Angličtina - Borsová

Písemná práce: cvičení z pracovního sešitu, 1 email/1 práce napsaná v ruce každý týden. Zadaná cvičení z pracovního sešitu budeme kontrolovat, až se opět sejdeme ve škole. Poslechy a čtení: podle aktuální lekce a tématu (viz odkazy níže na online lekce).  Ústní: online hodina přes ZOOM, posílání nahrávek přes WhatsApp/úložnu. 

Pokud budete potřebovat poradit nebo něco vysvětlit, napište mi email:      iveta.borsova@seznam.cz

 
Odkazy na jednotivé lekce zde (stačí kliknout na daný odkaz a spustí se):
 

Unit 0: www.mauthor.com/present/5817853614358528

Unit 1: www.mauthor.com/present/6240066079424512

Unit 2: www.mauthor.com/present/5850520900730880

Unit 3: www.mauthor.com/present/6521541056135168

Unit 4: www.mauthor.com/present/6592002712535040

 

1.6. - 7.6.

Hooray, the last week of our homeschool is here!

1) Poslední týden distanční výuky využijte k dodělání cvičení z pracovního sešitě (strana 26 - 43) a prací, které jste měli posílat ke kontrole od 16.3. Pokud Vám něco chybí (viz zadání počínaje dopisem o lyžařském výcviku nebo jarních prázdninách), tak mi to můžete poslat do konce týdne nebo dát ke kontrole ve škole, ať je hodnocení Vaší domácí práce co nejlepší.

2) Poslední online hodina proběhne ve středu 3.6. v 10.30. Zopakujeme nepravidelná slovesa, podíváme se na video "My Easter holiday", učebnice str.84. Poslední práce k zaslání kontrole je 84/3 - nejprve shlédni video (lze vypracovat až po online hodině), pak zašli odpovědi na otázky, kdo z teenagerů, co udělal.  Např. Tom had an exciting holiday.

Video ke shlédnutí i zde: DVD 24 SUBs.zip (30639933)

3) Děkuji všem, kteří dle svých možností se mnou pracovali na dálku. Těším se na viděnou ve škole! S pozdravem, Iveta Borsová

 
 
 

25.5. - 31.5.

Zdravím Vás Bloggeři!
Doufám, že je u Vás vše v pohodě a ještě společně vydržíme tuto výuku na dálku. Nezapomeňte, že mne můžete kontaktovat, kdybyste něco potřebovali a někteří také poslat cvičení ke kontrole. Přeji Vám úspěšný týden, Iveta Borsová
 

1) Učebnice strana 82/1 - spoj podstatné jméno (places in a city) + popis

2) 82/2 - poslechni si, přečti si blog, vyhledej neznámá slova- napiš si je

3) 82/3 - doplň chybějící slova do vět z cvičení 2, napiš do sešitu (pošli ke kontrole)

4) 83/1 - doplň slovesa v minulém čase, napiš do sešitu (pošli ke kontrole)

5) Google formulář - vyplň povinně (opakování - místa ve městě, podobné jako cvičení 82/1), kvíz jsme dělali na online hodině, přihlášení zde (zašlu všem i mailem):

docs.google.com/forms/d/1wcHZ0xMoUqeJDdOLl3xA__QtMA1sefBQfxecndhY_9w/edit

6) Práce navíc: napiš, nebo kdo chce, nahraj (uslyším alespoň hlas, může to být rozhovor ve dvojici) blog o Tvé dovolené podle otázek z učebnice (pouze 2 žákyně poslaly minulý týden podle pracovního sešitu 43/8, děkuji, I.B.)

 

 

18.5. - 24.5.

Téma: procvičování minulého času pravidelných a nepravidelných sloves
 

1) pracovní sešit str. 42/43 - všechny instrukce jsou u cvičení popsána česky (cvičení 5 - pouze nepravidelná slovesa, u ostatních cvičení jsou oboje)

2) pracovní sešit  43/8 (práce navíc) - napiš krátký cestovatelský blog - inspirace učebnice str.81/6, co jsi navštívil, zažil, viděl, koupil, jedl, jaké bylo počasí - nemusí to být New York (nějaký imaginární výlet) můžeš to napsat do pracovního sešitu (ofoť, prosím) nebo mně přímo na email

3) učebnice str. 81/7 - napiš mi odpovědi celou větou do mailu, ofoť a pošli přes WhatsApp (např. James saw the Statue of Liberty.), použité otázky jsou otázky na podmět - nepoužívá se slovo DID (Who came late? Jane came late.)

4) vyplnění formuláře -opakování minulého času slovesa být + pravidelná slovesa, přihlášení do úterý 19.5. do 21 hodin zde (info také na mailu):

docs.google.com/forms/d/1sBoz7VGdoBxGuiByUqmjGl-XwI4YbjvhOTehUBE5oyM/edit?ts=5ec1d17f

 

 

11.5. - 17.5.

Téma: minulý čas pravidelných sloves + nepravidelných sloves (be, go, see, have, eat, buy, take)

1) učebnice str.79 - nejprve shlédni video: DVD 22 SUBs.zip (45,7 MB) nebo využij přímo  lekci Unit 4 na Vašich stránkách a najdi ho v oddíle 4C

    Nová slovíčka z videa zde: Skype_p.79.docx (19742)

2) str. 79/5 (napiš mi odpovědi celou větou)

3) str. 79/6 (napiš mi odpovědi formou 1b) ….)

4) pracovní sešit str.40/41 - nepravidelná slovesa, zapište si tvary sloves do své vlastní tabulky, mnou poslané (minule) nebo si zapisujte pouze do pracáku a přidejte si vedle sloves další kolonku (tabulka vlevo nahoře) na tzv. příčestí minulé (past participle) takto:

Infinitiv - minulý čas prostý - příčestí minulé

be - was/were - been

go - went - gone

see -saw - seen

have - had - had

eat - ate - eaten

buy - bought - bought

take - took - taken

5) procvičování tvarů nepravidených sloves

40/1 - spoj 2 tvary sloves

41/2 - doplň do tabulky chybějící tvary

41/3 - stačí do věty minulý čas (sloveso v závorce)

41/4 - doplň do textu minulý čas uvedených sloves, aby věty dávaly smysl

 

4.5. - 10.5.

Téma: minulý čas slovesa to be + pravidelná slovesa
 

1) Z online hodiny 4.5.: učebnice 77/7 (spojit otázku s odpovědí), poslech 77/8, práce navíc: natoč videorozhovor se svým kamarádem podle otázek 77/9

2) Učebnice 78/1 - pravidla tvoření minulého času u pravidelných sloves -D / -ED

3) Učebnice 78/3 - přečíst si text o New Yorku, vyhledat nová slovíčka

4) Pracovní sešit 35/7, 8, 9, 10 - použití slovesa být 

5) Pracovní sešit 37/1, 2 - procvičování tvarů pravidelných sloves

6) Shlédni video na YOUTUBE: the Statue of Liberty for Kids (Free School) nebo přímo zde:                                                                        www.youtube.com/results?search_query=the+Statue+of+Liberty+for+kids

   Napiš mi odpovědi do mailu/WhatsAppu, vyber si 8 otázek z přiloženého souboru (které chceš - je jich 16)

   Otázky zde: Qs to SofL video.docx (11204)

 

27. 4. - 3.5.

Téma: minulý čas slovesa to be
 

1) Učebnice str.76/1 - přehled časování (kladné věty), na online hodině jsme dělali  76/3 (poslechni si nahrávku, procvičuj čtení nahlas ), 76/4 (pravdivé/nepravdivé věty). Kdo nebyl na online hodině - zašli ke kontrole přepsané a opravené věty 76/4 (Kuba R., Anet H., Hanka, Štěpán S., Štěpán V., Jára).

2) Učebnice 76/6   - časování slovesa to be (prostuduj záporné věty a otázky)

3) Pracovní sešit str. 32 - 33 (procvičování slovesa být v minulém čase + přídavná jména)

4) Prosím, pošli ke kontrole cvičení 32/2 - změň 3 věty d) - f) na We were …. Vyfoť, pošli přes WhatsApp/email nebo přepiš.

5) Čtení 115 -New York + poslech (dělali jsme na online hodině), práce navíc - pracovní list k textu zde: Reading U4_New York_p.115.pdf (541840)

6) Procvičování nepravidelných sloves zde:

quizlet.com/_19j9f8?x=1jqt&i=2qra1e

7) Možnost začít vyplňovat nepravidelná slovesa do tabulky, když narazíme/narazíte na nepravidelné sloveso, je potřeba se ho naučit napsat i naučit nazpaměť. Ke stažení zde nebo si vyrobte svoji vlastní dle Vašich nápadů (je to skvělý tahák na použití). Díky, I.B.

nepravidelná slovesa.xls (30720)

 

 

20. 4. - 26.4.

Dnes mohu s díky napsat, že jsem (a doufám, že budu) v kontaktu se všemi žáky a že společně zvládneme tenhle rok dotáhnout úspěšně do konce. Práce na tento týden je opakování slovní zásoby + informace o New Yorku:

1) Učebnice str. 74/ 4 - spoj dvě části věty (podle poslechu, podle videa). Napiš odpovědi, prosím, do emailu / Whats App+ 2 věty navíc:

Doplň: 6. The Empire State Building is a ....

           7. Times Square is the place where ....

2) Pracovní sešit str. 30 - 31 (cvičení 31/10 pouze 4 místa)

3) Navíc - formou hry QUIZLET: quizlet.com/_8bpiru?x=1jqt&i=2qra1e

 

 

14.4.  - 19 4.

Děkuji 4 žákům za zaslaný úkol "Our Easter" v termínu (Vaness, Anet H., Anet G., Kuba Š., Filip), od ostatních s radostí očekávám, ještě vůbec se neozvali tito žáci: Jára, Štěpán S. a Barča. Napište alespoň, zda vše stíháte nebo něco nepotřebujete.

  • Lekce 4 - New York City

         Slovní zásoba: budovy, známá místa ve městě, popisy míst, cestování

         Gramatika:  minulý čas slovesa být, pravidelná/nepravidelná slovesa

  • Domácí příprava 

1) Zopakuj si slovíčka z učebnice str.74 (Places in the city 1), str.75 (Places in the city 2)

2) Zapiš slovíčka do pracovního sešitu str. 26 MY TRIP: places in city 1,2 (místa ve městě) + adjectives  (přídavná jména)

3) Procvič slovíčka v pracovním sešitě na straně 28/29

4) Podívej se na video na úvodní straně Unit 4 přes uvedený odkaz 
 

  Unit 4: www.mauthor.com/present/6592002712535040

  nebo přímo na YOUTUBE: www.youtube.com/watch?v=cZ0c8Zs5mes&t=12s

  Doporučuji zapnout titulky, podívej se i víckrát.

5) Do přiloženého pracovního listu PL New York vyplň povinně 1.stranu, cvičení 1 + 2 (známá místa), dobrovolně 2.stranu (podrobnější práce s textem a informacemi              z videa), stranu oskenuj/ ofoť/ napiš odpovědi na zvláštní papír nebo do emailu a zašli         na email/WhatsApp do neděle 19.4. Děkuji!

Pracovní list k New York City zde:  PL_New York.pdf (28515)

 
 

7.4.  Angličtina - celá třída

 
1) Velikonoce -  text + kvíz
    - přečti si text, vyhledej nová slovíčka (pokud je potřeba)
    - na email pošli vypracované alespoň jedno cvičení za textem: 
           a) pravdivé/nepravdivé věty (stačí True/False)
           b) odpovědi na otázky (celé věty)
           c) doplnit chybějící slovíčka
           d) odpovědi na otázky o Tvých velikonocích
    
 
2) Připravily jsme pro Vás KAHOOT kvíz o Velikonocích. Je přístupný pro všechny do pondělí 13.4. do 20 hodin. Můžete hrát na mobilu, počítači nebo tabletu. Stačí, když si okopírujete uvedenou adresu do vyhledávače a můžete si zopakovat informace nebo se dozvědět něco nového:
 
https://kahoot.it/challenge/0787201?challenge-id=70c030d4-bf1e-4dc4-9226-4ed544a8f0d8_158624065318
 
3) Pozdravuje Vás Mia a můžete jí kdykoli napsat na email: mialoosfelt@gmail.com
    - využijte čas velikoc a zkuste zjistit, jaké mají zvyky ve Francii a popište jí naše české             velikonoční tradice
 
4) Další online hodina bude ve středu 15.4. v 10.30

     Přihlášení:     https://us04web.zoom.us/j/567647334

                          Meeting ID: 567 647 334

                           Password: 744861

5)  Happy Easter! 

 
 

6.4.  - 12.4.

1) Díky, že se někteří zapojili do online hodin. Kvalita spojení závisí na stabilitě internetu, kvalitě sluchátek, kamery apod. Přesto se nebojte přidat, i kdybyste nás jen viděli nebo naopak slyšeli, jste s námi! Další setkání je vyjímečně ve středu 15.4. v 10:30.
 
2) Stále platí, že 1x za týden mi pošlete na mail něco písemně (projekty - témata) - někteří se ještě vůbec neozvali!
 
3) Ukázka Vašich prací pro inspiraci zde:
 
4) Dodělat pracovní sešit celá str.25 - poslech je na online Unit 3, na úvodní stránce kliknete na obrázek vpravo dole "rozcestník" a zvolíte Workbook, 24-25 p.
                                                         - písemně popis zvířete byl minulý týden
                                                         - mluvení o zvířeti - videonahrávka (dobrovolně)
 
5) Můžete poslat cokoli i přes WhatsApp, moje číslo: 732238917.  
                                
 

30.3. - 5.4.

Díky za emaily, dozvěděla jsme se hodně zajímavých informací. Těším se, až si o tom popovídáme osobně. Pokud jste mi ještě nenapsali žádný email, tak zadané úkoly/projekty dělejte písemně, vyberu si je, až se sejdeme ve škole. V tomto týdnu jsme zkusili i online hodinu, jestli máte zájem, napište mi email a já Vám zašlu kontaktní adresu. Buďte zdraví a ať se Vám daří! I.B.
 
Písmená práce v pracovním sešitě:

20/1, 2 - slovní zásoba - zvířata

21/4 - nic s tím nemusíte dělat, považujte toto cvičení jako slovníček (klidně si pište česká slovíčka do textu)

21/5 - napiš názvy 4 domácích mazlíčků podle popisu

22/ 6 - navíc, je to vtipná básnička! Nejdříve vyluštěte přeházená slova, na konci hádejte, co to je. Klidně se domluvte s kamarádem/kamarádkou a natočte video na dálku, pošlete mi to přes úložnu. 

Projekt o svém domácím mazlíčkovi/ nebo vysněném zvířeti

Inspirace cvičení na str. 23/ 8 - napište mi email (blog) o Vašem zvířeti, použijte věty ze cvičení, nemusíte nic měnit. Kdo nechce psát email, vypracujte na papír + přidejte obrázek zvířete.

 

23.3. - 29.3.

 

Zdravím Vás v novém týdnu!

Děkuji žákům, kteří mi poslali na email dopis o prázdninách nebo lyžování. Bohužel to byli jen 4 žáci ze 13, ale zvládli to skvěle! Nevím, zda máte všichni přístup na internet a můžete pracovat na počítači. Pokud ne, tak lze vždy najít způsob, jak se mnou komunikovat. Hlavně se ozvěte. Vaše písemné práce jsou součástí hodnocení a podklady pro úspěšné ukončení ročníku. Zkuste dodržovat termíny, aby se Vám práce nehromadila. Jste šikovní a samostatní žáci, takže hodně cvičení v pracovním sešitě zvládnete samostatně (s pomocí uvedených příkladů). Kdyby ne, pište, ozvěte se. Pro ústní procvičování Vám chci nabídnout online hodiny/ konzultace. Všeobecné informace jsou na úvodní stránce Vaší třídy, konkrétní termín naší online angličtiny a URL adresa Vám přijde na email, až se mi nahlásíte, že máte o tuto formu zájem (iveta.borsova@seznam.cz). Zeptejte se rodičů, zda s tím souhlasí.                     

Pohodové dny a těším se na Vaše zprávičky, Iveta B.

Pracovní sešit:

str.18/ 4 - doplň superlativa (písmena v bublinách) podle obrázků a údajů ve větě                       a) The oldest pig....

str.19/ 5 - doplň do tabulky chybějící tvary přídavných jmen

              (friendly - friedlier - the friendliest)

str.19/ 6 - použij správný tvar přídavného jména do vět

              a) TALL: A horse is taller .... But the tallest animal ....

 

Projekt o světových rekordech

Napiš mi email - 10 vět = 10 různých zajímavých rekordů ze světa lidí, přírody, vědy a techniky.

Např.  Lee Redmond is an American female with the longest fingernails on a pair of hands ever.

Jako zdroj můžeš použít Guinessovu knihu rekordů:

www.guinnessworldrecords.com/

kids.guinnessworldrecords.com/?_ga=2.111464322.748399717.1585012798-1335414910.1585012798

 

 

16.3. - 22.3.

Pracovní sešit 
 
str.15/cvičení 7 - použij do věty vhodné přídavné jméno a 1.stupeň stejného přídavného jména (slovíčka z tabulky str.14), počet čárek odpovídá počtu písmen ve slově
např. a) This dog is small. And that dog is smaller.
 
str.15/cvičení 8 - porovnej 2 věci uvedené v zadání (u každého civčení jsou české instrukce) podle Tvých nápadů
např. a) My son Pavlík is smaller than my daughter Karolína.
                     

str.16/ cvičení 1 - doplň do tabulky chybějící tvary přídavných jmen

 
str.17/ cvičení 2 - spoj slova ze sloupečků do vět a propoj s obrázky
 
str.17/ cvičení 3 - doplň do věty chybějící slovíčko červené barvy
např. The tallest animal is the giraffe.
 
Projekt o lyžařském kurzu/ jarních prázdninách
- napište mi email nebo dopis ve Wordu/Libre Office o tom, jak jste prožili lyžák/jarničky
- používejte minulé časy sloves (was/were, had, took, saw, bought, played, enjoyed, spent,    ate, visited, swam, skied ...)
 
Pro inspiraci posílám text bývalého žáka:
 
 
Ať se Vám daří a moooc se na Vás těším, Iveta B.