3. třída

Naše třídní fotografie zsmachackova.rajce.idnes.cz/
PROVIZORNÍ ROZVRH HODIN:
 
E-mail: VeronikaMachackova@centrum.cz
 
Děkuji za krásné květiny, dárečky a dojemná přání. Děti jsou skvělé :))
 

29.6.

Zítra se před školou sejdeme o něco déle. V 8:55 hod. se sejdeme venku a ve třídě dětem předám vysvědčení. Skončíme přibližně v 9:30 hod.

 

Všem rodičům i prarodičům bych ještě jednou ráda poděkovala za výbornou spolupráci v době uzavření škol. Jste perfektní :). Přeji vám krásné a slunné léto :))

 

(vložila jsem nové foto do naší složky, v září bychom se měli ještě dodatečně fotit - celá třída)

 
V pátek 26.6. budu dětem vracet 210 Kč - zůstatek z třídního fondu.
 
Vysvědčení se bude vydávat v úterý 30. 6. v 9.00 h. ve třídě. Mohou přijít všichni společně ( s rouškou ), ti, co byli doma, musí si přinést vyplněné čestné prohlášení. Kdo si nepřijde pro vysvědčení, dostane ho až v září!
25.6. - vybírání učebnic (vyndat papírky, slepit, ...), děti si odnesou košíčky - úklid třídy,  nové učebnice budou dostávat děti až v září, také je potřeba vrátit klíč od skříňky!
Ve čtvrtek a pátek si děti postupně odnesou věci, kufříky a košíčky
 
29.6. - sraz před školou 7:45 hod.
a) za příznivého počasí: dobrodružná procházka spojená s opékáním buřtů, vhodné oblečení, pití, batůžek, na oběd se vrátíme - předpokládaný příchod ke škole 11:00 - 11:30
b) za nepříznivého počasí - občasné (lehčí) přeháňky se vydáme na dobrodružnou procházku, místo buřtíků dejte dětem svačinu, opékat nebudeme, na oběd se vrátíme - předpokládaný příchod ke škole 11:00 - 11:30
c) v případě silného děště zůstaneme ve škole (příchod ke škole 8:00) a děti by končily v 10:45 hod. 
 
23.6.
domácí výuka: ČJ - uč. 122/4 - 2 řádky přepsat do sešitu, 124/1, 2, Ps 47/4, 44/6, M - dělení se zbytkem uč. 51/1, 2 + zápis, 51/8 - 2 sloupečky
 
22.6.
domácí výuka: ČJ - uč. 123/1, 2, PS 46/1, 2, M - 49/36, uč. 50, Prv - Ps 55
23.6. - společné focení u školy - 12:05 hod.
 
19.6.
domácí výuka: ČJ - 121/4, 5, 122/1, 2, Ps 44/3, 4, M - 49/30, 33 - alespoň 2 sloupečky, 36 - pár příkladů, cv. 29 se zápisem (počítej pod sebou), Ps 31/1, Prv - uč. 69, Ps - 54/3
 
18.6.
domácí výuka: ČJ - 120/6, 121/1, 2, 3, Ps  44/3, 4, do sešitu opsat 1. odstavec 121/1 a vyznačit předložky, M - uč. 48/21, 22, 25 - polovina cvičení, dělení se zbytkem  (vložený odkaz 17.6.) - 2. sloupeček, Ps 31/1, 4
 
17.6.
domácí výuka: ČJ - diktát: tiše hv_zdat, v_hodila  odpadky, v_řešení případu, v_čnívající  skála, v_borná  známka, pov_nná  docházka, uv_znout  v zácpě, v_nikat  ve škole, v_jížďka  na saních, uč. 120/4, 5, Ps  43/2, M - uč. 47/13, 14, úloha se zápisem 45/3, dělení se zbytkem dělení se zbytkem 17.6..docx (447490)- 1.sloupeček, 47/17 - 4 příklady, PRV - uč. 68, Ps 54/1, 2
 

 

PLAVÁNÍ - 7.9.2020 dětem začíná plavecký kurz

16.6.
domácí výuka: ČJ - uč. 120/1, 2, 3, PS 43/1, procvičování slov s předponou vy-, vý-3.třída.jpg (115488), M - dělení se zbytkem (vložený odkaz 10.6.) - 4. sloupeček, uč. 46/11 - 3. sloupeček zpaměti a kontrola na kalkulačce, 46/12 do sešitku, 45/6 - 5 posledních příkladů do sešitku
 

Vás, kteří nechodíte s námi do školy, prosím, abyste mi pokud možno do konce tohoto týdne odevzdali své práce za období od 16.3. doteď.

(Můžete mi je přinést např. ráno v 8:00 ke vchodu do školy.) Děkuji.

Na odevzdání učebnic a předání vysvědčení se ještě domluvíme  :-)

 

15.6.
domácí výuka: ČJ - opakování slovních druhů a vyjmen. slov, PS 42/2, uč. 119 - popiš podle osnovy v učebnici 119/1 svoji hračku a pošli ke kontrole, M - uč. 46/7, 8, 46/11 - 2 sloupečky a kontrola pomocí kalkulačky, 45/6 - 4 příklady do sešitku
                                                
 
12.6.
domácí výuka: ČJ - uč. 118 - dokončení, PS 43/3, přepiš a urči slovní druh: Aleš, moje, za, ale, vozí, jedna, malá, nosí, když, ve, ten, kniha, papírové
                         M - uč. 45/1, 2, PS 30/13, dělení se zbytkem (vložený odkaz 10.6.) - 3. sloupeček
                         PRV - uč. 67, PS 53 - dokončení
 
11.6.
domácí výuka: ČJ - slovní druhy, uč. 118/1, https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/cislovky.htm, PS 42/1, Písanka s. 22 Jací jsou?
                        M - násobky, dělení se zbytkem (vložený odkaz 10.6.) - druhý sloupeček, uč. 44 Konstrukce trojúhelníku s náčrtkem do sešitu
 
10.6.
domácí výuka: ČJ - vyjmenovaná slova - zopakovat (musíte je umět perfektně vyjmenovat), https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV4.htm, přepis do sešitu (pošli ke kontrole): V_lézt na strom, v_dat  se  do hor, vzdušný  v_r, v_vozce  ovoce, malá  v_ska, cv_čit, zv_šit, v_lézt, v_sutý  most, v_tat, v_plata., slovní druhy (určování): Lenka, pes, zimní, jaký, a, aby, ve, plave, peče, nebo, ze, u, můj, nové, ta, dopis, malý
                        Mdělení se zbytkem.doc (3525632) - první sloupeček, uč. 42/33 - poslední 2 sloupečky, 43/37 - se zápisem do sešitku, Ps 30/11
                        PRV - uč. 66
 
9.6.
domácí výuka: ČJ - zopak. slovních druhů - definice, určování slov, https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-v/pravopisny-trenazer/vyber.html, písanka 22 - užovka 
                        M - dělení se zbytkem https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady4.htm, uč. 42/33 - 2 sloupečky, 43/39 - 2 sloupečky
 
8.6.
domácí výuka: ČJ - slovní druhy - vyjmenovat, určování, PS 41/2, 3
                        M - násobky, uč. 41/24 - 2 sloupečky do sešitku a pošli ke kontrole, PS 30/9
                        PRV - uč.64 - 65, PS 53/3, 4
 
5.6.
domácí výuka: ČJ - určování slovních druhů, řady vyjmenovaných slov, uč. 117 - vybírám zájmena a děti podle modré tabulky určí druh zájmena, přepis 4 vět 117/4, PS 41/1
                        M -řady násobků, uč. 41/21, PS 29/1, 3, 4, 5
                        PRV - uč. 64, PS 53/4
 
V jedné skupině (Eliška, Jakub B., Ondra B., Lukáš, Dia, Štěpán, Anna M., Karolína, Mikuláš, Zuzka) se u jednoho z dětí potvrdila SPÁLOVÁ ANGÍNA.
 
4.6.
domácí výuka: ČJ - opakování slovních druhů (vyjmenovat, znát poučku k vyvozeným slovním druhům: Podstatná jména jsou názvy osob, ... strana 126), vyjmenovat vyjmenovaná slova, PS 41/6, uč. 117/1, 2, diktát: vystavovat, vitrína, vychloubal se, viděl a slyšel, viník, vytrvale, vyšetřování, vydal se na obhlídku mýtiny, vyzýváme vás
                        M - opakování násobků, uč. 40/12 + ústně i zkouška, PS 28/8
                        Písanka - s. 21 Nahraď vyznačená slova....
 
3.6.
domácí výuka: ČJ - vyjmenovaná slova + slovní druhy - vyjmenovat, napsat řadu slovních druhů, určování slovních druhů - Morava, milý, jí, v, a, nebo, do, veze, dobří, krása, mámina, bude číst, kolem, aby - ústně, PS - 41/5
                        M - zopakovat řady násobků, PS 27/1, 2, uč. 39/5 - 2 sloupečky do sešitu a poslat ke kontrole
                        PRV - dnes jsme si celou hodinu povídali o lidském těle (buňky v těle, kosti - počet kostí, malé děti mají kostí více než v dospělosti, k čemu slouží kostra, důležitost pohybu,...)
 
2.6.
domácí výuka: ČJ - 116/4, 5 - ústně, PS - 40/3, 4 - poslat ke kontrole, Písanka s. 20, https://www.youtube.com/watch?v=CSAmIDzgmBY
                      M - Ps 26/11, https://skolakov.eu/matematika/3-trida/deleni-se-zbytkem/sladke-mlsani/priklady1.htm, děl s rozkladem: 108:9=_, 102:6=_, 135:9=_, 120:8=_, 114:6=_, 126:7=_, 104:8=_, 162:9=_ , Poč. zp. 27/107
 
1.6.
domácí výuka: ČJ - uč. s. 116/1, 2, 3, Ps 40/1, 2, naučit se vyjmenovat řadu slovních druhů a procvičovat a rozeznávat: podstatná jména, přídavná jména, slovesa, předložky, spojky, písanka s. 21 - slova souřadná
                        M - procvičování násobků, násobení a dělení, dělení se zbytkem, G - uč. 37/1, 2 - pokus se narýsovat a zapsat OK je shodná s OM, OK je poloměr kružnice, AE je průměr kružnice

                        PRV - uč. 63, PS 52/1, 2

 

29.5.

domácí výuka: ČJ okop. list cv. 11. a 12. Bez názvu 1.doc (3562496)diktát 4 věty diktát.doc (651776)

                      M okop. list - 2 sloupečkyM.doc (3938816), G - s. 11 (opakování - narýsu a přenes úsečky všemi způsoby) + G s. 18

                      PRV  https://rysava.websnadno.cz/prvouka_3.roc/zvirata1.htm28.5.

domácí výuka: ČJ - doplň i/y: v-nález, v-těz, v-bíjená, v-dlička, v-čistit, v-šně, v-dělit, v-jet, v-chova, v-la, v-koupat, v-pít, v-řezat, v-svědčení, v-hledat, v-no, v-dle

                          - opsat slova a ke každému napsat slovo příbuzné: povykovat-, Vyšehrad-, zavyla-, zlozvyk-, přežvýkavec-, obvyklý-, zavýskat-, vykání-

                         M - uč. 36/23 - 3. a můžeš i 4. sloupeček, 36/24 - 26 ústně, 36/ 27, 28 - několik příkladů z každé tabulky (nechám na tvém uvážení:)

 

27.5.

domácí výuka: ČJ - doplň do slov předponu vy-, vý- (_skok, _let, _dej, _cvik, _prodej, _běh, _nést, _lézt, _mést, _čistit, _žehlit, _sypat) - opiš do sešitku, vyber si 4 slova a vymysli 1 větu oznamovací, 1 rozkazovací, 1 tázací a 1 přací - do sešitku

                        M- uč. 36/23 - 2 sloupečky podle vzoru do sešitku, G - s. 11 PŘENÁŠENÍ ÚSEČEK, děti narýsují 1 úsečku a poté si ji postupně přenáší na přímku pomocí: pravítka, proužku papíru a pomocí kružítka, přečtěte si růžovou tabulku - znak shodnosti

                       PRV - opakování živočichů, děti si vyberou 1 zvíře, které nakreslí na papír (čtvrtku) A4 + popis (název zvířete, výskyt, potrava, obratlovec - bezobratl., jak se pohybuje, užitek, ...) - pošli ke kontrole :)

 

 

26.5.

domácí výuka: ČJ (PS) 30/6 c), 115/8 a) - diktát 3. - 4. řádek, Písanka s. 16

                         M (Ps) 26/8, uč. 35/22 - 3. a 4. sloupeček do sešitku

 

                        

 

V úterý 26.5. budeme dětem vracet v obálce přeplatek za ŠD.

 
25.5.
domácí výuka: Čj - opakování vyjm. slov, PS 30/6 b), uč. 115/8 a) - přepis prvních dvou řádků
                         M - násobky, dělení se zbytkem: 
14:3 =      38:6 =

18:5 =      25:4 =

24:9 =      19:2 =

31:5 =       38:7 =

82:9 =      34:8 =

 

uč. 35/22 – druhý sloupeček

PS 25/7


 

 

Žáci, kteří do školy v pondělí nenastoupí, pokračují v dosavadní distanční výuce. Úkoly jim sem budu dávat denně (práci, kterou jsme udělali ve škole, takže to bude vypadat podobně, jako když jste byli nemocní), pokud od nich budu zase chtít některá cvičení poslat na mail, označím je, jako jsem to dělala doteď.

 

Rozdělení dětí do skupin:

3. třída – p. uč. Macháčková              3. třída – p. uč. MartinováBezdíčková Eliška                                                     Berger Vojtěch


Bittner Ondřej                                                 Cinková Adéla

Bittner Jakub                                                      Langer Vojtěch

Braha Lukáš                                                          Líbalová Michaela

Franzki Diana                                                       Marková Natálie


Kaválek Štěpán                                                         Sedláček Tomáš

Matoušková Anna                                                     Setnický Tobiáš


Pavlíčková Karolína                                                  Šulc Ondřej


Snášel Mikuláš                                                        Vávrová Josefína


Zítková Zuzana                                                       Vítková Nikol


Budu učit děti z obou skupin, po nějakém čase se s p. Martinovou vyměníme.

 

 

Vážení rodiče, 

 

příští týden 25.5.2020 vaše dítě nastoupí do školy. Děti jsou  rozdělené po deseti do 2 skupin. Každý den si děti vyzvedneme před vchodem do školy v 8.00 a budeme končit v 11.45 h. První den si děti vezmou  z šatny bačkory, poté už do šatny chodit nebudou. Boty a bundy si budeme odkládat ve třídě. Po příchodu do školy se dětem bezkontaktním teploměrem změří teplota, pokud bude vše v pořádku, posuneme se dál a v přízemí si všichni vydezinfikujeme ruce. Většinu času budeme trávit ve třídě, kde jsou pro děti nachystané lavice v dostatečné vzdálenosti. Jedna lavice je pro jednoho žáka. Ve třídě děti nebudou muset nosit roušky, ovšem musí dodržovat odstup. Jakmile půjdou ze třídy (toaleta) musí si roušku nasadit. 

 

Plánovaný rozvrh:

PO: ČJ - M - PRV - ČJ

ÚT:  ČJ - M - AJ -    ČJ

ST: ČJ - M - PRV - ČJ

ČT:  ČJ - M - AJ -    ČJ

PÁ: ČJ - M - PRV - ČJ

 

Anglický jazyk bude mít jedna skupina 3. hodinu a druhá 4. hodinu. Poslední hodinu budeme číst, můžeme jít někdy ven, tvořit, ....

V 11.45 skončíme, někteří odejdou na oběd, jiní přímo domů. 

 

Nezapomeňte dát dětem alespoň 2 roušky a igelitový sáček na odkládání roušky. 

 

Prosím, vysvětlete a zdůrazněte dětem, aby před budovu školy chodily na danou hodinu 8.00 a před školou dodržovaly rozestupy.  Jestliže děti dorazí ke škole před  8.00 hodinou, nesmí před školou čekat, aby se nemíchaly do jiných skupin. Rodiče do školy nesmí.

 

Čas máme stanovený 8.00 - 11.45 h, ovšem může se ještě z organizačních důvodů změnit. 

 

 

DŮLEŽITÉ

 

 

Milé děti, pro většinu z vás je toto poslední týden domácího vyučování. Přeji vám, abyste si tento týden hezky užily. Pomáhejte doma rodičům, prarodičům, zkrátka těm, kteří vám v těchto náročných podmínkách pomáhali s výukou. Utrhněte třeba květinu, namalujte obrázek, ustelte rodičům postel nebo je vezměte na procházku. Zaslouží si to:)) Příští týden se už budeme scházet ve škole, na což se moc těším:)

 

PO (18.5.)

Čj + M – kontrola  ČJ-M15.5..odt (9595526)  PRV15.5..odt (5091803)

 

ČJ

 • zopakuj si ústně všechna vyjmenovaná slova a která ti nepůjdou – douč se je, příští týden je musíš perfektně umět :))

 • vyber si 5 vyjmenovaných nebo příbuzných slov a utvoř věty tázací, které napíšeš do sešitku

Čítanka s. 97 - 100

 

M

 • uč. 34/13 – podívej se na vzorový příklad, číslo 114 je výhodně rozložené, dělíš šesti, proto se 114 rozloží na 60 a 54, když budeš dělit sedmi, rozložíš dané číslo na 70 a to co zbyde, budeš-li dělit devíti, rozložíš si dané číslo (117) na 90 a 27 – opiš si 6 příkladů do sešitku a podle vzoru vypočítej (zkoušku nepiš, tu proveď jen ústně)

 • PS 25/1

 

PRV

 • uč. přečti si str. 60 – 62

 • PS str. 51/2, 3 – dokresli obrázek (můžeš si nalistovat a připomenout si v uč. str. 58) + pokus se vyřešit cv. 4

 

ÚT (19.5.)

Čj + M – kontrola  M18.5..odt (11543568)

 

ČJ

Četba dle vlastního výběru.

M

 • uč. 34/13 – do sešitku opiš 3 zbývající příklady a vypočítej jako včera

 • PS 25/2, 3

   

ST (20.5.)  19.5..odt (13255607)

Čj + M – kontrola

 

ČJ

 • PS 29/1, 30/5

Čítanka s. 101 - 104

 

M

 

ČT (21.5)  20.5..odt (27672343)

Čj + M – kontrola

 

ČJ

 • uč. 115/7 – přečti si slova s danými příponovými částmi, nezapomeň si přečíst červenou větu, vyber si 5 slov a utvoř na každé 1 větu rozkazovací (můžeš měnit tvar slova)

Četba dle vlastního výběru.

 

M

 • uč. 35/19 – opět si pozorně prohlédni vzorový příklad, dělíš čtyřmi, ale 96 rozložíš na 80 a 16 (kdybys rozložil na 40 a 56, bylo by to nevýhodné a zbytečně náročné), stejným způsobem rozkládej i další čísla: 198 – 180 a 18, 114 – 100 a 14, 195 – 150 a 45, 172 – 160 a 12. Všechny příklady opiš s rozkladem do sešitku a pošli ke kontrole:)

   

PÁ (22.5.)

Čj + M – kontrola

 

ČJ

Četba dle vlastního výběru.

 

M

 • uč. 35/22 – první sloupeček opiš s výhodným rozkladem do sešitku a vypočítej

 • PS 25/6

_________________________________________________________________

DŮLEŽITÉ - přečtěte si odkaz a rodiče, kteří budou vyplňovat Čestné prohlášení ho odevzdají do 18.5.2020 do 12:00 ve škole nebo mi ho pošlou na můj mail

 

Milé děti, moc vás všechny zdravím. Doufám, že jste si užily prodloužený víkend a načerpaly energii na další plnění úkolů. Vše pečlivě procvičujte a plňte i úkoly z odkazů, každý den čtěte! Ať se vám vše daří :))

 

PO (11.5.)

ČJ + M – kontrola M,PRV.odt (12287520)

 

ČJ

 

 • přečti si pozorně slova, kde není předpona vy-, vý- : vidle, vidlička, vidět, viklat, víska, vinout, vina, víko, víčko, vítr, vichřice, vikýř, víno, višně, vítěz, visely – slova přepiš do sešitku a s pěti slovy utvoř 5 vět

 • nauč se z okopírovaného listu vyjmenovaná slova po Z

 

M

 

PRV

 • uč. 56 – 59

 • PS s. 50

 

ÚT (12.5.)11.5..odt (8104292)

ČJ + M – kontrola

 

ČJ

 • uč. 114 – přečti si pozorně růžovou a modrou tabulku

 • vymysli věty na zadaná slova a napiš do sešitku: brzy, brzičko, nazývá, nazívá/zívá

 • uč. 114/1, 2 – ústně

 • Písanka 15 – pěkně přepiš a uhodni první básničku (Vždy, když …)

 

M

 • zopakuj si dělení se zbytkem, příklady opiš, vypočítej a pošli ke kontrole

33 : 5 =         22 : 3 =

14 : 6 =         88 : 9 =

22 : 4 =           2 : 8 =

67 : 7 =         40 : 6 =

69 : 8 =         17 : 4 =

 • uč. 32/2 – ústně

 • PS 23/1

 

ST (13.5.) 12.5..odt (3621963)

ČJ + M – kontrola

 

ČJ

 

M

 • uč. 32/5 – první 3 sloupečky napiš do sešitku

 • PS 23/2, 3, 4

 

ČT (14.5.)

ČJ + M – kontrola M13.5..odt (7923485)

 

ČJ

 

M

 • uč. 33/8 – pečlivě pozoruj vzorové příklady a pokus se stejným způsobem vyřešit zbývajících 8 příkladů a napiš do sešitku

 • PS 23/5, 6

 

PÁ (15.5.)

ČJ + M – kontrola Čj-M14.5..odt (4643170)  Čj-M14.5.B.odt (14380576)

 

ČJ

- https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/pravopisna-cviceni/diktaty-Z2.htm

 

 • 115/9 – pokus se utořit věty (budeš jich mít 8) na zadaná slova a napiš do sešitku

 • PS 30/4

 

M

 • uč. 33/11 – piš jen výsledky do sešitku a pošli ke kontrole

 • PS 24/7 – v prvním řádku tabulky vždy k číslu přičti 20 ( a pokračuje to 40, 60, ...), ve druhém řádku přičti číslo 10 a v posledním řádku má být rozdíl (odčítáš), stějně vyřeš druhou tabulku

_________________________________________________________________________

Milé děti, přeji Vám krásný květnový týden. Opět ho budeme mít trošku zkrácený, proto tu nejsou úkoly na pátek. Děkuji za zaslané úkoly a čarodějnické tvoření :))

 

PO (4.5.)

ČJ + M - kontrola PRV-duben.odt (3966034)

 

ČJ

 • popros někoho z rodiny, aby ti nadiktoval tyto věty: V_dra se v_sk_tuje převážně u řek. Skalní přev_s v_padal nebezpečně. Sv_tání b_vají neobv_kle krásná. V_v_klaný zub brzy v_padne. V_pl_vni tu žv_kačku! - pošli ke kontrole

 • PS 29/6

 

Čtení dle vlastního výběru. ( Kdo si ještě nezapsal knihu do ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU – učiní tak. V době karantény by vám měla přibýt jedna kniha za duben. Celkem máte mít od září zapsané 4 knihy:))

 

M

 • uč. 28/1 – přečti si

 • uč. 28/2 – prvních 6 příkladů s rozkladem do sešitku (vzor nepiš), přečti si červenou větu

 • PS 21/5

 

PRV

 • přečti si v učebnici 53-55

 • PS 48

 

ÚT (5.5.)

ČJ + M – kontrola  úkoly4.4..odt (17985699)

 

ČJ

Čtení dle vlastního výběru.

 

M

 • uč. 28/4 – první 2 sloupečky do sešitku

 • PS 21/6, 7

 

ST (6.5.)

ČJ + M – kontrola  ČJ5.5..odt (3566106)  M5.5..odt (13990245)

 

ČJ

 • uč. 110/8 – do sešitku

 • uč. 111/9 - ústně

 • vymysli a napiš větu ke každému slovu: vila, víla, vyla

Čtení dle vlastního výběru.

 

M

 

ČT (7.5.)

ČJ + M – kontrola  Čj,M6.5..odt (2826583)  M6.5..odt (8333392)

 

ČJ

 • uč. 111/10 – přečti si

 • uč. 111/11 – ústně

 • uč. 111/12 – vyber si 10 slov a napiš je s předponou vy-/vý- do sešitku + na 3 slova vymysli pěknou větu

Čtení dle vlastního výběru.

 

M

 • uč. 29/14 – do sešitku a pošli ke kontrole, POČÍTEJ VÝHODNĚ

 • PS 22/9

_______________________________________________________________________

 

 

Milé děti, máme před sebou poslední čtyři dny v dubnu. Ve čtvrtek se s tímto měsícem rozloučíme pálením čarodějnic. Úkoly na pátek tu tedy tentokrát nenajdete, jelikož bude 1. května SVÁTEK PRÁCE. Čeká nás prodloužený víkend :) A abychom si ho mohli naplno užít, pustíme se rovnou do práce. Pracujte pilně a těšte se na čtvrteční úkoly :)))

 

PO (27.4.)

ČJ + M zkontroluj si páteční cvičení, když najdeš chybu, oprav ji. M24.4..odt (6114303)  PRV24.4..odt (3202833)

 

ČJ

 • ÚVOD KE SLOVŮM S PŘEDPONOU VY -/VÝ- https://www.youtube.com/watch?v=4k8NEnwokRo (konec videa pro vás není, máme jiné učebnice)

 • PS 28/2 – slova piš s předponou vy, pošli ke kontrole

 • uč. 109/1 a) b) c) – ústně

 • PS 28/5

 

M

 • uč. 26/12 – první 2 sloupečky do sešitku s rozkladem

 • uč. 26/13 – do sešitku i se zápisem

 

PRV

 • v učebnici si přečti s. 50 – 52 a prohlédni si obrázky na s. 58 – 59 ( kdo žije na louce, v horách, …)

 • PS s. 47

 

ÚT (28.4.)

ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, když najdeš chybu, oprav ji.  ČJ27.4..odt (4569369) M27.4..odt (9996646)

 

ČJ

 • do sešitku si do levého sloupečku vypíšeš silně vytištěná slova z uč. 109/2 ( nebudeš psát slovo VÝROBKY a VÝPRASK) a vedle každého slova napíšeš slovo bez předpony VY- /VÝ- a předponu nahradíš jinou předponou ( některé druhy předpon, které můžeš použít: O- , PO-, DO-, ZA-, PO-, PŘE-, PRO-, NA-) Příklad: vysvobodit – osvobodit

 

M

 • uč. 27/18 – do sešitku opiš a vypočítej prvních 8 příkladů

 • PS 21/1, 2

 

ST (29.4)

ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, když najdeš chybu, oprav ji. ČJ,M28.4..odt (17882213)

 

ČJ

 • uč.109/3

 • PS 28/3, 4, pošli ke kontrole

  Kdo bude ve středu na on-line hodině, nebude ČJ (učebnici a prac. sešit) vypracovávat, uděláme společně při hodině.

M

 • uč. 27/19 – do sešitku, vzor už nepiš, 5 příkladů

 • PS 21/3, 4

 

ČT (30.4)

ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, když najdeš chybu, oprav ji. M29.4..odt (19388843)

 

ČARODĚJNICKÉ TVOŘENÍ

Pět ježibab – Petr Skoumal

(Ježibaba či baba Jaga je vymyšlená bytost ze slovanského folklóru, především pohádek, v podobě ošklivé stařeny, zpravidla zlé povahy.) https://www.youtube.com/watch?v=Wk2GxRzUEJw

 

Pět ježibab s jedním okem letí, letí nad potokem. Letí jako hejno ptáků, pět ježibab na smetáku.

 

Pět ježibab s jedním uchem, jako hejno letí vzduchem. Letí, letí v letu svačí pět ježibab na tryskáči.

 

Pět ježibab s jedním nosem volá na mě: ´´Kluku, pojď sem!´´ A když nejdu, tak se štětí, pět ježibab na koštěti.

1. Vypiš ( např. do sešitku) z textu písničky podstatná jména rodu

a) mužského (ten) – 3 slova

b) ženského (ta) – 1 slovo

c) středního (to) - 3 slova

 

2. Vyhledej z první sloky (má žlutou barvu) podstatná jména ( je jich 7, jedno se opakuje, nemusíš ho psát víckrát) a podstatná jména převeď do 1. pádu v čísle jednotném a napiš s ukazovacím zájmenem (ten, ta, to, …) do sešitku. Příklad: TA JEŽIBABA :)

 

3. Vypiš z textu slovesa (6 – slovesa, která se opakují, napiš jen jednou) Co všechno dělají ježibaby, co má udělat kluk? Co je to štětí?

 

4. Spočítej, kolik letí celkem ježibab vzduchem? Použij na výpočet násobilku a napiš odpověď.

5. VTIP O ČARODĚJNICI  vtip2.png (70427)

 

6. Vypiš z vtipu 3 slova, která jsou napsaná CHYBNĚ a slova barevně oprav.

 

Celé ČARODĚJNICKÉ TVOŘENÍ, prosím, zaslat ke kontrole.

________________________________________________________________________________

 

Zdravím vás v novém týdnu. Moc děkuji rodičům za spolupráci a dětem za snahu a perfektní práci. 

 

PO (20.4.)

ČJ + M zkontroluj si páteční cvičení, když najdeš chybu, oprav ji. PRV_45.odt (4784057)ČJ-M.odt (25055958)

 

ČJ

 

ČÍTANKA s. 93 – 95 Dobrodružství

 • do sešitku napiš název příběhu a k číslům piš rovnou odpovědi

 • 1. Kdo je ledňáček?

 • 2. Kdy se vyklubal první ledňáček? RÁNO – VEČER

 • 3. Kdo našel ledňáčky?

 • 4. Kdo si vzal ledňáčka do dlaně?

 • 5. Jak se máme chovat v přírodě, lese?

Jakmile si přečteš příběh (nemusíš hned v pondělí), odpověz na otázky a pošli ke kontrole.

 

M

 • uč. 23/10 i se zápisem do sešitku

 • PS 19/1, 2

 

PRV (máš na ni celý týden)

 • uč. přečti si str. 48 – 49

 • PS 46 (podívej se do uč. s. 50 – stavba těla mravence :)

 

ÚT (21.4.)

ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, když najdeš chybu, oprav ji.  ČJaM.odt (33566889)

 

ČJ

 

ČTENÍ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

 

M

 • uč. 25/1 – přečti si pozorně růžovou tabulku, příklady, které jsou pod tabulkou si napiš do sešitku a vypočítej tímto způsobem: 11 . 2 = (10 . 2) + (1 . 2) = 20 + 2 = 22

 • PS 19/4, 6

   

   

ST (22.4.)

ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, když najdeš chybu, oprav ji. M_21_4.odt (36460593)

 

ČJ

 

ČTENÍ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

 

M

 • uč. 25/2 – celé a třetí sloupeček napiš s rozkladem do sešitku a pošli ke kontrole

 • dobrovolné ,,Ulov si jedničku,, uč. 25/5 – 8 příkladů bez zkoušky a pošli ke kontrole

 

ČT (23.4.)

 

 

ČJ

 

ČTENÍ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

 

M

 

PÁ (24.4.)

ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, když najdeš chybu, oprav ji. 23-4.odt (23044301)

 

ČJ

 

ČTENÍ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

 

M

 

Na závěr přeposílám pozvánku od paní knihovnice.

Milé děti, v knihovně jsme pro vás připravili videa čtení z knihy na pokračování, které si můžete kdykoli pustit. Založili jsme proto knihovní youtube kanál a najdete ho pod názvem knihovna městyse Velké Poříčí.

 

1.       Dobrodružství v psím hotelu, Dusty dělá nepořádek – pro 2. a 3. třídu (čte teta Agáta a knihovnice Petra), bude na dva díly, odkaz na první čtení:  https://www.youtube.com/watch?v=UIz4fqyCs5g

 

 

 

Mé milé děti, doufám, že jste si užily volné dny. Počasí nám přálo a já věřím, že jste se dostatečně vyřádily. Tento týden je zkrácený, tak se rovnou pustíme do plnění úkolů. Snažte se psát co nejlépe umíte a já vím, že VŠICHNI to umíte krásně. Dbejte na pěknou úpravu a pečlivě si po sobě vše kontrolujte. Moc vás všechny zdravím :))))

 

ÚT (14.4.)

 

ČJ

 • zopakuj si pravopis vyjmenovaných slov https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPSV1.htm

 • uč. 104/3 – slova napiš do sešitku (dej si pozor na slova: Vysočina, Vyšehrad, vyšší, slova, která nejsou příbuzná ke slovu VYSOKÝ – svislý, neviselo nic na zdi, nevisící bunda = bunda, která nevisí na věšáku)

 • vyber si 5 slov z předchozího cvičení v učebnici (104/3) a na každé slovo vymysli 1 větu, kterou napíšeš do sešitku

 • 104/4 – ústně (slova PODŘAZENÁ – příklad: ovoce – jahoda, jablko, banán, ….)

 • podívej se na tento odkaz https://www.umimecesky.cz/cviceni-vyjmenovana-slova-v

  ( dobře si přečti Základní vyjmenovaná slova po V a příklady slov od nich odvozených, chytáky a těžké příklady: )

 

ČÍTANKA s. 84 – 87 (můžeš doplnit obrázkem)

 • do sešitku si napiš název příběhu a k číslům piš rovnou odpovědi

 • 1. V jakém ročním období se příběh odehrává?

 • 2. O jakých zvířatech se v příběhu píše?

 • 3. Je strom mladý či starý?

 • 4. Jak se jmenovaly děti?

 • 5. Pro koho byl motýl?

 

M

 

PRV (opět na ni máš zbytek týdne)

 • raději si ještě jednou přečti z učebnice s. 46 – jak živočichové dýchají a ze s. 47 – Pohybují se a své okolí vnímají smysly

 • PS s. 45/2, 3

 

 

ST (15.4.)

ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI. 1-2.odt (20269614)

ČJ

 

ČTENÍ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU ( JE NUTNÉ ČÍST KAŽDÝ DEN)

 

M

 • uč. 22/1 – ústně

 • do sešitku napiš, z kolika desítek se skládají tato čísla: 210, 240, 350, 180, 300, 450

  VZOR: 150 = 15 desítek ( představ si, že máš 150 Kč = 15 desetikorun :)

 • PS 18/9

 • Poč. zpaměti 27/106 – snad to ještě nemáte :)

 

ČT (16.4.)

ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.1.png (3733470)5.odt (3914726)

ČJ

 

ČTENÍ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

 

M

 • ústně si zopakuj násobky 6, 7

 • uč. 22/4 – nezapomeň si přečíst červenou větu, celé ústně, 2 sloupečky si vyber a napiš do sešitku

 • PS 18/10, 11

   

 

PÁ (17.4)

ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.M_16.4..odt (12243989)

ČJ

 

ČTENÍ DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU

 

M

 • ústně si zopakuj násobky 9

 • uč. 23/7 – napiš i se zápisem do sešitku

 • 23/8 – ústně a poslední sloupeček do sešitku

 • PS 18/12

 

 

 
Kontrola ST – PÁ ( 8.4. - 10.4) 1M.odt (9001357)2M.odt (7051689)PRV.odt (4574335)
 

Angličtina 7.4.

 
Učebnice: str. 55/1 - používání znamének ve větách: tázací věta - na konci a question mark ?, oznamovací věta - a full stop .
Pracovní sešit: str.46/1- zatrhni otázky
                         str.46/2 - přepiš věty a používej velká písmena na začátku věty, otazník/ tečku na konci věty
 
Konec lekce uděláme spolu při online hodině ve čtvrtek. I.B.
 
 
PO ( 6.4.)
ČJ + M zkontroluj si páteční cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.
 

 

ČJ

 

ČÍTANKA (máš na ni celý týden) s. 81/O dceři lilie a pelyňku (můžeš doplnit obrázkem)

 • do sešitku odpověz na otázky

 • 1. Co měla císařovna udělat, aby se jí narodila dcera?

 • 2. Kdo dal císařovně radu, po které se jí narodí dcera?

 • 3. V jaký den se z princezny stala rostlina?

 • 4. V jakou rostlinu se princezna proměnila?

 

M

 

PRV (máš na ni celý týden)

 • uč. 46 – 47 – přečti si

 • PS 43/1 – pokus se vymyslet, co uloví kočka ( nepiš, že jí granule:) a co jedlo to ulovené zvíře

  + vystřihni a nalep do obrázků zvířat jejich potravu

   

  POTRAVNÍ ŘETĚZEC popisuje potravní vztahy mezi organizmy – kdo koho žere/jí

  - na vrcholu potravního řetězce jsou masožravci a všežravci ( lev, vlk, člověk, ) – ti se žíví býložravci ( kráva, zajíc, srna,...) či rostlinami

  například:

   

  dravec sní kukačku – kukačka snědla housenku a housenka snědla list

  liška sní lasičku – lasička snědla myš a myš snědla trávu

  člověk sní krávu a kráva snědla trávu

 •  

 

Angličtina 6.4.

 

Děkuji za účast na našem online setkání. Děti, byly jste skvělé! Pokud budete chtít pokračovat, tak pravidelné schůzky budou každý čvrtek v 11 hodin. Rodiče, prosím Vás, raději mi potvrďte účast předem na mail. Pokud by byl větší zájem, rozdělila bych děti do 2 skupin. Od 5.4. bude aplikace ZOOM.US požadovat heslo na přihlášení v případě, že jste se přihlásili přes naše číslo setkání (viz. Propojení s učitelem, bod 1).

Přikládám: Meeting ID: 990-736-672  

                 Meeting Password: 802036

Jestli jste se přihlásili v pátek 3.4. přes adresu z mailu, není žádná změna.

 

Propojení s učitelem.docx

 

Pro děti: kontrola cvičení z pracovního sešitu

Pracovní sešit_kontrola.docx

 

 

ÚT ( 7.4.)

ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.

 

ČJ

- uč. 101/3, 4 – ústně

 • PS 11/12, 13

 • Písanka 14/Piš synonyma ( = slova souznačná) k daným slovům

 

M

 • uč. 20/7 – ústně, vyber si 1 sloupeček a napiš do sešitku

 • do sešitku zapiš násobky 7 a 70, když víš, že násobky 8 jsou: 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, násobky 80 jsou: 0, 80, 160, 240, 320, 400, 480, 560, 640, 720, 800

 • PS 15/4, 5

 

ST – PÁ ( 8.4. - 10.4)

Velikonoce - jejich původ a tradice

https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE

 

ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.2.odt (5,8 MB)3.odt (7 MB)4.odt (3,2 MB)

 

ČJ

 

M

 

Další úkoly vložím až v úterý ( 14.4.). Děti, pilně pracujte na vložených úkolech, hrajte si, odpočívejte a všelijak blbněte. Přeji vám krásné Velikonoce. Už se na vás moc těším:))

 

Můžeš se podívat na pohádku https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o či https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc nebo https://www.youtube.com/watch?v=7hKcV86p4Pg

 

 
Milé děti, věřím, že jste si na domácí vyučování už zvykly a zvládáte to. Podle zaslaných diktátů vidím, že se doma velmi snažíte, mám z vás radost. Všechna cvičení, která vám zadávám, se snažte co nejlépe vyplnit, dbejte na úpravu. Když si s něčím nebudete vědět rady, pište na WhatsApp či mail. Zatím vám nemohu  nabídnout spojení např. přes ZOOM, protože  mi k tomu chybí technika. Mějte krásný víkend :)) Tyto řádky jsem vkládala celou hodinu, jelikož je server neustále přetížený. 

 

 

 

 

PÁ ( 3.4)

 ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI. ( všem jsem včera posílala, jestli to někomu nepřijde, určitě dejte vědět, děkuji)

 

ČJ – opět procvičovat z odkazu https://www.youtube.com/watch?v=LZMCS8VZsuo&list=PL2BbG1leUiJw8rI_ZXZjAaWAfsaDCFv10&index=3

     - uč. 100/6, 7, 8 – ústně

     - Písanka str. 9/Doplň vhodná slovesa, věty napiš – do každé věty doplň 1 sloveso

 

       Dobrovolné – procvič si přísloví https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/4.rocnik/rceni-prislovi/prislovi1.htm

 

 

M – uč. 17/55, napiš zápis ( ve sklenici......_____švestek, v 1 misce … ___švestek, naplnila misek.......?, zůstalo ve sklenici.....? švestek), výpočet, odpověď

 

   - 17/56 – první 3 sloupečky napiš do sešitku a pošli mi ( spíše rodiče prosím o zaslání) vypracované na mail či WhatsApp

   - PS 15/1

 
ČT ( 2.4.)
ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.
 
ČJ - začni procvičováním z tohoto odkazu https://www.youtube.com/watch?v=fMVH8t7LbzY
     - Vyber vhodné slovo, doplň ho a slovní spojení přepiš do sešitku. Celkem napíšeš 10 slovních spojení.
       BYL - BIL  ( ______ malého chlapce, ____ na nákupu)
       BYDLO ( živobytí) - BIDLO ( ___ je tyč, líbí se mi tvé  ___)
       BLÝSKÁ SE - BLÍZKÁ ( auto se ___, ___ vesnice)
       LÝČÍ - LÍČÍ ( boty vyrobené z ___, pytláci ___ pasti)
       LYSKA - LÍSKA ( ___ je vodní pták, ___ je plná ořechů)
 
   - uč. 100/5 - přečti si a odůvodni pravopis
   - PS 27/7
 
M - napiš do sešitku násobky 9
   - 16/45 - levý ústně a pravý sloupeček i se zkouškou do sešitku
   - Poč. zpaměti 26/105
 
 

Angličtina 30.3. - 5.4.

Dobrý den rodiče, ahoj děti!

Pokud byste chtěli zkusit online setkání a trochu si popovídat anglicky, tak mi napište email: iveta.borsova@seznam.cz. Pošlu Vám informace s konkrétní URL adresou, přes kterou se spojíme. Prosím Vás, podívejte se na naše webové stránky, informace pro žáky, 7.třída, kam jsem 24.3. nahrála manuál, co je potřeba udělat před online hodinou. Kvalita videolekce nejvíc závísí na použitém zařízení (kameře, reproduktoru), stabilitě internetu a počtu zúčastněných. Můžeme zkusit 1.hodinu třeba v pátek 3.4. Napište mi, prosím, na mail, zda máte zájem. Děkuji, s pozdravem I.B.

Kniha (Pupil´s Book)

str.54 - poslechnout online dle návodu ze 17.3. celou stránku (přihlásit se na www.macmillaneducationeverywhere.comve Scope and sequence najděte Unit 4 Fantastic feelings, ukážou se Vám strany Pages 46 - 55 , pak si najdete stranu 54)

         - nová slovíčka:           worm /žížala,červ       spider/ pavouk

         - procvičuje se fráze: He is scared of (on se bojí)...  She is scared of (ona se bojí)...  I am scared of (já se bojím)

          - děti mohou procvičovat nahlas, čeho se bojí a čeho se nebojí (úkol navíc: děti mi mohou napsat email - 3 kladné věty - I´m scared of , 3 záporné věty - I´m  not scared of...)

          - a) přikládám oskenovanou stránku, do které mohou děti zaškrtávat odpovědi podle poslechu, b) děti mohou používat smazatelné průhledné destičky, které si položí na danou stránku v knížce a píšou na ni obyčejnou tužkou, c) děti pracují na počítači a používají funkci tužka "pen", před odhlášením, prosím, vše smazat DELETE

Strana 54.jpg

 
Pracovní sešit 
 

str.44/ 1 - přiřaď očíslované věty k obrázkům a) - c)

str.44/ 2 - doplň do rozhovoru slovíčka ze šedivé tabulky nad textem (wrong = špatný, Why = proč, Don´t worry = neboj se)

                - v pátek 3.4. Vám pro kontrolu přepíši rozhovor doplněný (můžete se podívat, jak jste byli úspěšní)

str.44/3  1 Look at the dog. Are you scared? Podívej se na psa. Bojíš se? napiš odpověď. Yes, I am. / No, I am not.

 

 
 
ST ( 1.4.)
Děti, dnes je APRÍL - pokuste se na někoho vymyslet žertík, napalte ho. Budu ráda, když mi o tom napíšete:)
 
Mám velkou radost ze zaslaných diktátů. Všichni, kteří jste mi ho poslali ( 22 dětí), si zasloužíte obrovskou pochvalu, jste moc šikovní :))
 
ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.
 
ČJ - uč. 99/3 - ústně odůvodni pravopis + zahraj si hru na procvičení orientace v textu, jeden přečte jakékoliv slovo z textu a druhý se zadané slovo snaží co nejrychleji nalézt - výměna rolí
    - vyber si 5 slovních spojení z předešlého cvičení a utvoř 5 vět, které si zapíšeš do sešitku
   - PS 27/6
 
Čítanka: 77/Lesní žínka
   - do sešitku si napiš název příběhu, opiš čísla otázek a ke každému číslu piš rovnou odpověď
   1. Koho Bětuška chodila pást.
   2. Co dělala Bětuška nejraději?
   3. Co dávala Bětuška matce, když přišla domů?
   4. S kým Bětuška tančila?
   5. V co se proměnilo březové listí?
   6. Co si matka s Bětuškou koupily?
 
M -napiš do sešitku násobky 8
   - uč. 15/40 - levý sl. ústně a pravý i se zkouškou do sešitku
   - PS 14/8
 
 
ÚT ( 31.3.)
ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.
 
    - učebnice 99/1 - ústně, vyčasuj sloveso SYČET v čase přítomném ( ve všech osobách - já, ty, on, my, vy, oni) a zapiš do sešitku ( nezapomeň, že čas       přítomný probíhá nyní, teď právě)
    - 99/2 ústně + ústně vyčasuj sloveso SYPAT v čase přítomném
    - PS 26/4
Rodiče, prosím vás, nadiktujte dětem ( DIKTÁT) slovní spojení z učebnice 97/5 - 2 řádky a pošlete mi na mail. Potřebuji něco ke kontrole, aby měly děti uzavřený ročník. Prosím o včasné zaslání.
 
M - do sešitku si napiš násobky 7
   - uč. 14/34 - levý sloupeček ústně a pravý i se zkouškou do sešitku
   - 14/36 - ústně
   - PS 13/5 Zahraj si na p. učitele a p. učitelku.
 
Už se těším na vaše zaslané diktáty:)
 
Hodně rodičů projevilo zájem o ČTENÁŘSKÝ DENÍK ( ne všichni ho u mě mají). Máte je připravené k vyzvednutí na lavičce v přízemí, dny pro vyzvednutí 

 PONDĚLÍ 30.3. OD 10 DO 12 HOD

 STŘEDA 1.4. OD 10 DO 12 HOD,

OD 14 DO 15 HOD

 PÁTEK 3.4. OD 10 DO 12 HOD

 
PO ( 30.3.)
ČJ + M zkontroluj si páteční cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.
 
ČJ - pokus se vyřešit PŘESMYČKY ( písmena ve slově jsou přeházená) a napsat slova do sešitku: LAIKFA, RLČKÍTPE, PÁINTLU, ERŽŮ ( malá nápověda - vše jsou        květiny)
    - ústně si zopakuj 97/6 Co jsou SLOVESA?
    - 97/5 - ústně
    - Písanka strana 8/Dej  substantiva ( podstatná jména) do správných tvarů a věty přepiš
 
M - ústně si zopakuj násobky šesti ( již máš v sešitku)
   - učebnice 13/29 - levý sloupeček ústně a pravý i se zkouškou přepiš do sešitku
   - PS 13/1, 2
 
PRV  ( na to máš celý týden) 
   - učebnice strana 45
   - PS 42
 
S chutí do toho a půl je hotovo :)

 

Milé děti, věřím, že jste celý týden pilně plnily zadané úkoly. I když se vám do učení občas nechce, jako každému, zatněte zuby a vydržte. Musíme to zvládnout. Jste šikulové a vím, že se moc snažíte. Mějte krásný víkend:)
 
Rodičům i dětem děkuji za maily a přeji pevné nervy. Nebojte se, když dětem něco nepůjde. Jakmile se vrátíme do školy, budeme vše opakovat. Určitě se bude učivo procvičovat ještě v dalším ročníku. 
 
PÁ ( 27.3.)
ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.
 
ČJ - učebnice 97/2 - napiš do sešitku 3 slova souřadná z každého řádku a dopiš slovo nadřazené ( příklad: mrkev, okurka, rajče - zelenina)
     - učebnice 97/3, 4 - jen ústně
     - PS 27/5 - Doplň slova a pak věty
     - procvičování pro dobrovolníky https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/cesky-jazyk/3.rocnik/S/S-1.htm
 
M - učebnice 12/22 - levý sloupeček ústně a pravý i se zkouškou napiš do sešitku
    - učebnice 12/23 ( toto cvičení nikam nepiš) - zápis: koberec..... 37 m
                                                                              pruhy po .....5 m
                                                                              pruhů celkem ...?
                                                                              zbyde ..............?
                                                                              37: 5 = 7 ( 2)
                                       Celkem bude 7 m pruhů. Zbydou 2 m koberce.                            
      - uč. 12/24 - pokus se vyřešit úlohu a napsat i se zápisem, výpočtem a odpovědí do                sešitku, do zápisu uveď cenu za 1 koláček

       komu půjdou cvičení rychle, vypracuje ještě v PS 12/11

      ( poloměr = délka od středu ke ,,straně,,

        průměr = od jedné ,,strany,, přes střed ke druhé ,,straně,, kružnice)

 

Angličtina (26. -29.3.)

 
Milé děti,
doufám, že Vám daří dobře a vše zvládáte v pohodě (I hope you are fine and you are doing well). Posílám 2 stránky z pracovního sešitu (pocity - feelings).
Kdo by chtěl, může mně napsat email (pokud Vám to rodiče umožní) o tom, jak se máte.
 
1. Zopakujte si v pracovním sešitě slovíčka - Workbook p.43 
    43/1 - zakroužkujte odpovědi na otázky, př. Are you happy? Jsi šťastný?                           Yes, I am. Ano, jsem. nebo No, I´m not. Ne, nejsem.
    43/2 - doplň do rozhovoru slovíčka z šedivého řádku 
    43/3 - napiš odpověď:  Yes, I am. / Yes, I´m. nebo  No, I am not. / No, I´m  not.
2 .  Workbook p.45 How am I doing? 
     45/1 - seřaď přeházená písmena slov
     45/2 - doplň vhodné slovo do vět, pak podle čísel napiš do křížovky
3.  Nepovinné: na adresu iveta.borsova@seznam.cz napište 3 kladné a 3 záporné věty,           jak se cítíte. 
     Příklad:
     Hi / Hello,
     I´m hungry today. I´m not thirsty. I am cold. I am not hot. I´m not sad. I am happy. 
     Iveta
 
 Have a nice day, Iveta B.
 
 
ČT ( 26.3.)
ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.
 
ČJ - do sešitku 96/5, 6 - vyber si z těchto cvičení 5 slov a utvoř na každé 1 větu ( napíšeš tedy 5 vět)
       přečti si 96/1 a do sešitku napiš slovo SÝKORA  - piš k němu slova příbuzná, kdo bude chtít, může ( například do sešitku) nakreslit sýkorku
       když budeš mít chuť, procvičuj ještě vyjmenovaná slova https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/souhrnne-diktaty/procvicovaniBLMPS1.htm
 
M - PS 12/8, 9, 10
 
ST ( 25.3.)
ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.
 
ČJ - učebnice 96/3
       do sešitku napiš slovo USYCHAT a k němu vymysli slova příbuzná
       pokus se časovat sloveso usychat jen v čase přítomném
                    ( příklad: já čtu, ty čteš, on čte,
                                 my čteme, vy čtete, oni čtou) - můžeš  napsat do sešitku nebo sloveso vyčasuj jen ústně
       ústně si projdi cvičení 96/4, 5, 6, do sešitku napiš 96/ 4  alespoň 2 řádky
 
M - zopakuj si ústně násobky 4 ( již máš v sešitku)
      učebnice 10/17 - do sešitku napiš jen levý sloupeček i se zkouškou, pravý sloupeček ústně
      můžeš si ještě procvičit - jen ústně 10/18, 20
      PS 11/7
 
 
ÚT ( 24.3.)
ČJ + M zkontroluj si včerejší cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI.
 
ČJ - PS 26/ 2, Písanka str. 7/ Piš věty rozkazovací s těmito slovesy ( přinést, napsat, ......)          Nezapomeň, co větou rozkazovací říkáme a čím ji ukončíš.
 
M - PS 11/1, 3, pokus se vyřešit i cvičení 5 
 
PRV (máš na ni celý týden) - v učebnici si přečti stranu 44 a pokus se vyřešit v PS stranu 42/14. Úkol pro dobrovolníky PS 37/ Pokus se semeny - nemusí to být fazole, můžeš použít hrášek, obilí, ... https://www.youtube.com/watch?v=5kTnzzFWEJw
 
Rodiče, velice vám děkuji za vaši zpětnou vazbu. Úkoly budu tedy zadávat tímto způsobem...vyhovuje to víc vám i mně:) 
 
 
 
Dnes ráno tu byla informace o tom, že si máte přijít do školy vyzvednout nějaké věci. Vyzvednutí ruším...myslím, že práce máte dost a vystačíme s učebnicemi a pracovními sešity. I tak je toho dost:)
 
 
Milé děti, je za námi první týden domácího vyučování. Vím, že jste šikovné a určitě, v rámci svých možností, pilně plníte zadané úkoly. Na můj e-mail mi můžete napsat, jak se vám doma daří, co čtete za knihu, s čím pomáháte rodičům, zda doma sportujete ( na Facebooku - Činkárna v pondělí online cvičení 11:00 - 11:30 h), vyrábíte nebo jakou hudbu posloucháte. Rodiče, prosím, když vám čas dovolí, napište mi ( mail) zda stíháte plnit zadané úkoly, jak dlouho vám přibližně trvá každodenní příprava, ....
 
 
Tento týden bych udělala změnu v zadávání ( můžete mi dát vědět, co vám vyhovovalo víc). Každý den budu vkládat to, co byste měli všichni v daný den vypracovat.
 
Po ( 23.3.)
ČJ + M zkontroluj si z minulého týdne cvičení, která máš v sešitku na procvičování - KDYŽ NAJDEŠ CHYBU, OPRAV JI. Vypracovaná cvičení jsem poslala rodičům ( jen maminkám) na e -mail. Komu by nepřišlo, dejte vědět. Děkuji.
 
ČJ - učebnice 95/1, 95/2, 
      do cvičného sešitku: Napiš slova příbuzná ke slovu: SÝR, SYCHRAVÝ. Přepiš a doplň:        S_rová zelenina je zdravá. Květ_ny bez vod_   us_chají. S_rovinka je  
      houba, která je jedlá i za s_rova. V létě  kor_ta   někter_ch   řek  vys_chají.  Po dešt_          s_lnice   os_chají.
 
M - do sešitku na procvičování napiš: násobky 3, z učebnice 9/13
      v učebnici si procvič: 9/ 12
 
Ve škole jsme společně mluvili o dobrých skutcích. Děti, jakmile nějaký DOBRÝ SKUTEK vykonáte, zapište si ho do sešitku. Až se uvidíme, společně si je přečteme. Už se na to moc těším:)))).
 
 
 
Vážení rodiče, sledujte, prosím, stránky naší třídy. Každý týden budu vkládat informace o tom, co byste měli doma procvičovat. v případě potřeby mě kontaktujte na můj mobil.

 

 

17.3. Anglický jazyk (celá třída)

 
Milí rodiče a děti! 
V této vyjímečné situaci jsem změnila heslo na svém učitelském účtu, abyste mohli plně využít poslechy, doplňující cvičení k daným lekcím, interaktivní hry i pracovním listy, které dětem tiskneme ve škole. Prosíme Vás o spolupráci, aby děti udržely kontakt s angličtinou. Kromě práce s knihou, pracovním sešitem nebo interaktivně na počítači doporučujeme sledovat kreslené seriály na YOUTUBE, poslouchat písničky nebo se i dívat na dětské filmy v anglickém jazyce. Děti, které mají pracovní sešit ve škole, si ho mohou vyzvednout ve čtvrtek 19.3. od 13 - 15 hodin z ulice Farní (budu pracovat ve školní knihovně). 
S pozdravem, I.Borsová
 
Ať se Vám daří, mějte se hezky a na viděnou ve škole! Pokud budete potřebovat poradit nebo pomoci, pište na email: iveta.borsova@seznam.cz
 
Přístup na přihlášení přes internet:
Klikněte na následující odkaz:
 
 
V pravé části Log in  zadejte:
Username: Iveta22
Password: ZSVPORICI320
 
Klikněte na červený obdélník Academy Stars a uvidíte obsah učitelského balíčku: 
1.řádek Presentation Kit - pro děti (např. pro práci s knihou 1.zleva Presentation Kit, Pupil´s Book, pod titulkem klikněte na View)
2.řádek - pro učitele
 
Domácí příprava na tento týden:
Kniha: strana 52 - poslechy přes počítač (zvuk a písmeno "o") 
 
Návod: přihlásíte se přes počítač, otevřete si dle návodu knížku, v Scope and sequence najděte Unit 4 Fantastic feelings, ukážou se Vám strany Pages 46 - 55 , pak si najdete stranu 52
                          - děti mohou opakovat, číst nahlas, na A4/čtvrtku přepsat básničku a nakreslit psa, který skáče přes kládu a schodí žábu do bláta 
                            (podle knihy, vlastní fantazie)
 
Pracovní sešit: strana 42 - cvičení 1 - zakroužkuj "o" ve všech slovech
                                    - cvičení 2 - doplň slova podle obrázků a zakroužkuj "o"
                                    - cvičení 3 - do čtverečku vedle obrázků doplň číslo, kolik je věcí a použij množné číslo - koncovka - s
 
 
Cvičení z pracovního sešitu si zkontrolujeme, až se opět uvidíme. Práce na zvláštní papíry si zakládejte do fólie, děkujeme!
 

 

16. - 20.3. 

 
Prosím, pořiďte dětem procvičovací linkovaný sešit, do kterého budou moci psát cvičení z ČJ popř. z M - po návratu do školy si sešity projdu. Do sešitu můžete psát i další věci, které doma procvičujete ( diktáty,...)
ČJ - četba dle vlastníhi výběru, žáci si sami mohou opakovat již naučené - SLOVESA jsou slova, která vyjadřují co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. 
V pracovní sešitě 39/5, 7. Naučit se vyjmenovaná slova po S ( z okopírovaného papíru, kt. jsem vložila na tyto stránky) a do Ps vypsat slovesa 38/1 - jen po S. V učebnici se zaměřte na str. 94, 95/5. Trénujte z vložených odkazů. Do sešitu na procvičování: vypiš vyjmenovaná slova po S, skloňuj podstatné jméno SYN ( pády) v čísle jednotném i množném. Napiš ke slovům syn, sytý, syrový slova příbuzná, Přepiš z učebnice 95/5 alespoň 6 vět, můžeš i víc:)
Image result for vyjmenovaná slova
 
Doporučuji procvičovat z vložených stránek https://skolakov.eu/cesky-jazyk-3-trida vyjmenovaná slova po B - L - M - P.
 
Do sešitu na procvičování: napiš násobky 4, 5, 6, opiš a vypočítej příklady:           36 : 6 =            9 . 6 =         32 : 4 =
                                                                                                                                54 : 6 =          12 : 3 =    20: 2 = 
                                                                                                                                  7 . 5 =            5 . 5 =      4 . 7 =
                                                                                                                                  6 . 3 =            24 . 6 =    0 .5 =
                                                                                                                                   9 .5 =            48 : 6 =    8 . 8 =
 
Do pracovního sešitu doplňte 11/4, Počítáme zpaměti 26/103, 104. V učebnici s. 7, 8 - DĚLENÍ SE ZBYTKEM https://www.matyskova-matematika.cz/8-dil/video/str-37/
 ( v tomto odkazu je dělení se zbytkem moc hezky vysvětlené) Do sešitu na procvičování: M učebnice 8/8
 
6.3.
pro nemocné: Čj 89, 90/1 +Ps 39/8, M 5/23, 25, 27
 
2.3.
pro nemocné: Čj 87, M 59/1, 2 + Ps 8/8  Od zítřka nosit učebnici matematiky 3. díl.
 
28.2.
pro nemocné: Čj s. 86, procvičování vyjmenovaných slov, M 49/4, 6, 51/18 + Ps 7/5, Prv ( Ps) 41/11, 12 - naučit se alespoň 2 zástupce ke každému druhu zeleniny i ovoce
Ve středu 4.3. přinést svoji nejoblíbenější knihu:)
 
25.2.
pro nemocné: Čj 85/6 - tvoř věty se slovy z prvního řádku: nebyl....., M 49/1, 2, 3, 5 + Ps 6/5, Prv 41, 42  + Ps 39, 40/8
 
24.2.
pro nemocné: Čj 84/5, M 48, Aj ( Ma) 50 - 51 + Ps 41/1, 2
Angličtina (Borsová): pro nemocné -1.kopie  Vocabulary 1 - cv.1 rozhodnout. zda věta je pravdivá/nepravdivá, cv.2 opakování pocitů (feelings),
                                                                Vocabulary 2 - napsat do oválu, čeho se dětí bojí (I´m scared) a čeho ne (I´m not scared)
                                                  - 2.kopie Dětské stránky - tabulka časování slovesa být, každou osobu si mohou děti vybarvit jinou barvou, pak spojit         
                                                                                       správné rámečky pomocí použité barvy v horní části
Pro všechny: poslech a čtení str. 50 My new kitten
 
 
21.2.
pro nemocné: Čj 83, 84/2, 3, 4, Písanka s. 2, 3 ( přísloví ne), M 46/22, 23, 24, 28 + Ps 4/10, 5/2, 4, Poč. zp. 26/102, Prv 40 - 41 + Ps 38, 39/5,6
 
19.2.
pro nemocné: Čj - procvičovat vyjm. slova, M 45, Písanka s. 2 - napiš 5 slov podle počtu slabik
 
18.2.
pro nemocné: Čj - procvičovat vyjmenovaná slova, M 44/13 + Ps 2/10, 3/5, Prv 37 - 39 + Ps 38, Aj 48, 49 + 38/ 2
 
17.2.
pro nemocné: Čj 82/1, 2, M 42, Aj - feelings ( slovíčka s. 47)
 
14.2.
pro nemocné: Čj 81, 82/4, 5 - 3 řádky, M Ps 2/7, 8, 3/1, 2, 4 + učebnice 44/8, Poč. zpaměti 25/100, Prv uč. 35, 36
 
12.2.
pro nemocné: Čj 79/7, 81, 82/4, M 40, 41/5 +Ps 1/3, 4
 
7.2.
Celý týden nebudu ve škole. S dětmi opakujte již naučené, procvičujte násobilku do 10, + a - do 100, vyjmenovaná slova, přidejte i vyjmenovaná slova po P. Jakmile přijdu, vše hravě doženeme:)
 
V pondělí 10.2. musí všichni děti umět básničku. Mají buď vlastní nebo z písanky Tři vrabčáci. Kdo bude hezky recitovat, postoupí do školního kola RECITAČNÍ SOUTĚŽE, které proběhne ve čtvrtek 13.2..
 
29.1.
pro nemocné: M 32
 
28.1.
pro nemocné: Čj 75, M - čtyřúhelníky, procvičování násobilky
Ve čtvrtek se sejdeme před školou a v 8 hodin vyjdeme do Hronova. Nezapomeňte teplé rukavice, čepici, doporučuji helmu, svačinu, pití. Na zimním stadionu bude k dispozici teplý čaj. Návrat ke škole kolem 12 hodiny.

 

27.1.
pro nemocné: Čj 73 + Ps 23/7, M 29/3, 4, 9 + Ps 32/7, Prv 30 - 31 + Ps 35/2, 36/3, Aj 42 - 43 + Ps 35
Ve středu budeme mít ČTENÁŘSKOU DÍLNU - nezapomeňte si přinést knihu. Do středy přinést fólii na vysvědčení.
Ve čtvrtek nás čeká karneval ne ledě ( masky) a vydávání vysvědčení. Letos už půjdeme do Hronova i zpět pěšky. Děti budou končit kolem 12 hodiny.
 
24.1. 
pro nemocné: Čj 72, M 28/1, 2, 3, 4, 7 + Ps 31/5, 32/10,11, Poč. zp. 24/94 - 12 příkladů, Prv 29  + Ps 35/1 (vzduch), 1 ( voda)
 
23.1.
pro nemocné: Čj do s. 72/5 a),  + Ps 22, 23/6, M do s. 27 + Ps do s. 31/1, 2, 4, Poč. zp. 24/93, Prv 27 -28 + Ps 34, učit se báseň z písanky s. 25 - Tři vrabčáci
 
Angličtina (Borsová) - domácí úkol - čtení nahlas str.36, obrázek č.2
Prosím rodiče, pokud umíte anglicky, procvičujte s dětmi mluvení o obrázcích v knize/o věcech okolo Vás. Jednoduché otázky, např. Who is it? What is it? What is her/his name? Who is she/he? What colour is it/this book? Děkuji, I.Borsová
 
20.1. 
pro nemocné: Čj 69 + Ps 22/1, Písanka 25, M 24
 
17.1.
pro nemocné: Čj 65/1, 3, vyjmenovaná slova po M  - seznámení + Ps 37/7, M 22/77, 78, 80 + Ps 30/12, 13, Prv 33 v Ps
 
16.1. 
pro nemocné: Čj 64, 65 - otázky a odpovědi + Ps 37/6, Písanka 27 - 2. sloka, M 21/67, 68, 69 + Ps 28/8, 30/9, 10
 
15.1.
pro nemocné: 63/4 + Ps 35/5, 7, 36/1, 2, 3, Písanka 27 - 1. sloka, M 20/1, 2 + Ps 29/4, 5, 6, 7, Poč. zp. 23/90, 91
Na pátek přinést tupou jehlu + bavlnku/y.
 
14.1.
pro nemocné: Čj 61/4, 63/3, M 18/57 - odčítání
 
13.1.
pro nemocné: čj s. 63, Ps 34/4c, M 18/54, 55, 56, 57 - jen sčítání + Ps 29/1, 2, 3, Prv 27 +Ps 32, Aj 39 ( Who´s this? his - her) + Ps 33/1

Angličtina (Borsová) - přinést nějakou fotku rodiny/ členů rodiny (lze i na USB, promítneme si to), budeme pouze ústně popisovat

 
8.1. 
pro nemocné: M 15/ 2, 4, Ps 28/7
 
7.1.
pro nemocné: Čj s. 60, M s. 26/ 7, 9, 10, 11, 27/1
 
Všem přeji krásné Vánoce, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce!
 
18.12.
V pátek - Vánoční besídka, přinést cukroví na ochutnávku, hrneček na čaj (kdo bude chtít). Nezapomeňte na dáreček:)

 

13.12.
pro nemocné: Čj - Rody podstatných jmen, M - Rovina, Prv - doplnit stránku Jak žili lidé dříve + další stránku ( spojit obrázky, rybky)
Příští týden 20. 12. - Vánoční besídka, prosím o zakoupení dárku v hodnotě 50 Kč, budeme končit ve 12 hodin
 
12.12.
pro nemocné: Čj do s. 55, Písanka 23, M2 s. 5, 6, 7/1 + Ps s. 23/2, 4, 24/6, 7
 
 
Angličtina (Borsová)
Děti jsou při hodinách aktivní, zapojují se do všech aktivit nadšeně. V úterý pracujeme v tandemu s dobrovolnicí z Francie, Miou, takže pracujeme intenzivněji ve menších skupinách. Domácí úkoly děti plní dobře, občas se stane, že někdo zapomene - je potřeba dětem pomoci, jak se naučit zorganizovat a pamatovat si na své povinnosti. Ve škole si v pracovním sešit děti úkol označí a ještě je dobré si napsat si to do notýsku (ne všichni to splní). Prosím rodiče o zpětnou vazbu/kontrolu doma, děkuji. I. Borsová
Úkol na víkend: WB 24/3 - nakresli dárek pro kamaráda a doplň chybějící slovíčka
 
10.12.
pro nemocné: Čj 52/5, 53/3, 4, 6 + Ps 20/6, 21/10, M2 s. 3, 4/6 + Ps 23/1
 
9.12.
pro nemocné: Čj 51/1, 3, 52/4, M 54 - 55 + Ps 21/1, 2, 4
Od zítřka nosit MATEMATIKU 2. díl.
 
6.12. 
pro nemocné: Čj do s. 50, 51/2, 52/1, 2 + Ps 20/4, 5, M 51/31, 35, 52/40, 42 + Ps 19/5, 7, 20/1, 2, Prv Ps s. 25
 
4. 12. 
pro nemocné: Čj - vyjmenovaná slova po L, uč. po s. 48, Písanka 20, M  - procvičovat písemné sčítání a odčítání uč. po s. 50 + Ps 18, 19/1, 3, Prv (Ps) po s. 24
 

V pátek opakování z prvouky  - uč. str. 16 - 20

 
29.11.
pro nemocné: Čj procvičovat vyjmenovaná, příbuzná slova a slova nadřazená - podřazená, M 49/16, 18, 22 + Ps 18/9, 12

Doplatek za autobus do Broumova ( exkurze 22.11.) je 80 Kč.

 
28.11.
pro nemocné: Čj - okopírováný list, Ps 10, M 48/ 7, 8 + Ps 17/7

VÝSKYT VŠÍ - prosím, prohlédněte dětem hlavy. Raději bych prohlížela pravidelně.

3.12. - půjdeme do Hronova na divadelní představení Dva sněhuláci, cena  50 Kč vezmu z TF
 
Zveme rodiče a děti na slavnostní rozsvícení vánočního stromku - viz. lístek.
Opět Parlament vyhlásil soutěž O Poříčského beránka - téma je "Vánoční svícen".
 
27.11.
pro nemocné: Čj do s. 43 + Ps 9/5, 6, 18/11, procvičujeme na okopírovaném listu, M - 45, 47/1, 2
 
25.11.
V úterý bude ve škole divadlo  50 Kč, vezmu z TF.
 
21.11.
V pátek 22.11. odpadá kroužek florbalu.
 
20.11.
Ve čtvrtek budeme mít prvouku.
 
18.11.
pro nemocné: Čj 43/1 + Ps 18/11 - po slovo obyvatel, M 43/7, 8, 10 + Ps 15/4
Zítra si napíšeme opakování z matematiky.
 
14.11. 
pro nemocné: Čj 42/1, M 40/28 + Ps 14/11, 12, 13, 15/5, 
 
13.11. 
pro nemocné: Čj 41 + Ps 18/8, 9, Písanka 17 - rozvité věty, M Ps 14/9, 10
 
12.11.
pro nemocné: M 39/22, 24, Aj 22 
 
Ve středu 20.11. -  procházka po nově otevřené lesní stezce. První hodinu se sejdeme ve třídě, v 9:08 pojedeme vlakem do Hronova a vydáme se po stezce až do Velkého Poříčí. Vlak zaplatím z TF. Návrat do 12:35 hod. S sebou: batůžek, svačinu, pití, vhodné oblečení a obuv, možná pláštěnku.
Příští týden v pátek 22.11. pojedeme na exkurzi do Broumova s názvem Knihtisk - Na návštěvě u Gutenberga.https://ma.klasterbroumov.cz/cs/knihtisk-1
S sesbou: batoh, penál, svačinu a pití. Odjezd od školy v 8 hodin. Předpokládaný návrat do 12 hodin. Vybírám 120 Kč + cena za autobus bude upřesněna později.
 
11.11.
pro nemocné: Čj 40/3, 4, M 38, Aj 21 + Ps 18/1, 2
 
8.11.

V úterý si napíšeme kontrolní práci z českého jazyka (měkké a tvrdé souhlásky, abeceda, podstatná jména - slovesa - předložky, párové souhlásky, věta jednoduchá a souvětí, větné vzorce)

Připomínám focení s p. Hurdálkem 14. 11. ( jen pro objednané) Příští týden končí plavání - pojede se v pondělí 11.11. a v pátek 15.11. Poté bude změna  rozvrhu - děti dostanou nový rozvrh, který bude platit od 18.11.

pro nemocné: M s. 37, Poč. zpaměti 19/74

7.11.

pro nemocné: Čj do s. 39 + Ps 17/ 3, 4, 7, písanka 16, 17 - jen pol. strany, M 36 + Ps 13/ 2, 3, 5, 7, Poč. zpaměti 19/ 73, Aj do s. 19 + Ps 13, 14
 
5.11.
pro nemocné: Čj s. 36 - 38/1, 2, 3 - vyjmenovaná slova + Ps 16/1, 2 https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-b/rada/cviceniB1.htm, M 34, 35 + Ps 12/10, 13/ 1, 4
 
V pátek  ( 8.11.) opakování z PRV: adresa, rodinné vztahy - dcera tvého otce je tvoje..., manžel tvé matky je tvůj..., ..., dopravní značky - mají v učebnici a PS, telefonní čísla - hasiči, zách. služba, policie
 
Dne 5.11. navštívíme od 8 hodin místní knihovnu. 
 
1.11.
pro nemocné: Čj s. 35 - vyprávění podle osnovy, M s. 32, Prv s. 16 + Ps 19
 
31.10.
pro nemocné: Písanka s. 15, M ( Ps) 11/4, 5, 6
 
POZOR ZMĚNA: Exkurze lesní stezky se přesouná - termín bude upřesněn
 
25.10.
pro nemocné: Čj do s. 34 + Ps  s. 13, 14/21, 22, Písanka s. 13 ( křížovka ne), M 28/17, 22, 29/25, 27, 31, 32 + PS 11/3
 
22.10.
pro nemocné: Čj (Ps) 15/4, 5, 6, 7, 8, M (Ps) 10/6, 9, 11/1, 2 Prv 17/3, 18/4
Někdy ( bude upřesněno nás čeká  -  pouze za příznivého pačasí ) procházka po nově otevřené lesní stezce. První hodinu se sejdeme ve třídě, v 9:08 pojedeme vlakem do Hronova a vydáme se po stezce až do Velkého Poříčí. Návrat do 12:35 hod. S sebou: batůžek, svačinu, pití, vhodné oblečení a obuv.
 

  Od listopadu do konce února nabízím doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, které bude pravděpodobně probíhat v úterý po 5. vyučovací hodině. Děti budou mít možnost procvičit si učivo, příp. si nechat dovysvětlit probíranou látku.

21.10.

pro nemocné: Čj s. 33, M s. 25

Anglický jazyk (Borsová) - naučit se básničku str.16 "A fat cat"

 
18.10.
pro nemocné: Čj s. 32, Písanka s. 10 - 11 Až na vršku Sněžky + přepsat, M 24 + Ps 9/5
 
17.10.
pro nemocné: Čj 31 - abeceda + Ps 15/1, 2, M 23 + Ps 9/1, 3
 
Bude možnost vánočního focení s p. Hurdálkem (termín bude upřesněn), objednávky jsou závazné.
16.10.
pro nemocné: Čj do s. 30 + Ps 9/4, M 22 +Ps 9/2, 4, Prv (Ps) 15, 16, 17/1
Ve třídě máme jeden případ spálové angíny.
Do 25.10. přinést čtenářský deník.

 

15.10.

Anglický jazyk (Borsová) - číst nahlas text str.14 (Katia a Adel)+ poslech v sekci Pupil´s Resource Centre, Class Audio, Unit 1, Track 1.12

 
14.10.
Pro nemocné: Čj s. 29 + Ps 9/4, M 19/16, 20/17 + Ps 8/8, 9, 11
Dú: Do 21.10. se naučit báseň z písanky s. 6 - Podzim

 

Anglický jazyk (Borsová) - nakreslit do kopie (Grammar) 3 obrázky - me (já), he (on), she (ona)+ 3 krátké větičky, např. I am Anička. I am a girl. I am happy. 

Informace pro rodiče (email od zástupce nakladatelství Macmillan p.Krausové) ohledně podpory na internetu k výuce aj, jelikož jsme zjišťovaly, co děti mají a jak se jim pracuje. Zobrazované soubory (dle dětí) nebyly shodné s tím, co by měla mít, tak jsme to ověřily u zástupce. Omlouvám se, i já jsme pochopila, že děti mají přístup k interaktivní knížce, ale tak to není.

Děti by měly po přihlášení vidět a moci vstoupit do:

1. PPK- Pupil´s Practice Kit - to jsou interaktivní cvičení, ale nerovnají se jejich učebnici, každá lekce má stejnou strukturu, jsou tam 2krát gramatika, 2krát slovíčka, písnička, flashcards a fonetika na každou lekci - jiná cvičení než v učebnici, slouží na prohloubení a práci doma.

2. PRC - Pupil´s resource centre- tam jsou jenom soubory a je tam i návod pro rodiče, jak s dětmi pracovat.

Učebnici a přístup do ní (jak máte vy) vůbec mít nemají a nevěřím, že se jim zobrazuje.

Myslím si, že vám řeknou, že se jim zobrazuje interakt.učebnice, ale ve skutečnosti myslí PPK - tedy ta cvičení pod kodem v jejich učebnici, která se nerovnají učebnici.

Přesto platí, že se s dětmi domluvíme, kdy učebnici nosit a kdy ji mohou nechat ve škole. Děkujeme za pochopení, I.Borsová, V.Macháčková

11.10.

pro nemocné: Čj s. 28, Písanka s. 10 - Oprav věty a napiš je, M 18 + Ps 6/12, 13, 14, 8/10, Prv s. 14
Příští týden se výjimečně dětem vymění Tv ze středy s PRV v pátek. V pátek bude pro děti připravena ukázková hodina basketbalu. Připomínám šnečí ulity na příští týden ( alespoň 4 na hodinu VV).
 
10.10.
pro nemocné: Čj - procvičovat párové souhlásky uvnitř slov + Ps 9/4 a), Písanka s. 8, M ( Ps) s. 7, Aj  ( Ps) s. 10
Dú: Písanka 9 - k prvním třem obrázkům napiš jednu větu jednoduchou a jedno souvětí
 
8.10.
pro nemocné: Čj do s. 26 + PS 7/25, M 12/53, 54, 13/56, 59 +  PS 5/2, 4, 1, 5, Prv (Ps) s. 13, Aj 12 - 13 + PS s. 9, 10/1, 3

 

3.10.

Anglický jazyk (Borsová): vymalovat obrázek "Rainbow"

 

1.10.
Postup při registraci na stránky Macmillan je zde .
 
1.10.
Anglický jazyk (Borsová):  domácí úkol WB 8/1 (zakroužkujte slovo podle obrázku) + napsat vybrané slovíčko pod obrázek
                                           Děkuji za zpětnou vazbu ohledně přihlášení na stránky Macmillan, I.B.
 
Dú: M 28/3, 29/8 - Některé děti úkol vypracují až zítra, mají PS u mě:)
 
30.9.
Dú - Čj 20/5 ( 4 věty) - příprava na diktát
 
Je třeba, aby měly děti (zvláště děvčata s dlouhými vlasy) na plavání koupací čepici! Opravdu není v našich silách třemi fény vysušit všem dětem vlasy dosucha. Navíc začíná být chladno, děti potřebují vhodnou čepici i na cestu z bazénu.
 
27.9.
Fotografování ve škole Prestige photo  - 3.10.
pro nemocné: Čj do s. 21, M do s. 27, Prv (Ps) s. 9, 10
Dnes jsme psali kontrolní prověrku ze znalostí PRV. Většina žáků zná a má v pořádku ( v pondělí se děti dozví známky). Kdo s tím měl problémy, musí docvičit - měsíce, kdy začínají jednotlivá roční období ( přesný datum), rozdělení měsíců podle roč. období, stěhovaví ptáci.
 
26.9. 
Procvičovat násobky do devíti a násobení a dělení do devíti. Cena Čtenářského deníku je 65 Kč - vezmu z TF. 
 
pro nemocné: Čj (Ps) 2/8, 9, 10, M 25/1, 3, 6, 26/1, 2, 8, Písanka s. 6
 
24.9.
pro nemocné: Čj po s. 17, Ps s. 3, 5/19, 20, 21, M po s. 24, Prv ( Ps) do s. 8, Aj celá lekce Welcome ( barvy, čísla)
 
Anglický jazyk (Borsová) - přepsat slovíčka (kopie barvy a čísla) - jako písanka
 
Dětem jsme předaly eurofólie s kopiií slovíček, děti by je měly nosit a dávat si do nich různé obrázky, cvičení z hodiny. Pokud se Vám podařilo zaregistrovat  na stránkách Macmillan a děti začaly pracovat s knihou interaktivně (a budou tak pracovat pravidelně), tak si mohou nechat knihu ve škole. Prosíme o krátké potvrzení do notýsku, kdo s tím souhlasí. Děkujeme, V.Macháčková , I.Borsová
 
20.9.
pro nemocné: v učebnici Čj jsme dnes opakovali podstatná jména, PS s. 5 - z básně vybrat názvy osob, zvířat a věcí a v dalším cvičení se tytéž názvy vymýšlejí, Písanka s. 4 ( končili jsme květinami), v matematice jsme začali dělit osmi - doplnit celou stranu, Prv - skončili jsme opakovací část ( po str. s hos. zvířaty + stromy), Aj - čísla 1 - 10
 
17.9. 
pro nemocné: ČJ s. 12, M 17/ 2, 3, 4, 18/ 2, 4 ( jen dělení sedmi se zkouškou), Poč. zpaměti 18/69 ( jen prvních 10 příkladů), AJ - Barvy + Ps s. 6, PRV 7/9, 10
Dú: Čj 10/3 ( po slovo průchod - do domácího sešitu)
 
Zítra děti dostanou přihlášku na cyklistický závod ,,Časovka do vrchu". Závody se konají ve středu 25.9.2019. Kdo se bude chtít účastnit závodů, musí vyplněnou přihlášku přinést do pátku.
 
12.9.
 
pro nemocné: Čj s. 10, čítanka s. 12 - Malenka, M 15/2, 3, 4, 6, Aj (Ma) uč. s. 7 + Ps 5/2
Kdo nestihl ve škole při hodině Čj s. 10/1  - vypsat z prvních třech vět jen slova s dlouhou samohláskou ( 12 slov) - do ŠS
 
Anglický jazyk (celá třída) 
Prosíme, aby si děti přinesly na příští hodinu 16.9. malou fotku/portrét (klidně kopii, starší fotku), budeme vyrábět společný plakát.
V době třídních schůzek ve čtvrtek 19.9. Vás, rodiče, seznámíme s používáním interaktivní podpory, kterou si můžete stáhnout z internetu. Získáte tím veškeré nahrávky a přístup k procvičování offline. Každé dítě má svůj přístupový kód, který je platný 2 roky. Prosíme Vás o účast na této schůzce, kde Vám vše ukážeme a zodpovíme i případné dotazy.   
V. Macháčková a I.Borsová
 
Anglický jazyk (Borsová) - některé děti mají doma dokreslit na kartičku obrázek podle zadaného písmena (učebnice str. 5 -7).
                                         Také chci děti pochválit, děti pracují pěkně! I.Borsová
 
11.9.
 
10.9.

Ceny pracovních sešitů a sešitů do 3. třídy:

 • PS Čj                              55
 • Písanka 1                        29
 • Písanka 2                        29
 • Matematika 1                   53
 • Matematika 2                   53
 • Prvouka                           80  
 • sešit 512  6x                    21                                  
 • sešit 513 3x                     11
 • sešit 5110                         4
 • notýsek 644                      5
 • PS Aj                             200

Prosím zaplatit                      540 Kč

 
 
 
9.9.
Anglický jazyk (Borsová) - domácí úkol (HW) - pracovní sešit (WB) 5/1 (doplnit chybějící písmena) + říkat slova ze stran 5/6 nahlas
 
Procvičovat sčítání a odčítání do 100 ( mají i za Dú) a násobilku do šesti - zítra začneme s násobilkou sedmi. Děti i nadále musí každý den trénovat hlasité čtení.
Na konci září si každý do školy přinese rozečtenou knihu. V říjnu vypracuje referát na již dočtenou knihu. Každý lichý měsíc ( 9., 11., 1., 3., 5.) budeme ve škole pracovat s novou rozečtenou knihou ( dle vlastního výběru) a každý sudý měsíc ( 10., 12., 2., 4., 6.) ukončíme čtení knihy referátem. Každý žák přečte během 3. ročníku nejméně 5 knih:))) 
 
Aj ( Ma) říkat slova v učebnici s. 5, 6
 
4.9.
V neděli 8.9. se konají Poříčské slavnosti a potřebujeme zpěváky, kteří by tam na úvod zazpívali s p. Úlehlovou, pár dětí se přihlásilo, to je super, zkouška se koná ve čtvrtek 5.9. ve 14,30 ve školní družině.
 

3.9.

Do pátku obalit všechny sešity a učebnice ( většina už má). Děti se již učí dle rozvrhu, je nutné nosit učebnice. Dnes jsem dětem řekla, že zatím nemusí nosit učebnici na matematiku - beru zpět, nosit ji budou. Některým dětem chybí fólie pro psaní tužkou. Zítra mají děti Tv - cvičební úbor.
 
 
2.9.
Tak už nám to začíná:
penál, knížky, svačina,
časně vstávat, brzy spát,
nahlas číst a pěkně psát!      
Přeji vám úspěšný školní rok.
 
Zítra si mají děti přinést některé obaly na sešity ( A5 - 4x, A4 - 3x). Prosím o vyplnění informací o dítěti, rodičích,....je to na okopírovaném listě. Někdo si vzal přihlášku do družiny.

 

PLAVECKÝ VÝCVIK ( je povinný, neboť je součástí výuky tělesné výchovy)

Probíhá v období od 9.9. do 15.11.2019 (10 lekcí)

       - poslední lekce proběhne v pátek 15. 11. 2019

Sraz vždy v 6:45 h u školy, odjezd autobusem v 7 h.

S sebou: plavky (ne šortky nebo bermudy), mýdlo (radši sprchový gel), ručník, hřeben, upravené vlasy ( gumičkou, sponkami, ...), vhodné jsou i plavecké brýle