DUM šablony

1.stupeň

Angličtina 3. ročník zde
Český jazyk 1. ročník zde
Český jazyk 2. ročník zde
Český jazyk 3. ročník zde
Český jazyk 4.,5. ročník zde
Hudební výchova 2. ročník zde
Matematika 1.,2. ročník zde
Matematika 3.ročník zde
Matematika 4.,5. ročník zde
Prvouka 2.ročník zde

 

2.stupeň

Angličtina zde
Český jazyk zde
Dějepis zde
Fyzika zde
Matematika zde
Chemie zde
Němčina zde
Občanská výchova zde
Přírodopis 6.,7. třída zde
Přírodopis 8., 9. třída zde
Rodinná výchova zde
Španělština zde
Zeměpis 6.,8. třída zde
Zeměpis 7. třída zde