29.6.

Tak poslední letošní hlášení:

Zítra se k předání vysvědčení sejdeme v 9 h v altánku za jídelnou!!! Pokud bude zase pršet, půjdeme do třídy, "domoškoláci" budou mít s sebou Čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Chci vám všem ještě jednou poděkovat za práci v nelehkém období 2. pololetí. Situace byla nová pro nás všechny, ale zvládli jsme ji. Děkuji vám za všechny krásné maily o tom, jak trávíte volno, jezdíte na výlety, pomáháte rodičům, čtete zajímavé knížky,...

Zvláštní pochvalu uděluji rodičům za odolnost vůči negativnímu působení domácí výuky na psychický stav mysli, fyzickou zdatnost v boji o udržení chodu domácnosti a zdržení se násilí při společném plnění školních povinností.  :-)

Mějte se všichni moc krásně, užijte si slunečné prázdniny a v září se na vás budu moc těšit!

Ivana Havlová

 

Poznámka: V září jste všichni vložili do třídního fondu 400 korun. Nemusíte se o ně bát, mám je u sebe... Vyčerpali jste 182 korun:

16.10.    doprava na DDH v Bělovsi              3 Kč

19.11.    exkurze Vánoční ozdoby DKnL      70 Kč

26.11.    Pohádka ze starého mlýna           50 Kč

  3.12.    Dva sněhuláci                             50 Kč

 29.1.    kanava na vyšívání                          9 Kč

   

25.6.

Zítra odevzdáváme učebnice: Čj, M 2. a 3. díl, čítanka, vlastivěda modrá (Lukáš i hnědá!) a přírodověda!

Prosím "domoškoláky", aby přinesli vrátit všechny učebnice a klíček od šatní skříňky zítra ráno v 9:10 h. Vezměte si velkou tašku na výkresy a výtvarné potřeby, košík z lavice, kapsář,...

V pondělí končíme s výukou po 3. vyučovací hodině, tedy v 10:40 h!!! Oběd bude zajištěn dřív.

 

24.6.

M - opakování uč. 51/22,23,,50/9 (5.-8. př.), PS 1/7, 3/5,7a)

Č - PS 80/3,5 (Ezopovy bajky), 88/16

M - PS 6/14,  17/6 (převeď jen na minuty)

Př - třídnické práce (úklid výkresů a košíků v lavicích)

 

Našich 5 "domoškoláků" odevzdá s učebnicemi i klíček od vyklizené šatní skříňky!

 

23.6.

Č - uč. s. 107,  106/2,3,  107/2

M - PS 46/1,2,3  uč. 51/21

Č - PS 89/19,  90/21

Vl - s. 40-43 Poznáváme naši vlast (hrady a zámky),  s. 38-38 opakování učiva

 

Vysvědčení budeme vydávat v úterý 30.6. Pokud nebude pršet, rozdáme si ho venku, aby mohli přijít i David, Vojta, Vendulka, Kuba a Lukáš. Místo ještě upřesním v pondělí. (Pokud bude ráno pršet, rozdáme si vysvědčení ve třídě, ale těchto pět žáků si musí přinést Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.)

 

 

22.6.

M - PS 44/1,2  uč. 50/9 (4 př.)

Č - PS 78/20,21  79/1,2,  80/4

M - uč. 51/17,18  50/12

A - scénky - At the doctor´s (opakování 3. lekce)

 

Přineste si igelitové tašky na výtvarné potřeby a výkresy.

Učebnice budeme odevzdávat pravděpodobně tento pátek. Prohlédněte si je, sundejte si obaly, případně vygumujte a slepte stránky.

 

19.6.

A - procvičování slovesa TO BE (viz tvary slovesa TO BE ve školním sešitě)

Č - PS 77/17

M - uč. 50/11,15,10,8,7

Č - společná četba

(Kdo jste mi s deskami odevzdali i pracovní sešity, holt do nich cvičení už teď vypracovávat nebudete. Na cvičení v učebnici se ve vlastním zájmu aspoň podívejte...)

 

18.6.

Č - PS 89/17,18  88/14, 91/23

M - PS 24/1-6  Kdo stihne, vypočítá i cv. 7-9.

Č - PS 76/15,14

A - opakování slovní zásoby 3. lekce, cvičení k dispozici zde: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/be-healthy/health1.htm

 

17.6.

M - PS 13/4,  15/1,3,  17/1,3

Č - uč. 108/3,4  109/8 mi pošli

M - zábavná hodina - šifrované písmo

Př - s. 76-77 dokončení práce

 

16.6.

Č - PS 86/6,7,9  87/10,11

M - PS 2/6, 11/4, 13/3

Č - Práce s textem, matematická gramotnost

Vl - s. 36-37, NP a CHKO, pravidla chování v chráněné oblasti

 

Vás, kteří nechodíte s námi do školy, prosím, abyste mi pokud možno do konce tohoto týdne odevzdali své práce za období od 16.3. doteď.

(Můžete mi je přinést např. ráno v 7:55 ke vchodu do školy.) Děkuji.

Na odevzdání učebnic a předání vysvědčení se ještě domluvíme  :-)

 

15.6.

M - PS 38/4, 39/1, 40/1,2

Č - psaní -ě/je- opakování (na tabuli), PS 85/3,5,2

M - PS 41/6,7,8,  13/1,2,  15/2 (-opakování)

Př - s. 75 (dopiš si rámeček dole), nakresli pečlivě jednoho z živočichů na s. 75, s. 76-77 přečti si, opiš do sešitu Pravidla chování v přírodě

 

12.6.

A - popis cesty z domu do školy, opakování slovesa TO BE: pracovní list k dispozici zde https://www.zsmalika.cz/tegram/images/stories/dokumenty/vyuka/Nemcova/AJ4/Sloveso%20to%20be_procvicovani.pdf

M - PS 37/1,3,  38/1,2,3

Č - PS 71/22, 21

 

 

11.6.

Č - PS 84/1 d)  (u podst. jmen určujeme rod, číslo, pád a vzor, u sloves určujeme osobu, číslo a čas), 82/7, 83/9,10, 85/4

M - PS 35/2,3,  36/1

Č - pracovní listy ze včera (dokončení)

A - čtení uč. str. 23, popis cesty z domu do školy

 

10.6.

M - PS 8/1-8

Č - procvičování (pracovní list s. 11 a 12)

M - PS 32/13 (dokončení), 33/1,2,  35/1

Př - dokončení práce z pondělí, přečti si s. 71 - 75, opiš rámeček na s. 75 dole

 

9.6.

Č - PS 75/12,13

M - PS 31/2,3,4,   32/1,2,3 - rýsování rovnoběžek

Č - PS 84/1 - a,b,c,e,f,g)

Vl - s. 23 přečti si, pak do sešitu nakresli obrázek dole (Typy krajiny podle výškových rozdílů)

 

8.6.

M - uč. 49/2,3,4,1  cv.1 mi pošli

Č - PS 72/2, 74/8,10, 75/11, 76/modrá tabulka nahoře

M - PS 30/3 - opak., 31/1

Př - s. 66-70 - přečti si, s. 68 -nakresli stavbu těla trávy a opiš rámeček na s. 70 dole (co nestihneme, dokončíme ve středu)

 

5.6.

A - PS 22 a 23, čtení a překlad uč. 23

M - PS 16/3, uč. 45/1 - celá čísla - kladná, záporná a nula (někteří tuto stránku ve svých výtiscích učebnic nemáte :-(  ), PS 7/1,2,3

Č - uč. s. 104-105 - procvičování, uč. 106/1 - výklad, 106/2 ústně

      d.cv. PS 72/4 - pošli mi (v PS oprav chyby a celé cvičení napiš správně)

 

4.6.

Č - uč. 105/4,  PS 73/5,6,7

M - uč. 44/8,10,12-16  PS 16/1,2

Č - společná četba

A - opakování slovní zásoby 4. lekce, čtení a překlad uč. 22

 

3.6.

M - PS 1,2,3,5 - násobky úseček

      PS 28/1- grafický rozdíl úseček

Č - Shoda přísudku s podmětem (rod ženský) - uč. s. 105/1,2,3  PS 72/3

M - Sbírání a třídění dat - PS 12/1,2,3

Př - s. 64-65 přečti si a do sešitu nakresli stavbu těla obilnin, okopanin a kořenové zeleniny

 

2.6.

Č - uč. 102/4,5,6 - nevyjádřený podmět

M - Přenášení úseček. Grafický součet úseček - uč. s. 40 (výklad), PS 28/1,2

Č - Shoda přísudku s podmětem - uč. s. 103/1,2(první 4 řádky doplň a napiš do ŠS - přehled),3, 104/1,2,3,  PS 72/1

     d.cv. 104/4 - doplň a pošli mi

Vl - s. 20-21 si přečti, s. 22 - nakresli do sešitu směrovou růžici

 

1.6.

M - uč. s. 41,  PS 11/1,2,3 - práce s diagramy

Č - opakování a procvičování učiva - PL (slova protikladná, souznačná, vyjmenovaná slova po B) - máte v mailu

M - sčítání zlomků uč. 43/1,2,3,4,5,6

Př - s. 62 - ekosystém Pole

 

29.5.

A -

M - uč. 39/6,7,8

      PS 23/1,2

Č - PS 69/18, 70/19,23

 

28.5.

Č - vzory podst. jmen stř. rodu - pracovní list (máte ho v mailu, abyste si ho mohli taky zkusit)

M - Průměr - uč. 38/1-3, 39/4,5  - společně

Č - PS 68/15, 69/16,17

    d.cv.: Jak jsem strávil/a dva měsíce koronavirových prázdnin (vyprávění) - na pondělí  (můžete přidat i obrázek)

A - opakování slovní zásoby My town, odkaz na soubor zde (i s řešením): VY_22_INOVACE_AJ.5.3-22.docx (6401880)

 

27.5.

Halooo, když napíšu "pošli mi", znamená to pošli mi...

M - uč. s. 10/1,2,3,4,  11/5 - nerýsuj, jen poměřuj

Č - PS 68/12,14

M - PS 21/1,2,3,  3/1,2,4,6

Př - s. 56 Ekosystém potok a řeka - nakresli do sešitu první obrázek (uvědom si, co je levý a pravý přítok)

 

 

26.5.

Č - Základní skladební dvojice - podmět a přísudek - uč. s. 101/1,2  + čti žluté rámečky s výkladem učiva!

M - uč. 30/11,14 - ústně, 30/13 - přepočítej, 32/1,2 - opakování

Č - 102/3 doplň a napiš, pak vyznač podmět a přísudek - pošli mi

      PS 67/9,10,11

Vl - video www.youtube.com/watch?v=HcvLwQ90k4k

 

25.5.

M - rýsování čtverce a obdélníku (opakování) - uč. s. 6/1-4

Č - PS 66/3,4,5, 67/8

M - s. 29/1,2,4, 30/7,8,10

Př - kreslili jsme jarní přírodu

 

20.5. Na hlavním panelu webových stránek školy jsou Provozní podmínky školy od 25.5.2020 vydané školou, které jsou zpracovány v návaznosti na dokument MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“.

Pozorně si je se svými rodiči přečtěte!!!

Žáci, kteří se přihlásili ke školní výuce, budou připraveni ke vstupu do školy (vchod od jídelny) přesně v 7:55 h. Ne dřív a ne později, abyste se nemíchali s jinými skupinami. Přijdu si pro vás. Vezmete si v šatně bačkory a pak už si je budete nechávat ve třídě, do šaten nebudeme chodit.

Výuka bude končit v 11:40 h, kdy se přesuneme do jídelny, příp. odejdete domů. Znovu připomínám, abyste si obědy objednali nejpozději zítra dopoledne.

Rozvrh hodin bude tento (drobné změny si vyhrazuji):

Pondělí               M,Č,M,Př

Úterý                  Č,M,Č,Vl

Středa                 M,Č,M,Př

Čtvrtek               Č,M,Č,A

Pátek                  A,A,M,Č

 

Žáci, kteří do školy v pondělí nenastoupí, pokračují v dosavadní distanční výuce. Úkoly jim sem budu dávat denně (práci, kterou jsme udělali ve škole, takže to bude vypadat podobně, jako když jste byli nemocní), pokud od nich budu zase chtít některá cvičení poslat na mail, označím je, jako jsem to dělala doteď.

Je všechno srozumitelné???

Zítra ráno vám výjimečně další úkoly nedám, odpočněte si, připravte si aktovky a přineste mi ukázat desky (sešity) s vypracovanými úkoly.

Přeji vám všem krásný zbytek týdne a v pondělí se na vám moc těším!

Ivana Havlová

 

 

20.5. Aktualizované informace pro žáky, kteří nastoupí příští týden do školy:

Pokud budete chtít obědy, nezapomeňte si je nejpozději ve čtvrtek objednat! (Nutné z organizačních důvodů.)

Na stránkách školy (hlavní panel) najdete informace ke znovuotevření zájmových kroužků. Vedoucí kroužků potřebují mít počty dětí také do zítřka!

Rozvrh a další důležité informace tu budete mít nejpozději dnes večer.

 

18.5.

Dobré ráno,

dnes si zopakujeme převody jednotek a stavbu věty a souvětí. Vezměte si pracovní sešity a hurá na to!

Č – PS s. 65/1 – včetně úkolů a), b), c)

              65/2

              66/6, 67/7

              82/5, 6 – mi pošli

 

M – PS s. 18/4, 6

               19/1, 3 (kdo nemá hotové)

                20/1, 3, 4

                19/2, 5 – mi pošli

 

Užívejte si poslední volné jarní dny, choďte na sluníčko, vyrazte na výlety a ukliďte si pokojíčky!  :-D :-D :-D

Prostě mějte se krásně!

I.H.

 

 

14.5.

Dobré ráno, sluníčka moje, už se vás nemůžu dočkat!

Převody jednotek délky a hmotnosti jste zvládli většinou velmi dobře, dnes si zopakujeme ještě jednotky hmotnosti a přidáme slovní úlohy, ať vás udržím ve formě. Vzorce souvětí jste se už učili zapisovat, dnes se budeme věnovat právě jim. Všechna cvičení jsou opět jen z učebnice. Tak pokračujeme, ať nám čas rychleji utíká J

Č – uč.  100/3 + žlutý rámeček – připomeň si, jak zapisujeme vzorec souvětí

Poznámka: Čárku v souvětí píšeme vždy před výrazy ale, který, když, aby, že, protože, proto,…

                   Čárku obvykle nepíšeme před spojkami a, i, ani, nebo, či.

                    (Více se o psaní čárek budete učit později.)

              100/4 – doplň souvětí a napiš jejich vzorec (slovesa podtrhni vlnovkou)

              100/5 – vymysli souvětí podle těchto vzorců (můžeš si je napsat)

              100/6 – opiš souvětí, podtrhni vlnovkou slovesa a za každou větu napiš vzorec souvětí

              100/7 – doplň, podtrhni vlnovkou všechna slovesa a za každé souvětí, napiš jeho vzorec (čárky a spojovací výrazy jsou součástí vzorce) – pošli mi

 

M – uč. 27/21, 23, 28 a), 30/9

              27/24, 29/5 a 30/12 mi pošli

 

Děkuji a mějte se krásně!

I.H.

 

 

12.5. 

Vážení rodiče, jak jistě sledujete s námi, blíží se termín, kdy budou moci žáci 1. stupně opět nastoupit do škol. Podmínky, za jakých bude výuka probíhat, najdete zde.  

Pokud se rozhodnete, že své dítě 25.5.2020, pošlete do školy, je nutné, abyste mi to závazně sdělili mailem a poslali mi vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, které si můžete stáhnout zde. (Pokud nemáte možnost si Čestné prohlášení stáhnout a vytisknout, můžete si ho vyzvednout ve škole, kam ho můžete i odevzdat.)

Přihlásit dítě k výuce můžete nejpozději do pondělí 18.5. do 12 hodin!!! Pozdější přihlášení již nebude možné.

Pokud se rozhodnete neposlat své dítě do školy, nic se pro Vaše dítě nemění, bude pokračovat jako dosud v distanční výuce.

 

11.5.

Dobré ráno milánkové,

většinou máte hotovo, posílám tedy další cvičení.

Č – zase všechno z učebnice

              97/7 – ústně

97/8 – vtip si opiš a (číslicemi) urči slovní druhy

99/1 – včetně zadaných úkolů a žlutých rámečků pod cvičením)

99/2 – spoj věty jednoduché do souvětí pomocí uvedených spojek, potom vytvořená souvětí seřaď podle časové posloupnosti a výsledný text mi pošli

97/6 – mi pošli

 

M – také z učebnice

              25/9 – zopakuj si dělení se zbytkem

              26/12, 13 – zkus vyřešit slovní úlohy

              26/14 a 27/19 – mi pošli

 

Přeji vám krásný den a ať se vám práce daří!

I.H.

 

 

10.5. Pssst... Kdopak to má dneska svátek??? No ano, všechny naše maminky!!! Tak upalujte ven pro kytičku, určitě nějakou seženete, však nemusí být drahá, maminka bude mít radost z každé, jistě ji potěší i sedmikrásky... A i kdybyste nesehnali žádnou, čemuž neveřím, dejte mamince velikou pusu a pořádně ji obejměte! Ona si to zaslouží! Buďte dnes hodní ještě o trošku víc, vezměte mamku na výlet nebo jí aspoň uvařte po obědě kafíčko,... Však vy už na něco přijdete, co jí udělá radost  :-)

 

7.5.

Tak sluníčka moje,

mám tu pro vás ke snídani zase něco na zub… Tedy moc se neolizujte, myslím zub moudrosti…   :-)

 

Č – uč. 95/1 a 2 – stačí, když si přečteš a úkoly splníš ústně

              96/5 – doplň a napiš si (Poznámka pro některé chytráky: Pokud máte doplnit cvičení z učebnice, samozřejmě ho musíte celé přepsat na papír. Do učebnic NIKDY nepíšeme!!!)

96/5 a) nemusíš psát, ale určitě si ho zkus aspoň ústně 

        PS 81/1 – spl zadaný úkol (osnovu ve cv. 1a) dělat nemusíš)

              81/2 a 3 mi pošli

 

M – uč. 21/7 a 24/5 (zkoušky nemusíš) mi pošli

              25/11 a 27/30 – si nakresli

              26/18 – vypočítej si zpaměti

 

Pro dnešek je to všechno, můžete začít…

Přeji vám všem krásný slunečný víkend!

I.H.

 

 

6.5.

Pozor, někteří z vás si nevšimli, že úkoly z angličtiny a vlastivědy a přírodovědy máte sice pod 4. třídou, ale ve zvláštní podsložce! Nepřehlédněte to!

 

4.5.

Tak koťátka moje,

a máme tu květen, vidíte, jak ten čas letí… Ještě pár úkolů a už se konečně uvidíme. Moc se na vás těším!!!

Dnes to bude vypadat, že máte moře práce, ale většina cvičení jsou jen tabulky s přehledy učiva (Č) nebo vybarvování (M), tak se nelekejte a pusťte se do práce.  :-)

 

Č - uč. 93/1 c) + modrá a obě žluté tabulky (pozorně si přečti!)

     PS 64/13, 14, 15 (měli bychom mít všichni už hotové, pokud někdo z vás nemá, doplňte si, děkuji)

     uč. 94/3 – pošli mi

    uč. 94/5 – opět si pozorně přečti tabulku!

    uč. 94/6 - ústně

    uč. 94/ 7 a 8 – jen doplň i/y a pošli mi

 

M – uč. 18/19 – mi pošli (stačí výsledky)

      PS 14/1, 2, 3, 4, 5 – zopakuj si zlomky

      PS 10/2, 3 – pošli mi odpovědi (v jízdních řádech jsme se už učili hledat)

 

Přeji vám všem krásné dny plné sluníčka!

I.H.

 

 

30.4.

To to letí, už jsem tu zase s další dávkou domácího studia…

Je čtvrtek dopoledne a mně tu stále ještě chybí šest Vašich mailů s pondělními cvičeními. Doufám, že do poledne všechny dorazí…

V PS jste v tabulce skoro všichni neuváděli u mužského rodu životnost. Nezapomínejte na to!

V matematice jste zase někteří zapomněli, jak násobíme 10, 50, 40,… Pro jistotu Vám sem přidám opakovací video.

 Už jsme doma druhý měsíc a od 11 z vás stále nemám zápis o přečtené knize!!! Už byste měli začít číst druhou…

Takže zase můžete začít procvičovat, požadované úlohy prosím jako vždy nejpozději v pondělí dopoledne. Děkuji.

Č – opět všechno z PS

              63/12 – splň zadání (slovesných tvarů byste měli najít 14, infinitiv nepodtrhávej), potom si vyber jedno sloveso a to vyčasuj v tabulce v min. čase

              64/13, 14, 15

              87/12 mi pošli (nepiš slaboučce tužkou, nemohu to pak přečíst)

 

M – všechna cvičení jsou z učebnice

              17/13, 14, 15

              18/20 mi pošli

              18/21, 23, 25 – stačí, když mi pošleš všechny odpovědi

Pálit čarodějnice dnes asi kvůli počasí nebudete, ale můžete mi napsat nebo třeba nakreslit, co jste dělali o víkendu…

Posílám Vám všem sluníčko a moc se na Vás těším!

I.H.

 

 

27.4.

Tak studentíci moji, komu se nelení, ten má dřív volno  :-)

Č - tentokrát všechno jen z PS:

    61/6,7

    62/8,10 a 63/10 a), b)  a 63/11

    62/9 - mi pošli

    94/5 - mi pošli (pokud určíte, že se jedná o mužský rod, nezapomeňte určit také životnost!)

 

M - tady bude dnes všechno z učebnice (3. díl):

    15/1,3,5,2 - ústně

    15/4 - napiš si

    Podívej se na video zde - Zlomky (výpočet jedné části z celku).   (Upozornění na stránky v učebnici nevěnuj pozornost, máme jinou.)

    16/9 a 17/12 si napiš

    16/8 a 10 si pozorně přečti

    13/8 a 15/7 mi pošli

 

Přeji vám hodně sluníčka a moc se na vás těším!

I. H.

 

    

 

23.4.

Tak broučci, snad už se překulujeme do druhé poloviny tohoto nepříjemného stavu, kdy se nemůžete setkávat s kamarády, hrát si s nimi, slavit s nimi narozeniny a svátky, jezdit s prarodiči na výlety,... - nedá se nic dělat, musíme to vydržet všichni. Zas bude dobře, nebojte! Nezlobte rodiče, mají spoustu starostí, hodně jim pomáhejte a dělejte jim radost.

Abyste se tolik nenudili, posílám vám další práci, líp vám ten den uteče  :-)

Č - PS 61/4 - doplň

          61/5

     uč. 91/1 - přečti si a všimni si, který čas vyjadřují vyznačená slovesa

          91/2 - pozorně si přečti modrý i žlutý rámeček

          92/6, 7 - stačí ústně 

          92/4 - jen doplň a napiš - pošli mi

          92/5 - napiš věty v budoucím čase - pošli mi          (Omlouvám se všem, kdo jste hledali cv. 4 a 5 na s. 91.)

 

M - uč. 12/1, 2, 4 - zopakuj si, stačí ústně 

           13/5 - přečti si

           13/6 - nakresli si a vybarvi podle zadání

           13/9 - zopakuj si čtení zlomků

           12/3 a 13/7 mi pošli

 

S chutí do toho a půl je hotovo! Tak šup, ať můžete jít na sluníčko  :-)

I. H.

                                                                                 

 

20.4.

Drahouškové moji, někteří mě uháníte o úkoly... Opravdu se neflákám, poctivě kontroluju každé vaše cvičení a na každý Váš mail odpovídám s upozorněním na případné chyby, jak sami můžete vidět. Poslala jsem Vám spoustu odkazů, kde můžete zatím procvičovat učivo, můžete zatím číst, stránku čtenářského deníku, jak jsem taky psala 17.3., mi za celý více než měsíc poslal jediný Eda! Na začátku tohoto nouzového stavu jsem Vám sem napsala, že úkoly zadám každé pondělí a čtvrtek nejpozději večer, takže je zbytečné, abyste mi psali, že úkoly na stránkách ještě nejsou. Samozřejmě to vím, ale někteří z Vás posílají úkoly po jednom cvičení, nikoli aspoň Č najednou a pak M najednou, někteří v nečitelných nebo nepřehledných kopiích a pak není snadné se v nich vyznat, někteří mi spoustu cvičení stále dluží i přesto, že jsem Vás mailem upozornila, viď, Týno?! :-( Prostě buďte trpěliví, vydržte, nebojte, další úkoly určitě dostanete. Tady máte dnešní porci:

Č -  uč. s. 89/1 a 2 - velmi pozorně si přečti + žlutý rámeček

      Pamatuj si!!!

      V koncovkách sloves v přítomném čase se píše vždy měkké i/í   (koupí, nosí, umí, myslí, mýlí se, loví, drobí, dělí a násobí, sází, kropí,...)

      90/5 - zkus si ústně

      90/7 - napiš si

      89/4 - doplň a napiš věty v přítomném čase - pošli mi

      90/6 - pošli mi

 

M - PS 9/1, 2 a 4 - dopočítej a doplň tabulku, u cv. 1 ještě rozhodni o pravdivosti vět - všechny tři tabulky mi pošli

 

Tak hurá do práce a já se jdu zas ponořit do Vašich mailů...  :-)

Hezký den a hlavně zdraví a klid!

I. H.

 

 

16.4. Sluníčka moje, někteří jste mi poslali moc hezké maily o tom, jak jste trávili velikonoční svátky, a já vám za ně moc děkuji. Zajímavé čtení, vidím, že se nenudíte. :-)

Posílám vám další várku úkolů, aby vám čas bez školy ubíhal rychleji.  :-)

Č - uč. 87/3 - doplň vhodné předpony a cvičení si napiš. Potom zase jednoduché slovesné tvary podtrhni modrou vlnovkou, složené tvary sloves zelenou vlnovkou

     PS 60/3

      uč. s. 88 - přečti si pozorně žlutý i modrý rámeček

      88/4 - opiš věty bez chyby, vyhledej v nich slovo "se" a nadepiš nad něj číslo slovního druhu (3 - zájmeno nebo 7 - předložka)  - cvičení mi pak pošli

     PS 94/2 a 3 - obě cvičení mi pošli

 

M - uč. 9/19 napiš si (procvičuješ dělení se zbytkem)

           7/3 a 8/12 mi pošli

 

Děkuji a přeji vám hezký zbytek dne!

I. H.

 

16.4. ANGLIČTINA

V učebnici na str. 15 je pod komiksem cvičení - napiš mi do emailu, co znamenají jednotlivé pokyny (např. Go to bed). Pomoci Ti mohou jednotlivé obrázky ve cvičení.

 

14.4. Tak co, jak jste využili volnější víkend? Byli jste někde na výletě? Pekli jste s maminkou velikonočního beránka? Podívali jste se na dopravní značky? Četli jste zajímavou knížku? Napište mi o tom, jestli máte chuť...  :-)   No, dáme se zas do práce...

Č - PS 59/19 vybarvi cvičení podle zadání

     PS 59/17 - urči a pošli mi

     uč. 88/3 - doplň a pošli mi

 

M - uč. 8/11 - vypočítej šest příkladů se zkouškou

           8/8 - pošli mi (stačí výsledky)

           9/14, 16, 18 - pošli mi (stačí odpovědi na slovní úlohy)

 

Hezký den a zase ahoj ve čtvrtek!  :-)

I. H.

 

 

14.4. ANGLIČTINA

Dobrý den,zadávám práci na tento týden:

na této stránce vypracuj zadaná cvičení: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/be-healthy/health2.htm - POZOR: vždy po vypracování jednoho cvičení klikni na políčko DALŠÍ CVIČENÍ, abys mohl pokračovat dále.

Vypracuj v pracovním sešitě 14/1, 2 a stránku mi pošli ofocenou na email ke kontrole: luca.machova@seznam.cz

 

9.4. Milé děti, dnes vám žádný úkol z českého jazyka ani z matematiky nedám, protože byste stejně měli prázdniny... Je krásné jarní počasí, choďte do přírody, venčete domácí mazlíčky, sportujte, užijte si chvíle se svými nejbližšími :-) 

Z pohodlí domova si tedy procvičujte znalosti z dopravní výchovy. Opakujte si dopravní značky a řešení situace na dopravních křižovatkách, seznamte se se základy bezpečného a správného pohybu v silničním provozu. Na výběr máte osm okruhů, které dohromady obsahují více než 900 testových otázek. Mrkněte na www.dopravnivychova.cz nebo také na testy.dopravnivychova.cz/

další doporučené stránky:  

Tým silniční bezpečnosti

Na kole jen s přilbou

Škoda hrou

Bezpečné cesty

Učíme se přežít

Záchranný kruh

Markétina dopravní výchova

ibesip.cz

 

Mějte se krásně, opatrujte se! Přeji vám všem veselé Velikonoce, i když letos trochu netradiční!

(Další úkoly vám sem napíšu v pondělí.)

 

 

 

7.4. ANGLIČTINA

Dobrý den,

děkuji za zaslání samostatné práce, zadávám novou práci na tento týden:

- opsat si do slovníčku slovíčka 3. lekce - v prac. sešitě strany 66-68 (za slovy je vždy číslo 3) - začíná slovíčkem COLA a končí WHAT'S THE MATTER?

- slovíčka si procvičuj na této stránce: https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/be-healthy/health1.htm (klikni na DALŠÍ a slovíčka překládej, dokud to nebudeš mít bez chyb)

 

6.4. Vida, šikulky jste! Začíná nám to docela hezky fungovat  :-) Tak budeme pokračovat...

Č    87/1 - připomeň si

      87/2 - cvičení doplň a napiš + potom modrou pastelkou vlnovkou podtrhni jednoduchý tvar slovesa, zelenou pastelkou podtrhni složený tvar slovesa, vypiš názvy živočichů a urči jejich vzor 

      57/8 a 9 PS

      58/10, 11 a 13 - mi pošli

 

M    uč. 5/17, 19 (se zkouškou - pozor, zbytek přičítáme zvlášť)

      7/1 (zkoušku psát nemusíš)

      7/2 a 6, 8/10 (stačí odpověď) - mi pošli

 

Děkuji. Užívejte si jarní sluníčko a buďte hlavně všichni zdrávi! 

 

 

2.4. Milánkové, už jsme doma dost dlouho, abychom si nastavili pravidla spolupráce. Každé pondělí a čtvrtek vám sem nejpozději večer napíšu zadání další práce. Nebudu ji z vás pořád vymáhat, prostě si napíšu, že jste neodevzdali, když mi požadovaná cvičení včas nepošlete. Není možné, abych tu ještě dnes neměla od některých z vás úkol z 25.3. Řešení úkolů z pondělí mi prosím tedy posílejte nejpozději ve čtvrtek dopoledne, řešení úkolů ze čtvrtka nejpozději v pondělí dopoledne. Posílejte mi jen ta cvičení, která chci poslat. Na ostatní máte založené portfolio, které si zkontroluji po návratu do školy. Děkuji.

Poznámka: Všichni, koho jsem v mailu neupozornila, si v PS u cv. 55/2 prosím škrtněte nebo vygumujte čas u výrazu "přečti si" - jedná se o rozkazovací způsob a tady čas neurčujeme. Děkuji.

 

Č     55/1 PS (měli byste najít a vlnovkou podtrhnout všech 13 sloves), 

       55/3 PS doplň + a), b)

       56/4, 5 PS

       56/6 PS - doplň správný tvar slovesa, ke každému utvoř větu. Těchto 6 vět mi pošli.

 

M    Osová souměrnost - vypracujte si další stránku "tečkovaných obrázků"

      uč. (3. díl) s. 3/2, s. 4/4, 9, 11, s. 5/13 - stačí ústně

      s. 4/12 a 5/16 - na papíry do desek

      s. 3/3 a 4/7 - mi pošli (u cv. 3/3 nemusíte psát zkoušku, kdo si chce správnost zkontrolovat, zkouška se dělá tak, že sčítance napíšete pod sebe v opačném pořadí a znovu je sečtete)

 

Tak s chutí do toho a půl je hotovo! :-)

 

Pokud máte volný čas a už nevíte, co byste, mrkněte na Bezpečné cesty.cz a můžete soutěžit o 100 parádních cen na cyklistickou sezónu  :-)

Více zde www.bezpecnecesty.cz/cz/dopravni-vychova/soutezte-cely-duben-2020-o-paradni-ceny

        

2.4. Upozornění pro rodiče!!!

Rodiče, kteří čerpají ošetřovné na děti z důvodu zavření školy, musí na konci každého měsíce odevzdávat svému zaměstnavateli "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". 

Vážení rodiče, nemusíte na začátku měsíce znovu žádat, jen je potřeba na konci každého měsíce odevzdat zaměstnavateli tento výkaz.

Více informací se dočtete zde www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

 

31. 3.

Tak jsem tu po nějaké době s úkoly z vlastivědy a přírodovědy. Všechno prosím vypracovávejte do sešitu co nejpečlivěji - budu kontrolovat a nejspíš známkovat. Hlavně ale na sebe dávejte pozor.

Sem budu dávat úkoly jednou týdně. Pravděpodobně v pondělí nebo v úterý.

PŘÍRODOVĚDA: Nakreslete obrázek lesa (více druhů stromů - listnaté, jehličnaté) klidně i s několika živočichy. Na straně 31 v učebnici (nahoře) je vypsáno, jaký význam pro nás les vlastně má. To k obrázku napište - popovídáme si o tom ve škole.

VLASTIVĚDA: Napiš informace o obci, ve které žiješ (název, počet obyvatel, rozloha, nadmořská výška, + další...) Nakresli znak nebo vlajku a vypiš některé zajímavosti, které můžeme v obci najít. Prostě jde o takové představení tvé obce (ne všichni možná jsou z Velkého Poříčí, já bych třeba psal o Náchodě).

A to je pro dnešek všechno.

Opatrujte se.

Ondřej Hůlek

 

30.3. Milánkové, asi jsem vás některé přechválila!  :-(

Proč ještě nemám v mailu všechny úkoly ze středy 25.3.???? Dnes vám tu přibyly další, tak zaberte, Taro, nemohu najít cv. 84/10, Týno, Ty mi pošli to opravené cvičení, ano?

Oba Michalové mají pochvalu za píli!

Víkend skončil, tak zase šup do práce! :-)  Ve čtvrtek vás čeká další práce...

I. H.

 

29.3. ANGLIČTINA

Dobrý den děti,

zasílám práci na další týden. Ukočnili jsme 2. lekci, ve které jsme se naučili pojmenovat části domu a zopakovali si vazby THERE IS, THERE ARE. Na youtube shlédněte toto video, jedná se o opakování částí domu, pro lepší porozumění si zapněte titulky:

 https://www.youtube.com/watch?v=R9intHqlzhc

Do pátku 3.4. na samostatný papír nakreslete Vás dům/byt. Popište do obrázku jednotlivé místnosti a do emailu o něm  napište 7 vět (např. kuchyň je vedle jídelny, obývací pokoj je vedle koupelny, v koupelně je záchod atd.). Inspirací Vám může být článek v modrém rámečku v učebnici na str. 12. Nákres, prosím, vyfoťte a pošlete emailem jako přílohu (pozor, ať je to čitelné). Váš dům/byt popište do emailu = na počítači. Nezapomeň se podepsat. Práce budou hodnoceny.

email: luca.machova@seznam.cz

30.3. Krásné mrazivé dopoledne, zlatíčka, byla jsem v úžasu, jakým fofrem jste mi někteří zaslali vyřešená cvičení z ČJ a navíc bez chyb nebo jen s drobnými chybičkami... Mám z vás radost! Na geometrii se nikdo neptal, z toho soudím, že odkaz na video vám fungoval a všichni jste pochopili, co po vás chci. Paráda!! Víkend byl teploučký a slunečný, věřím, že jste měli dost času k odpočinku, tak se zase dáme do práce  :-)

Č - pustíme si nejdřív video... nic nového v něm nenajdete, ale zopakujme si zde, co byste už měli vědět

    - a teď sami: s. 86 - přečtěte si pozorně oba žluté rámečky

    - s. 86/cv. 2 a 3 (stačí, když si zkusíte jen ústně)

    - s. 87 - přečtěte si pozorně cv. 1

    - PS s. 55/cv. 2 a uč. s. 84/ cv. 8 (pošlete mi prosím do mailu)

 

M - Osově souměrné útvary - vložila jsem vám všem do PS dva listy s "tečkovanými obrázky" - vyznačte si červenou pastelkou podle pravítka chybějící osu a dokreslete druhou polovinu obrázku - vyberte si kteroukoliv za tří stran, které jsem vám dala (další stránky uděláte zase jindy)

    - uč. s. 55/ cv. 23, 24, 26 (na papíry)

    - uč. s. 55/ cv. 27, 29, 30 a 31 (na papíry vypočítej, ale odpovědi mi pošli do mailu)

 

Upozorňuji rodiče, že k tomu, aby žáci mohli mít uzavřený ročník, je třeba, aby vypracovávali zadané úkoly a požadovaná cvičení do mailu zasílali včas. Děkuji za pochopení.

Mějte se prima, buďte pilní, zase se vám ozvu nejspíš ve čtvrtek 2.4.  :-)

I. H.

 

25.3. Tak vás musím moc pochválit! Skoro všichni jste si vyzvedli učebnici M a PS (kdo jste ho neměli u sebe)! Díky za skvělou spolupráci!

M - zkusíme geometrii - nejdříve si pusťte video Obvod obdélníku a čtverce (citovaných stránek si nevšímejte, jsou podle jiné učebnice) zde

      Nyní si vezmi svou učebnici M 2. díl s. 51 a pozorně si přečti cv. 1

      -  zkus vypočítat (pomocí vzorce) cv. 2, 4 a narýsuj cv. 5

      - teď si zase pozorně přečti na s. 52 cv. 1

      - zkus cv. 4

      BONUS pro šikulky: s. 52/cv. 5

 

Č - s. 84/cv.7 - nejprve srovnejte vlastní jména v každém sloupečku podle abecedy a potom je převeďte do pádu podle zadání

         84/6, 9, 10 - pokud máte možnost, cvičení 6 a 10 ofoťte (nebo napište přímo do mailu) a pošlete mi je, ať vidím, jak vám to hezky jde

 

Už od některých z vás dostávám krásné maily, aspoň se mi tolik nestýská  :-)

Mějte se krásně, nezlobte a buďte všichni zdraví!

I. H.

 

25.3. ANGLIČTINA

Dobrý den děti,

zasílám Vám odkaz na internetové stránky, kde si můžete procvičit látku 2. lekce - jedná se především o názvy částí domu a předložky. Na email luca.machova@seznam.cz mi napište, jak Vám to šlo a jak ovládáte slovíčka 2. lekce. S pozdravem Lucie Machová

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/rooms/rooms1.htm

23.3. Vážení rodiče, vzhledem k nejasné situaci, týkající se opětovného nástupu dětí do školy, Vás prosím, abyste si ve škole vyzvedli pracovní sešit z matematiky (2. díl) a učebnici matematiky (3. díl). Budeme je potřebovat k další práci. Stačí přijít vchodem od jídelny, ve vestibulu si na zemi (vlevo od vchodu) najít správnou kupičku a hned můžete odejít.

Škola pro Vás bude otevřena v úterý (24.3.) v 15 - 16 hodin a ve středu (25.3.) v 10 - 12 hodin.

Děkuji za pomoc a pochopení. I přes veškerá omezení, která nás postihla, Vám všem přeji krásné jarní dny.

 

20.3. Tak co, miláčkové, jak vám to jde? Pokud se vám bude chtít, budu ráda, když mi do mailu napíšete, jak trávíte volno, s čím pomáháte rodičům, prarodičům nebo starším lidem v sousedství, jestli zvládáte zadané úkoly bez potíží a vůbec co celé dny děláte... :-)

Chápu, že se vám možná zdá, že na vás valíme spoustu práce, ale kdybyste chodili do školy, věřte, že bychom toho dělali mnohem víc. Předpokládám, že od úterý máte hotovo, napíšu vám tedy další práci. Minule bylo víc matematiky než českého jazyka, proto to dnes obrátím. Víkend si nechte volný, ozvu se zase nejspíš ve středu. :-)

Č uč. s.82/9, 83/2, 83/4 doplň a napiš (na papír, který si vložíš do připravených desek)

        s. 82/8 - napiš si pod sebe všechny vzory podstatných jmen rodu mužského a připisuj k nim uvedená slova

                   - nakresli obrázek z cirkusového prostředí

M uč. s. 54/12, 15 (pozor na nuly!), 19 (odhad ne, vypočítej a proveď zkoušku)

Mějte se hezky a nezlobte!!!

I. Havlová

 

 

 

Milí žáci,

nejdůležitější v těchto dnech je, abychom všichni zůstali zdraví. To, že nechodíte do školy, se dá nakonec docela dobře využít. Můžete číst knížky, pomáhat rodičům a prarodičům, koukat na zajímavé filmy nebo dokumenty v televizi, hrát hry,... Učit se můžete i s televizí - každé dopoledne je na České televizi pásmo pořadů UčíTelka. To už ale asi víte. O nabídce různých dokumentů na webu České televize nebo jinde na internetu ani nemluvím.

I já Vám ale musím dát nějaké drobné úkoly:

VLASTIVĚDA - zpracuj odpovědi na otázky z učebnice na stranách 6 a 7. Je jich celkem osm. Některé odpovědi můžeš vzít trochu podrobněji a napsat něco víc. Můžeš u kterékoliv z nich udělat obrázek (budu rád). Zapiš vždy prosím i otázku, ne jen odpověď. A dbej na úpravu.

PŘÍRODOVĚDA - ve škole si budeme povídat o jarní přírodě. Na straně 52 -53 v učebnici je řada živočichů, které vypiš do sešitu a roztřiď je do skupin podle zadání (úkol č. 1 na str. 53). Pokud se ti povede udělat i úkol č. 2 s rostlinami, bylo by to skvělé! A mimo zadání úkolů: pozoruj přírodu, koukej se kolem sebe, zajímej se o svět!

A čtěte knížky, které Vás baví!!!

Zdraví Vás

Ondřej Hůlek

 

19.3. ANGLIČTINA

 - přečti si článek v učebnici na straně 12 - pod textem obyčejnou tužkou odpověz na zadané otázky

- vypracuj celé strany 10 a 12 v pracovním sešitě

- pokud něčemu nerozumíš, kontaktuj mne na email: luca.machova@seznam.cz

17.3. Miláčkové,

i přesto, že si, jak doufám, pilně procvičujete a sledujete vysílání pro školy na čt 2, je potřeba, abychom i nadále pracovali spolu. Poproste rodiče, aby vám vyčlenili jakékoliv desky a sehnali pár čistých papírů (nejlépe A4). Úkoly, které vám tu budu nyní zadávat, vypracujete a budete si ukládat do těchto desek a až se tu opět sejdeme, odevzdáte mi je a já si zkontroluju, jak jste pracovali a co vám šlo a nešlo. (Samozřejmě pokud bude úkol do pracovního sešitu, vyřešíte ho tam. Budete-li chtít některé cvičení napsat na počítači, můžete ho také vytisknout a vložit do desek.)

1) máte měsíc na to, abyste přečetli alespoň 1 knížku - na papír napíšete její název a autora, jméno ilustrátora, hlavní postavy, stručně popíšete děj (obsah) knihy a přidáte, co se vám na ní líbilo či nelíbilo, případně proč jste si právě tuto knížku vybrali, zvláštní úkol na závěr: nakresli vlastní ilustraci nebo napiš dopis hlavnímu hrdinovi nebo spisovateli

2) M uč. s. 53/cv. 6 - dělení se zkouškami

                     cv. 1, 4,5 - slovní úlohy

                     cv. 8

3) Č uč. s. 83/cv. 1 a) vyhledejte v textu 8 podstatných jmen a určete jejich rod, číslo, pád a vzor

                            b) vysvětlete význam slov úpatí, ucaprtaní, obzor, cimbuří

                            c) vyhledejte v textu, kde hrad stál a jak vypadal a nakreslete ho

                    cv. 3 sestavte známá přísloví a pořekadla, napište je a stručně vysvětlete

 

Hezký den, já se zase ozvu!

 

16.3. Milé děti,

ne, škola nekončí, nebojte se, udělejte si úkoly, na které stačíte, které vás baví, a když vám něco nepůjde a nepomůže ani rodinná rada, napište mi nebo počkejte, až se uvidíme. Nic se neděje, že zameškáme. Není to vaše vina. Užijte si volno, pomozte doma a buďte zdraví.

Nejdůležitější učivo z Čj máme probrané - opakujte si vyjmenovaná slova a psaní i/y v koncovkách podstatných jmen podle vzorů. Hodně čtěte a každý den alespoň dvě stránky nahlas! Už se těším, až si poslechnu, jak jste se zlepšili.

Z matematiky si procvičujte počítání zpaměti, násobilku, písemné sčítání a odčítání, násobení dvojciferným činitelem a písemné dělení jednociferným dělitelem. To je nejdůležitější.

Nyní vám ještě pošlu několik odkazů, kde můžete procvičovat a opakovat si učivo:

www.ceskatelevize.cz   -Učí Telka  zábavně vzdělávací program pro žáky 1. stupně, začátek v 9 h, výuka pro 4. ročník probíhá v 10:50 h - 11:15 h (dnes vyjmenovaná slova po b, l, m)

www.onlinecviceni.cz   -procvičování Čj a M

www.skolakov.eu  -procvičování zábavnou formou

www.fraus.cz/cs/ucenidoma  -nakladatelství zdarma zpřístupnilo všechny své elektronické učebnice pro ZŠ a SŠ

www.nns.cz  -nakladatelství Nová škola volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice

www.skolasnadhledem.cz   - online procvičování pro žáky ZŠ i SŠ

www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp   -stovkytestů z M a Čj pro žáky 3.-9. tř. (zaberou 10-20 minut, objeví se i správné řešení) Testy jsou zdarma, kvůli nastavení eshopu však krok "Výběr platební metody" nelze zrušit. Proto prosím zadejte jakoukoliv platební metodu a po dokončení se objednávka automaticky zaplatí. Testy se odemykají každou hodinu.

www.matika.in/cs/   -matematika pro 1.-9. ročník ZŠ v hravé formě

Až se situace uklidní a znovu se spolu sejdeme ve škole, holt budeme muset trochu zabrat... Nebojte, co nestihneme, necháme si na příští rok :-)

Mějte se hezky, přeju vám pevné zdraví a hodně sluníčka!

I. Havlová  (i.havlova@zsvporici.cz)

 

16.3. ANGLIČTINA

 - vzhledem ke stávající situaci zadávám práci na měsíc březen:

- opsat si do slovníčku slovíčka z druhé lekce - nějaké tam již máte, doplňte, co Vám chybí - najdete je na konci pracovního sešitu. Výslovnost doděláme společně ve škole.

- nauč se zpaměti pedložky místa, které jsme si psali do školního sešitu - IN, ON, UNDER, BEHIND, NEXT TO, OPPOSITE, BETWEEN - můžeš si udělat cvičení na této stránce: https://agendaweb.org/exercises/grammar/prepositions/place-2 - pokud nějakému slovíčku nebudeš rozumět, vyhledej jej v google překladači

5.3. Č PS 52/25 (diktát si napíšeme po jarních prázdninách)   

        čít. s. 109 - naučit básničku Jarní psaní zpaměti

3.3. Aj - kdo nepsal 28.2. test na sloveso CAN, bude ho psát v náhradním termínu 5.3.

2.3. Č 81/5

        Prosím rodiče, aby napsali do žákovské knížky ke kontaktům i e-mailovou adresu, abychom mohli posílat úkoly nemocným dětem touto cestou. Děkuji.

 

27.2. Aj - na 28.2. si zopakuj sloveso can/can´t a tvoření otázek. Zopakuj si také slovní zásobu 1. lekce, budeme psát test.

24.2. Č 79/4

        Omlouvám se rodičům, kteří skladují starý papír pro školu. Z rozhodnutí vedení školy nebudeme prozatím papír vybírat, neboť v obci je zavedený fungující systém sběru. Děkuji za pochopení.

 

20.2. M 42/9 - uč.

 

19.2. Č 77/10 - uč.

        Vážení rodiče, zástupci Unie rodičů Vás zvou na již pátý školní ples. Každý žák dostal jednu vstupenku s průvodním lístkem, buď si ji prosím kupte, nebo vraťte. Děkuji.

 

17.2. Č  pracovní list 42/1 (vybarvi podle vzoru)

 

Pokyny před odjezdem na Soptíkovo lyžování.docx (8,4 kB)

28.1. Č 48/15 - PS  vzor: nad zoranými poli (moři)

 

27.1. M 35/2 PS - dopočítej

        Ve středu si na přineste vyšívací bavlnky a (velkou tupou) vyšívací jehlu!

        Ve čt 30.1. bude tradiční karneval na ledě. Připravte si masky. Dostanete výpis vysvědčení, nezapomeňte si desky! Teple se oblékněte, nezapomeňte rukavice, čepici a svačinu. Vyjdeme společně v 8 h od školy. Nejdéle v 11:30 h půjdeme z ledu a pak hned do jídelny... Kdo se odpojí cestou domů, bude mít od rodičů lísteček se svolením.

 

22.1. Ve škole se opět objevily vši, prohlédněte dětem pečlivě vlasy!!!

        M 26/8 (zkoušku nemusíte psát)

 

20.1. Č příprava diktátu 61/5

        školní kolo recitační soutěže bude 13.2.!

 

16.1. Už je 14 dní po Vánocích a ještě stále nemáte ve třídě všichni svůj ručník!

        Č 58/4

 

9.1. Č na pondělí se naučte básničku podle vlastního výběru (nejméně 4 sloky)

        Kdo si po Vánocích nepřinesl vypraný ručník, doneste si ho!

 

8.1. M 17/17 - prvních 6 příkladů se zkouškou

    na Pč: kousek látky, jehlu, nit a různé knoflíky (se 2 a 4 dírkami)

 

18.12. M 15/7 - učeb. (bez odhadu) (Adéle se omlouvám, za chybně zapsaný úkol, ale jinak všichni napsali správné cvičení podle zápisu v notýsku a instrukcí v hodině.)

16.12. Č 47/3

13.12. Č pracovní list -podstatná jména

12.12. Velká pochvala Vojtovi M., Anetce, Taře, Danovi a Lukášovi za pomoc při přípravě vánočního jarmarku! Díky také všem, kdo donesli šišky!

Příští pátek 20.12. bude projektový Vánoční den, žáci 2. stupně si pro nás připraví české i světové vánoční tradice, zazpíváme si společně pár koled a uděláme si malou třídní besídku. Přineste si cukroví na ochutnávku, hrneček na čaj (kdo budete chtít) a stolní hry. Během příštího týdne také přineste dárky do vánoční tomboly (přibližně v hodnotě 50 korun)! Dejte si záležet při jejich výběru a hezky je zabalte :-) Končit budeme v 11:45 h.

 

6.12. M 5/16 - 6 příkladů se zkouškou

4.12. Č 43/13 d)

Máte-li možnost, vyrazte o víkendu do lesa na borové šišky. Potřebujeme je na dokončení výrobku pro Vánoční cinkání. (Zatím děkuji Anetce a Danovi.)

Ve středu 11.12. zveme rodiče a veřejnost na tradiční Vánoční cinkání (vánoční prodej výrobků našich žáků spojený se společným zpíváním pod vánočním stromem). Prodej bude zahájen v 15:30 h, zpívání s dětmi z MŠ bude v 16:30 h.

Ve čtvrtek 12.12. proběhne Den otevřených dveří, od 15:30 do 18 h budou konzultace pro rodiče o chování a prospěchu dětí.

2.12.

Zítra od 10:30 h div. představení Dva sněhuláci v JD Hronov. Vstupné 50 korun. Doučování bude.

28.11. Č 38/8 - uč.

 

25.11. M 24/6,8 - PS

Zítra v 10:15 h divadelní představení Pohádka ze starého mlýna (v MU) 50 Kč (zaplatím z třídního fondu). Přijdeme o Čj, nahradíme si místo Tv.

Vstupné na exkurzi do Vánočních ozdob bylo 20 Kč, zdobení kouličky 40 Kč, krabička 10 Kč (70 Kč zaplaceno z třídního fondu)

Už mám u sebe fotky od p. Hurdálka. Dostanete je po zaplacení.

21.11. Č 37/4

Zítra píšeme Opakovací test z matematiky (písemné sčítání, odčítání a násobení, dělení se zbytkem zpaměti, zaokrouhlování, písemné dělení - vše v oboru do 1 000)

 

18.11. Č příprava diktátu 35/6 - uč.

        Zítra si přineste Anglický jazyk - první hodinu učíme! Druhou hodinu nebudeme mít celou, nemusíte si vlastivědu brát. Odjíždíme v 9:30 h od školy. S sebou si vezměte svačinu a peníze, pokud si budete chtít v prodejně nějaké ozdoby koupit. Fotit během exkurze můžete, ale za vaše foťáky a mobily nezodpovídám!  (Kdo potřebuje, vezme si kinedryl a igelitový sáček.) Vrátíme se asi kolem 15. hodiny.

Oběd vám všem odhlásím.

 

13.11. Č 35/2 - učeb.

        Zítra máme poslední hodinu plavání! Odjezd v 7 h jako vždy. Místo Tv si vezmeme 5. h matematiku!

 

12.11. Zítra jdeme místo Pč a čtení na besedu do místní knihovny - téma: Ilustrátoři dětských knížek

 

11.11. M 20/8, 9 - PS (zápis slovní úlohy nedělej)

 

8.11. V úterý si napíšeme kontrolní práci z českého jazyka (párové souhlásky, vyjmenovaná slova, slova protikladná a souznačná, souřadná a nadřazená, kořen slova, psaní předpon a předložek, zdvojené souhlásky na hranici předpony a kořene)

 

7.11. Č 32/4 učeb.

 

6.11. M 41/5 (bez zkoušky)

Unie rodičů připravuje pro děti naší školy akci Od sklepa po půdu. Děti dostaly lístečky s informacemi.

 

4.11. Č 29/4

( + příprava diktátu 31/5)

V úterý 5.11. začíná doučování! (Zůstaneme ve třídě hned po 5. vyučovací hodině.)

 

25.10. Č 21/5 - PS

V pondělí 28.10. je státní svátek, 29.-30.10. jsou podzimní prázdniny.

 

23.10. M 31/13

Na Pč si připravujte vylisované listy stromů a keřů (různé velikosti i barvy)

22.10. Aj - str.43 poslech, PS str.45/8 abeceda (O,R,S,K,X,W)

DÚ PS str.46/1 clothes + food, rozhovory v kavárně

 

18.10. Aj - str. 43, PS str.45/7, at a café - rozhovory

DÚ - rozhovor v kavárně s menu, příští týden test na slovíčka Food and drinks + breakfast, lunch, dinner

 

18.10. Č 28/6  (+ připravit se na diktát 28/7)

            Od listopadu do konce února nabízím doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, které bude pravděpodobně probíhat v úterý po 5. vyučovací hodině. Děti budou mít možnost procvičit si učivo, příp. si nechat dovysvětlit probíranou látku.

 

17.10. Aj - str. 43 Do you like..?, nová slovíčka, abeceda (A,B,C,D,F,L,M,N,T,V,Z)

DÚ str. 43 číst text případně zpaměti, dobrovolně vymyslet další sloku, naučit se 5 nových slovíček psát

 

17.10. M 26/30

            procvičujte násobilku

 

15.10. - Aj str. 42, menu, doplnění am,is, are, have + - ? do vět

DÚ  dokončit si dolepení potravin + první stránku svého menu(např. Sara´s café), opakovat si slovíčka

 

14.10. Č pracovní list (strom)

 

11.10. - Aj - str.42, at the café, PS str. 42/2, výslovnost slovíček

DÚ načit se a psát slovíčka ze slovníčku, přinést si výstřížky nebo "slevy" Penny, Lídl, Kaufland... na výrobu MENU, příští týden test na doplnění is,are,am, have got + - ?

 

11.10. M 26/24 - poslední čtyři příklady se zkouškou

 

10.9. Č denně trénovat PLYNULÉ hlasité čtení!!!!!!

10.9. - Aj - 9. lekce str. 42, nová slovíčka Bug café, I like x I don´t like

DÚ načit se nová slovíčka číst uč. str. 42 menu (co si pamatují z hodiny)a psát (slovíčka ze slovníčku food....), ústně říci, co z toho mám rád a co ne

 

8.10. M 25/16 (zkoušku nemusiíš psát)

 

8.10. - Aj - doplňovačka tvarů slovesa být + mít v jed. čísle + - ?, dokončení rozhovorů At the shop

DÚ příprava na 9. lekci - najít doma, v obchodě anglická slovíčka (6) z okruhu potravin a nápojů, opakovat si sloveso HAVE

 

4.10. Aj - zápor have not-haven´t got, píseň My Bonnie, opakování rozhovorů At the shop

DÚ příští hodinu dozkoušíme rozhovory,opakovat si sloveso HAVE GOT (příští týden na něj bude test)

 

4.10. Č 17/14 - PS

 

3.10. Aj - opakování have got, přivlatnění Whose... Jet´s, slovíčka oblečení, text písně My Bonnie

DÚ PS str.38/1,2 + text My Bonnie plynule číst + zopakovat si rozhovory V obchodě na zkoušení

příští týden test na sloveso have got

 

1.10 Aj - přivlastňování Whose T-shirt is this? + odpověď Jet´s T-shirt... poslech uč. str. 39/53, procvičování rozhovorů

DÚ - příští hodinu test na slovíčka oblečení, dobře se připravte

 

30.9. M 14/89

Je třeba, aby měly děti (zvláště děvčata s dlouhými vlasy) na plavání koupací čepici! Opravdu není v našich silách třemi fény vysušit všem dětem vlasy dosucha. Navíc začíná být chladno, děti potřebují vhodnou čepici i na cestu z bazénu.

Ve čtvrtek 3.10. bude fotografování dětí firmou Prestige foto. Jde o již známý soubor fotografií, které si doma prohlédnete a buď zaplatíte, nebo vrátíte. Pokud víte předem, že nemáte zájem, stačí, když mi vzkážete po dětech, fotit se nebudou.

 

27.9. Aj - opakování slovíček Clothes, sloveso have got, rozhovory shopping

DÚ  - připravovat se na test ze slovíček oblečení a rozhovor v obchodě (návod ve školním sešitě)

 

27.9. Č 19/3

        (v pondělí diktát 19/4)

 

26.9. - Aj sloveso HAVE GOT  s osobami I,you - krátký a dlouhý tvar, použití ve větě I have got black shoes, you´ve got a blue cap

DÚ naučit se ze sešitu nové učivo have got
příští týden test na slovíčka "oblečení"

 

25.9. M 12/65

Informace z třídní schůzky:

- Školní řád a provozní řád školní jídelny (viz www.zsvporici.cz)

- rozvrh a vyučující, současný stav výuky

- plán akcí na školní rok

- zástupce třídy v Unii rodičů (p. Martinová)

- plavecký výcvik, dopravní výchova, Soptíkovo lyžování

- akce Ovoce do škol a dotované neochucené mléko

- ještě je třeba doplatit:

    Unie rodičů                130 Kč

    kopírování a čtvrtky    70 Kč

    třídní fond                 400 Kč    (koncerty, divadla, jízdné,...)    

                                    600 Kč

 

24.9. - Aj - doplňování am,is,are do textu, nahrazení zájmen podstatným jménem, sloveso have got v Clothes shop

DÚ - přinést si pár kousků oblečení na rozhovory v obchodě s oděvy, neustále procvičovat sloveso být I am ... it is, krátké a dlouhé tvary, příští hodinu test

 

20.9. - Aj  nahrazení zájmen podstatným jménem + tvar slovesa být (např. he is = my brother is ....)

DÚ - str. 38 obrázky oblečení - napsat aspoň 3 věty, jaké má oblečení barvu (např. A scarf is black.)

příští týden test opět na sloveso BÝT v jed. čísle se zájmeny krátké a dlouhé tvary

 

20.9. M 11/60 bez prvních dvou sloupečků

 

18.9. - Aj 8. lekce opakování slovíček Clothes, test jed. číslo slovesa "být"

DÚ čtení str. 38, čtení kopírka v ŠS

 

18.9. M 10/53

17.9. Č pracovní list 6/1, 2

         Ve středu 25.9. bude tradiční cyklozávod Časovka do vrchu. Závazné přihlášky odevzdejte do pátku 20.9.!!!! (Aby vás organizátoři stihli na závod pojistit.) Prezentace od 13 h, start ve 14 h. Podmínkou účasti je vlastní cyklistická přilba a dobrý zdravotní stav.

17.9. - Aj str. 38 sloveso have got, slovíčka oblečení

DÚ - ústně čtení, příprava na test (I am, He´s.....)

 

13.9. - Aj  8. lekce str. 38 slovíčka Clothes, informace I am ten .... přeměnit na informace o osobě HE,SHE (He is ten.....),

DÚ -ústně, slovíčka oblečení

 

13.9. M 8/39 (bez odhadu výsledku)

          Ve čtvrtek 19.9.2019 se v 16 h konají třídní schůzky rodičů. (Po skončení schůzek bude v 2.B jednání zástupců Unie rodičů.)

 

12.9. Aj - konverzace spojení otázek a odpovědí, 8. lekce opakování slovíček Clothes, čtení str.38

DÚ - ústně rozhovor dvojice 3 otázky (What´s your name, How old are you, How are you), opakovat si sloveso BÝT

        příští týden test sloveso být, zájmena osobní jed. číslo

 

The Dot Day

V pondělí 16.9. se třída připojí k mezinárodnímu "puntíkatému dni" The Dot Day. Prosím podle možností o puntíkaté oblečení a doplňky. Monika Jelínková

 

10.9. Č 7/13 - doplň a napiš

10.9. Aj - opakování osobních zájmen a slovesa BE z kopírky v ŠS (he´s - he is...), otázka What´s this? It´s ........

                přprava na Vv hodinu - story www. The Dot, příští hodinu test " barvy" včetně slovíček ze slovníčku , DÚ kopírka na slovíčka

 

4.9. Č 6/7

       Opět dětem 1. st. nabízíme lyžařský kurz Soptíkovo lyžování v Olešnici v Orlických horách. Tentokrát v termínu 10. - 14. února 2020. Kurz bude probíhat v odpoledních hodinách od 13 do 17:30 h, je veden zkušenými instruktory a je vhodný pro úplné začátečníky i pro pokročilé lyžaře. Máte-li zájem, hlaste se u p. uč. Borsové nebo u tř. uč.

  • PS Hravá čeština                89

  • PS Hravá matematika         59

  • PS Hravá matematika II      59  

  • sešit 523 10x                     50

  • sešit 513 1x                         4

  • sešit 420 3x                       30

  • notýsek 644 2x                  10

  • PS Chit Chat II                  237

Prosím zaplatit                        538 Kč

 

 

5.9. Aj - opakování barev a otázek (např. How old are you - porozumění, sestavení ze slov)

DÚ - na zítra kopírka - slovíčka ze 3. tř.

        příští týden test na slovíčka - barvy

4.9. M 2/3 - PS

 

3.9. doneste si ručník!

3.9. Anglický jazyk - na příští hodinu 5.9. kontrola obaleného PS, školního sešitu

DÚ - do sešitu zezadu napsat aspoň 3 slovíčka v Aj, která najdu na obalech zboží z drogerie, potravin, oblečení ... doma

 

2.9. obalit všechny sešity a učebnice

      zjistit aktuální telefonní číslo rodičů

      zítra: Aj  Vl  Čj  Vv  M

 

Plavecký výcvik (- je povinný, neboť je součástí výuky tělesné výchovy!!!)

Probíhá v období od 9.9. do 15.11.2019 (10 lekcí)

       - poslední lekce proběhne v pátek 15. 11. 2019!

Sraz vždy v 6:45 h u školy, odjezd autobusem v 7 h.

S sebou: plavky (ne šortky nebo bermudy), mýdlo (radši sprchový gel), ručník, hřeben, gumičku na stažení delších vlasů, vhodné jsou i plavecké brýle

 

 

Potřeby žáka 4. ročníku:

- přezůvky, ručník s poutkem, plátěná taška (nebo pytel) s oblečením na TV (ven i dovnitř, PEVNÁ obuv!!!, gumička na dlouhé vlasy), kufřík (uzavíratelná krabice) na VV

- vybavený penál: 2-3x obyčejná tužka, ořezávátko, guma, pastelky (cca 12 barev), ostré nůžky se zaoblenou špičkou, 2x pero na psaní (nedoporučuji gumovací!), kružítko + náhradní tuhy!, krátké pravítko na podtrhávání, 3x velkou linkovanou podložku do sešitu

- rýsovací pomůcky: pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, podložka do sešitu A4 (do sešitu geometrie, vlastivědy a přírodovědy)

- Vv: temperové a vodové barvy, kelímek na vodu, štětce 2x plochý a 2x kulatý, paleta, tričko nebo pracovní zástěru, ubrus na lavici, tuš, pastelky, voskovky, suché pastely, nůžky, lepidlo (pevné v tyčince i tekuté), barevné papíry, hadřík, černý fix (liner)

 

Prázdniny končím,

s létem se loučím.

Těším se na vás, bude legrace,

nebude to však bez práce.

Čekají na vás nové úkoly,

připravené ven i do školy.

Společně vše zvládnem zas,

až přijde ten správný časVíce zde: https://www.zsvporici.cz/informace-pro-zaky/a4-trida/