I dále pokračujeme geometrií (věta sss) - bude zítra zadáno za DÚ.
 
8.10. Žákům byl rozdán lístek s geometrickou symbolikou - nutné si zopakovat za DÚ.
 
3.10. Budeme pokračovat geometrií, nutné nosit velký sešit (třeba i z loňského roku) a rýsovací potřeby.
 
30.9. Výsledky prověrky (zlomky): 1(1-) 8x, 2(2-) 7x, 3(3-) 2x, 4) 1x, 5) 0x, zadán DÚ z učebnice (porovnávání zlomků, smíš.čísla, krácení a rozšiřování zlomků).
 
23.9. Výsledky prověrky (zlomky): 1) 3x, 2) 7x, 3) 3x, 4) 5x, 5) 1x, zadán DÚ na krácení zlomků (z učebnice). Pokračujeme porovnáváním zlomků.
 
17.9. Z důvodu mé nepřítomnosti v pondělí  bude DÚ zadán ve středu 18.9. z tématu zlomky (zobrazování na čís.ose, čitatel, jmenovatel, převody jednotek délky a hmotnosti), dále probíráme krácení a rozšiřování zlomků
 
9.9. Domácí úkol bude zadáván vždy v pondělí a na konci týdne budou psát žáci prověrku z procvičeného učiva. Individuálně budu opravovat jen ty domácí úkoly, které budou rodiči podepsány. Zopakovali jsme početní operace s přirozenými čísly, čekají nás zlomky.