Český jazyk

7zsvporici@seznam.cz
 
18.6.
Informace pro jednoho, který nechodí do školy: Opakovali jsme vedlejší věty. Vypracuj a pošli do 25.6.
 
9.6.
Informace pro jednoho, který nechodí do školy:
opakování přívlastků (shodný, neshodný, volný, těsný, postupně se rozvííjející, několikanásobný). Vypracuj a pošli do 25.6.
 
5.6.
Tento týden jsme se věnovali v online hodině přívlastku těsnému a volnému. přívlastek.odt (11460)
Další práce bude zadávána pouze pro jednoho z vás, který nepřijde do školy, s ostatními se uvidím v úterý.
Těším se na shledanou.
vaše třídní
 
29.5.
 
Dobrý den.
Vzhledem  ktomu, že kromě 1 všichni přjdete do školy, jsou tyto informace poslední z distančí výuky.
 

Práce na týden další týden (29.5.- 5.6.)

Všem, kteří zaslali domácí práci, děkuju.

Proběhla další online hodina. Novu látkou byl přívlastek několikanásobný a postupně se rozvíjející. Učebnice str. 121/2.

Pondělí - na mail vám pošlu v 9.OO hod test. Zkuste si jej vypracovat a do 9.30 poslat zpět. Bude se jednat o několik vět, ze kterých vypíšete přísudky, podměty a určíte je, a o pravopis.

Test: 1.6.test.odt (13859)

Úterý a čtvrtek - bude probíhat online hodina. Novou látkou bude přívlastek volný, těsný, Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem.

Pracovní list: SKMBT_C22020052912240.pdf (306804)

Středa – sloh – napište mi dopis, pošlete do čtvrtka 4.6.

Čtvrtek  - bude probíhat online hodina. Novou látkou bude přívlastek volný, těsný, Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem.

Pátek – literatura – pracovní sešit str. 62 - 63  (Václav Hájek)

Správné odpovědi (literatura) z minulého zadání: 28.5.LITERATURA.odt (11714)

Držte se. Těším se na shledání.

22.5

 

Dobrý den, po týdnu.

Práce na týden další týden (22.5.- 29.5.)

Všem, kteří zaslali domácí práci, děkuju.

Proběhla další online hodina. Novu látkou byl životopis, učebnice str. 169 – 170.

Pondělí - na mail vám pošlu v 9.OO hod test. Zkuste si jej vypracovat a do 9.30 poslat zpět. Bude se jednat o několik vět, ze kterých vypíšete přísudky, podměty a určíte je, a o pravopis.

Test: 25.5.2020test.odt (18783)

Úterý a čtvrtek - bude probíhat online hodina. Novou látkou bude přívlastek volný, těsný, Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem. Jedno ze cvičení mi pošlete do 28.5.

Pracovní list: SKMBT_C22020052209160.pdf (483131)

Středa – sloh – str. 171/1a,b,c,d.

Čtvrtek  - bude probíhat online hodina. Novou látkou bude přívlastek volný, těsný, Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem.

Pátek – literatura – pracovní sešit str. 60 - 61  (Kryštof Harant)

Správné odpovědi (literatura) z minulého zadání: 21.5.litaratura.docx (11996)

Držte se.

 

15.5.

Dobrý den, po týdnu.

Práce na týden další týden (15.5.- 22.5.)

Všem, kteří zaslali domácí práci, děkuju.

Proběhla další online hodina. Novu látkou byl všeobecný podmět. Vypracovali jsme: 97/1,2

Teorie:  Podmět.docx (13563)

Pondělí - na mail vám pošlu v 9.OO hod test. Zkuste si jej vypracovat a do 9.30 poslat zpět. Bude se jednat o několik vět, ze kterých vypíšete přísudky, podměty a určíte je.

Test: 18.5.test.docx (12878)


Úterý a čtvrtek - bude probíhat online hodina. Novou látkou bude životopis, Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s učenicí str. 131/1,2,3. K online výuce si připravte svůj profesní životopis, který jste mi poslali.

Středa – sloh – str. 170/4.

Čtvrtek - bude probíhat online hodina. Novou látkou bude životopis, Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s učenicí str. 131/1,2,3. K online výuce si připravte svůj profesní životopis, který jste mi poslali.

Pátek – literatura – pracovní sešit str. 58 - 59 – (Romeo a Julie)

Správné odpovědi (literatura) z minulého zadání: 15.5. literatura.docx (12127)

Držte se.

8.5.

Dobrý den, po týdnu.

Práce na týden další týden (8.5.- 15.5.)

Všem, kteří zaslali domácí práci, děkuju.

Proběhla další online hodina, na které jsme se opět věnovali vedlejším větám. Novu látkou byl přísudek slovesný složený. Vypracovali jsme: 94/1

Teorie přísudek slovesný složený: Přísudek.docx (13008)

Test: 11.5 test.docx (13165)

Pondělí - na mail vám pošlu v 9.OO hod test. Zkuste si jej vypracovat a do 9.30 poslat zpět. Bude se jednat o několik souvětí, u kterých doplníte interpunkci, určíte hlavní a vedlejší větu, vytvoříte otázku a určíte druh vedlejší věty. Dále několik vět, ze kterých vypíšete přsudky.

Úterý a čtvrtek - bude probíhat online hodina. Novou látkou budou druhy podmětů a životopis. Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem. K online výuce si připravte kartu s podmětem a přísudkem.

Pracovní list: Procvičování čj- podmět a přísudek.doc (34816)

Odpovědi prac. list: Procvičování správné odpovědi.docx (14375)

Středa – sloh – str. 169/ žluté rámečky, napište svůj profesní životopis. Pošlete jej do čtvrtka 14.5.

Čtvrtek - bude probíhat online hodina. Novou látkou budou druhy podmětů a životopis. Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem. K online výuce si připravte kartu s podmětem a přísudkem.

Pracovní list: výše

Pátek – literatura – pracovní sešit str. 57 - 58 – (Dekameron)

Správné odpovědi (literatura) z minulého zadání: 7.5. Literatura 7.docx (12314)

Držte se.

 
 

1.5.

Práce na týden další týden (4.5.- 8.5.)

Všem, kteří zaslali domácí práci, děkuju.

Proběhla další online hodina, na které jsme se opět věnovali vedlejším větám. Vypracovali jsme: 94/2, 95/1

Novou látkou byla vedlejší věta přísudková. Teorie a vysvětlení vedlejší věty přísudkové: Vedlejší věta přísudková.docx (12489)

Souhrn otázek k vedlejším větám: Druhy vedlejších vět a otázky.docx (16174)

Pondělí - na mail vám pošlu v 9.OO hod test. Zkuste si jej vypracovat a do 9.30 poslat zpět. Bude se jednat o několik souvětí, u kterých doplníte interpunkci, určíte hlavní a vedlejší větu, vytvoříte otázku a určíte druh vedlejší věty.

Test: 4.5.Test.docx (12853)

Úterý a čtvrtek - bude probíhat online hodina – vedlejší věty. Novou látkou budou druhy podmětů a přísudků. Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem. K online výuce si připravte přehled vedlejších vět, který jsem vám zaslala a který je také na stránkách, dále kartu s podmětem a přísudkem.

Pracovní list: vedlejší věty.docx (13338)

Středa – sloh – str. 169/ žluté rámečky. Prosím, přečtěte si je.

Čtvrtek - bude probíhat online hodina – vedlejší věty. Novou látkou budou druhy podmětů a přísudků. Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem. K online výuce si připravte přehled vedlejších vět, který jsem vám zaslala a který je také na stránkách, dále kartu s podmětem a přísudkem.

Pracovní list: výše

Pátek – literatura – pracovní sešit str. 55 - 56 – (Život Gargantuův)

Správné odpovědi (literatura) z minulého zadání: 30.4. literatura.docx (12187)

Držte se.

 

24.4.

Práce na týden další týden (24.- 1.5.)

Všem, kteří zaslali domácí práci, děkuju.

Proběhla další online hodina, na které jsme se opět věnovali vedlejším větám. Vypracovali jsme: 123/1,125/3

Vedlejší věta přívlasková: 21.Přívlastková věta.docx (14164)

Přehled vedlejších vět: Druhy vedlejších vět a otázky.docx (15643)

Pondělí - na mail vám pošlu v 9.OO hod test. Zkuste si jej vypracovat a do 9.30 poslat zpět. Bude se jednat o několik souvětí, u kterých určíte hlavní a vedlejší větu, vytvoříte otázku a určíte druh vedlejší věty.

Test: 27.4.Test.docx (12817)

Úterý a čtvrtek - bude probíhat online hodina – vedlejší věty, podíváme se na vedlejší větu přísudkovou. Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem. K online výuce si připravte přehled vedlejších vět, který jsem vám zaslala a který je také na stránkách.

Pracovní list: 24.4. prlist.zadání.jpg (1961182)

Odpovědi prac. list: 24.4.prlist.jpg (2278124)

Středa – sloh – vyberte si pohádkovou, nebo filmovou postavu, kterou znáte, napište max. 20 řádků charakteristiky, nezapomeňte na odstavce, osnovu. Pište tak, aby ostatní poznali, o koho se jedná, ale přímo nejmenujte. Svůj text zašlete mně a také 1 ze svých spolužáků, který mi pak napíše, koho poznal. (Napište, komu posíláte a od koho jste četli. Můžete dát přečíst i rodičům, zda poznají.)

Pošlete mailem do čtvrtka 30.4..

Čtvrtek - bude probíhat online hodina – vedlejší věty, podíváme se na vedlejší větu přísudkovou. Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem. K online výuce si připravte přehled vedlejších vět, který jsem vám zaslala a který je také na stránkách.

Pracovní list: výše

Pátek – literatura – pracovní sešit str. 54- 55 – (Don Quijote) Možno doplnit o video: Don Quijote (1987) – pohádka, https://www.youtube.com/watch?v=zQFWKxmqx6Q

Správné odpovědi (literatura) z minulého zadání: 23.4.literatura.docx (11932)

Držte se.

 

Práce na týden další týden (20.- 24.4.)

Všem, kteří zaslali domácí práci, děkuju. Pravopis – shoda podmětu s přísudkem – nedopadl nejlépe. Zopakujte si pravidla dle karty. Podíváme se to spolu ještě v online hodině.

Proběhla, byť s obtížemi, další online hodina, na které jsme se opět věnovali vedlejším větám. Vypracovali jsme: 110/1,115/3, 117/6a

Pondělí - na mail vám pošlu v 9.OO hod test. Zkuste si jej vypracovat a do 9.30 poslat zpět. Bude se jednat o 8 souvětí, u kterých určíte hlavní a vedlejší větu, vytvoříte otázku a určíte druh vedlejší věty.

16.4.Test.docx (11781)

Úterý a čtvrtek - bude probíhat online hodina – vedlejší věty, podíváme se na vedlejší větu přívlastkovou. Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem.

Pracovní list: 16.4.Pracovní list.docx (12871)

Středa – sloh – učebnice str. 167/7,8 – pošlete mailem do čtvrtka 23.4.

Čtvrtek - bude probíhat online hodina – vedlejší věty, podíváme se na vedlejší větu přívlastkovou. Ti, kteří nebudou na hodině, pracují s pracovním listem.

Pracovní list: výše

Pátek – literatura – pracovní sešit str. 53 – Jan Hus (v dějepise budete dělat stejné téma, tak se nám to pěkně prolne)

Správné odpovědi (literatura) z minulého zadání: 16.4.Literatura.docx (12677)

Držte se.

Pokud cokoliv potřebujete, napište mail, nebo si promluvíme online.

 

9.4.

Vzhledem k provizornímu rozvrhu se snažte rozvrhnout si práci na celý týden. (13. – 17.4)

V úterní a čtvrteční online výuce jsme pracovali s učebnicí str.98/1,103/1a, 107/1, 113/tabulka. Nová látka – příslovečné určení podmínky, přípustky, příčiny a účelu. Vedlejší věta podmínková, přípustková, příčinná a účelová. Tvorba otázek k vedlejší větě.

Přehled větných členů, otázek a vedlejších vět, které zatím umíme. Zde. Druhy vedlejších vět a otázky.docx (14866)

Pondělí – Velikonoce

Úterý – on line výuka – prosím, dohodněte se, aby skupinu tvořilo max. 12 lidí, tzn. někteří přejděte do čtvrteční. Dejte mi vědět, děkuji. Online budeme pokračovat ve vedlejších větách. Kdo nebude přítomen, pracuje samostatně na následujím:

Pracovní list. Zde. 9.4. przadání.jpg (2096035)

Správné odpovědi. Zde. 9.4.pr list.jpg (2135197)

Učebnice str. 99/1,2 – prosím, všichni, poslat do čtvrtka.

Středa – sloh – Velikonoce – vyberte si vypravování, popis pracovního postupu nebo líčení, napište a pošlete do čtvrtka.

Čtvrtek  – on line výuka – prosím, dohodněte se, aby skupinu tvořilo max. 12 lidí, tzn. někteří přejděte do čtvrteční. Dejte mi vědět, děkuji. Online budeme pokračovat ve vedlejších větách. Kdo nebude přítomen, pracuje samostatně na následujícím:

Pracovní list. Viz úterý.

Správné odpovědi. Viz úterý.

Učebnice str. 99/1,2 – prosím,všichni, poslat do čtvrtka.

Pátek – literatura – pracovní sešit str. 51 – 52 – Vita Coroli

Správné odpovědi z minulého zadání literatury Zde. 9.4.liteatura.odt (5644)

 

Instruktážní videa k určování vedlejších vět:

https://www.youtube.com/watch?v=9Pv20AswYQE

https://www.youtube.com/watch?v=xrV3-HJGrtA

https://www.youtube.com/watch?v=A4ux8tXkpOw

https://www.youtube.com/watch?v=11MZN8Shpf8

 

 

 
3.4.
 
Opět po týdnu všechny zdravím. Děkuju za zaslané domácí úkoly. Bohužel, ještě 9 z vás mi je neposlalo.
Tento týden si opakujte pravopis a rozbory. Odkazy na stránky, kde mžete pracovat on line, jsem vám poslal na mail.
Literatura: pracovní sešit strana 48 - 51 (Kronika česká a Dalmilova kronika)
Správné odpovědi na otázky z literatury z minulého týdne: 2.4.Literatura.docx (12193)
Dále vypracujte pracovní list: 3.4przadání.jpg (2016185)
Vypracovaný pracovní list pro kontrolu: 3.4prlist.jpg (2206718)
Učebnice str. 103/1a, 103/2 - opět pouze rozlišení hlavní a vedlejší věty, zakroužkování spojovacího výrazu. Tento úkol mi pošlete na mail.
V úterý 7.4. proběhne on line výuka na ZOOM od 10.30 (asi pro začátek 30 minut). Je to stejný program jako na angličtinu. Přihlašovací ID adresu a heslo pošlu v mailu. Pokud ještě nemáte stáhnutý program, návod najdete na stránkách školy, sekce informace pro rodiče a žáky, 7. třída, návod psala paní učitelka Borsová. Tuto výuku nejspíš rozšíříme ještě o čtvrteční (ve stejnou dobu), abyste se mohli rozdělit na dvě poloviny a program nepadal.

Držte se a v úterý na shledanou on line. Vaše třídní.

 
 
 

27.3.

Zdravím všechny.

Nejprve několik obecných informací.

Doufám, že jste všichni zdraví. Vzhledem k situaci je třeba, abyste plnili úkoly včas a dle zadání. Je to nutné k Vaší následné klasifikaci. Pokud si s něčím nebudete vědět rady, napište.

Příští týden budete nadále procvičovat pravopis z jakýchkoliv www stránek.

Z literatury vypracujte str. 46-48 (Proglas, Panonské legendy). Správné odpovědi na minulé zadání z literatury najdete zde: 26.3. Literatura.docx (14351)

V mluvnici zopakujeme hlavní a vedlejší větu.  V přílohách naleznete instruktážní video a zadání a správné odpovědi. Bude možná třeba po stáhnutí otevřít přílohy v jiném programu, abyste zlepšili čitelnost. Pokud nemáte možnost vytištění pracovního listu, pracujte ústně. Z učebnice vypracujte cvičení 1/97, 1/98, ale POZOR!!! Určujte pouze větu hlavní a vedlejší. Pošlete mi do čtvrtku 2.4. na mail 7zsvporici@seznam.cz kopii (fotku) vypracovaného cvičení. Děkuju.

Video: čeština.mp4 (104718765) (doporučuji video stáhnout)

Zadání k videu, včetně vyjmenovaných souřadících a podřadících spojek. Rozlišení hlavní a vedlejší věty.docx (14918)

Zadání pracovního listu: IMG_0002.jpg (2253666)

Odpovědi: IMG_0003.jpg (2656473)

Další zadání příští pátek.

25.3.
Dobrý den,
doufám, že se všichni držíte. Do pátku byste měli mít vypracované ukoly - opakování z učebnice (pravopis a rozbory). Tyto úkoly do sešitu, pokud už nebudete moci, tak ústně. Do neděle také máte odevzdat slohovou práci. Prosím, zopakujte si, co je vypavování, co je jeho součástí.....
V pátek 27.3. pošlu další práci, včetně nové látky. Budeme se zabývat vedlejšími větami.
Ti z vás, kteří jste mi ještě neposlali mail, udělejte to,prosím.
Mějte se hezky.
 
 
16.3.2020 ZADANÁ PRÁCE NA 14 DNÍ
Mluvnice: Opakujte si pravopis, rozlišení hlavních a vedlejších vět. Procvičovat teorii a definice z "karet".
Učebnice str. 51 - 56 - pravopis - do sešitu
str. 130 - 133 - větný rozbor - ústně a do sešitu
Literatura: pracovní sešit str. 41 - 45 - do sešitu, číst, číst a číst (cokoliv + Eva Vrchlická - Z oříšku královny Mab (1 drama) - lze najít na netu)
Sloh: napište vypravování o lyžařském výcviku, ti, kteří jste tam nebyli, napište vypravování o tom, co jste dělali v době výcviku.
K výuce využívejte pořady v televizi. Můžete využít i weby: pravopisne.cz........ a dále SCIO testy
Sloh mi, prosím, pošlete na mail. Děkuju.
Mail pro komunikaci se mnou:
7zsvporici@seznam.cz

 
 

V úterý a čtvrtek mluvnice, ve středu sloh, v pátek literatura.

Dú pravidelně v úterý z mluvnice.

Pravopisná cvičení, písemky vždy ve čtvrtek.

Nepravidelně slohový a literární úkol.

Čtenářský deník na konci měsíce.

Mluvnice:

září:               pravopis, větný rozbor, podstatná jména

říjen:             pravopis, větný rozbor, přídavná jména, zájmena

listopad:        pravopis, větný rozbor, slovesa

prosinec:       pravopis, větný rozbor, slovesa

leden:           nauka o slově, odborné názvy,pravopis, větný rozbor

únor:           pravopis, větný rozbor, tvorba slov

březen:        pravopis, větný rozbor, vedlejší věty

duben, květe, červen:    pravopis, větný rozbor, vedlejší věty

květen:    pravopis, větný rozbor, vedlejší věty

Součástí literární výchovy bude i povinná četba, seznam bude upřesněn do konce září.
Žáci si četbu zaznamenávají do čtenářských deníků, které mají již z předchozího školního roku, nebo si založí sešit/deník nový!
 
Čtenářský deník:
1) Karel Čapek - Povídky z jedné a druhé kapsy (1 povídka z jedné kapsy a 1 povídka z druhé kapsy) 
2) Ivan Olbracht - Biblické příběhy ( 3 příběhy)
3) Eva Vrchlická - Z oříšku královny Mab (1 drama)
4) Fantasy/Sci-fi - např. Harry Potter, Pán prstenů, Letopisy Narnie, Karlík a továrna na čokoládu, knihy J. Verna atd. (velká část je i zfilmována - pro méně čtivé žáky)
5) jakákoliv volitelná knížka
 
Veďte své děti k samostatnosti. Děkuji.